RAZVRATNE HRIŠĆANKE

Crkva Hristova pored svetih anđela, arhangela, apostola, mučenika, proroka, svetih praotaca i otaca u svoj red ubraja i pokajne bludnice koje su sa tamne strane bludne strasti i požude dostigle savršenstvo života i postale svete.

 

Najpoznatija razvatnica je Sveta Marija Egipćanka koja je posle razvrata 47 godina živela u pustinji u gorkom pokajanju. Svoj život isričala je Svetom Zosimu, a dalje njeno Žitije opisao je Sveti Sofronije.

pokajne bludnice

Sveta Evdokija bila je velika razvratnica i bogatašica, ali propoveđu monaha obratila se Bogu i zamonašila se, pa je toliku moć stekla da je i mrtve vaskrsavala. Udostojila se čak i mučeničke končine.

Sveta Taisa navedena na put bluda i razvrata od strane svoje bestidne matere posle propovedi monaha pokajala se i tri godine vodila isposnički život. Sveta Taisa je bila dobra hrišćanka, ali nakon što je sve imanje razdala bednima nije imala od čega da živi i počela je da bludniči i stekla je veliko bogatstvo. Sveti Jovan Kolov svojom propovedi vratio je u veru i tu istu noć nakon usrdne molitve Taisa se upokojila u Gospodu.

Sveta Pelagija bila je pokajna bludnica koja se obratila pomoću molitvi Svetog Nona i Svete Romane i tri godine u keliji neprestano tvorila Isusovu molitvu i nakon podviga se upokojila u Gospodu.

Sveta Zoa obratila se od razvrata videvši podvige Svetog Martinijana u miru se predstavila u Gospodu.

Sveta Teodora, nagovorena nekom vračarom prevari muža i radi tog greha godinama se podvizala pod muškim imenom Teodor, u miru se upokojila.

Sveta Aglaida i Sveti Bonifatije vodili su razvratne živote. Bonifatije je grehe platio vlastitom krvlju i mučeničkim vencem, a Aglaida petnaestogodišnjim podvizima.

Sveta Marija Tarsijska bila je pokajna razvratnica koja se posle podviga u miru predstavila.

Poznati su primeri svetih koji su doslovno stradali za celomudrenost.

Svetu Markelu je njen otac hteo da je ženi, a kad ona nije pristala, ubio ju je.

Sveta Tomaida bila je zavođena od strane svekra, ali kada nije htela da greh s njim učini, od njega je i ubijena.

Sveta Tekla bila je skrivena u steni od bludnika i nasilnika.

Sve ove svetiteljke zajedno sa svetim Bonifatijem treba prizivati molitvama protiv grehova čedomorstva,rukobludnog greha, bludne strasti i razvrata.