NIŽI STEPEN PRIČEŠĆA

Osvećena krstovdanska voda (agiasma) izaziva posebno strahopoštovanje kao svetinja i nju je potrebno uzimati na prazan želudac zajedno sa prosforom, odmah posle jutarnjeg molitvenog pravila.

 

Prema verovanju Crkve, agiasma – nije obična voda sa duhovnim značenjem, već je to novo postojanje, duhovno-telesno postojanje, tesna međusobna veza Neba i zemlje, blagodati i materije.

krstovdanska voda

Evo zašto se velika agiasma prema crkvenim kanonima smatra kao svojevrsni niži stepen Svetog Pričešća:

– u slučajevima kada se po učinjenim gresima nekom članu Crkve daje epitimija i zabranjuje pristupanje Svetom Hristovom Telu i Krvi, dodaje se i “da pije agiasmu”. Krstovdanska voda je svetinja, koja treba da postoji u svakoj kući pravoslavnog hrišćanina.

Ona se brižljivo čuva u svetom kutku pored ikona.

Pored krstovdanske vode, pravoslavni hrišćani često koriste vodu osvećenu na molebanima (malo vodoosvećenje), koje se služi tokom cele godine.

Obavezno malo vodoosvećenje se služi na dan Iznošenja drveta Životvornog Krsta Gospodnjeg i na dan Prepolovljenja, kada se podsećamo na Spasiteljeve reči sa najdubljom tajnom, koje je rekao ženi Samarjanki:

“A ko pije od vode koju ću mu Ja dati neće ožednjeti dovijeka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život vječni” (Jevanđelje od Jovana, glava 4, stih 14).

Svetu krstovdansku vodu treba uzimati na prazan želudac zajedno sa prosforom posle jutarnjeg molitvenog pravila, sa posebnim strahopoštovanjem kao svetinju.

Kada čovek uzima prosforu i svetu vodu, govorio je zatvornik Georgije Zadonski, tada mu se nečisti duh ne približava, duša i telo se osvećuju, misli se ozaruju za bogougađanje, i čovek postaje sklon ka postu, molitvi i svakoj dobrodetelji.

Molitva pre uzimanja prosfore i svete vode

Gospode, Bože moj, neka mi Tvoj sveti Dar – prosfora i sveta voda Tvoja, budu na ostavljenje grehova mojih, na prosvećenje uma mog, na ukrepljenje duševnih i telesnih sila mojih, na zdravlje duše i tela, na savlađivanje strasti i nemoći mojih po beskrajnom milosrđu Tvome, molitvama Prečiste Majke Tvoje i svih Svetih Tvojih. Amin.