ORGANI I EMOCIJE

Tradicionalna kineska medicina objašnjava kakvu vezu imaju unutrašnji organi i emocije. Svaki organ i emocija koja ga opisuje u kineskoj medicini

Ako primeti da ima tanušan glas, lekaru je jasno da je pacijentu energija pluća na niskom nivou. Crvene oči mu ukazuju na vatru iz jetre, a žutilo u licu na nedostatak krvi i energije slezine.

Ako žena ne može da ostane u drugom stanju, procenjuje se energija levog i desnog bubrega.

Tradicionalna Kineska medicina – kako su povezani organi i emocije koje imamo

Prema kineskoj medicini, osnovni uzrok bolesti su emocije, a svaki organ ima svoju emociju.

Za pluća se vezuje tuga, za jetru bes, za bubrege strah, za želudac briga. Svaki organ ima i svoj ukus. Pluća vole začinjeno i ljuto, jetra kiselo, slezina slatko, a bubrezi slano. Organi, smatraju kineski lekari, imaju i svoj energetski pravac.

Energija se naziva či i zavisi od krvi, pa lekari kineske medicine kažu da je krv majka energije, a energija gazda krvi.

PROLEĆE JE VREME JETRE

– Bubrezi su u kineskoj medicini jedan od najvažnijih organa jer predstavljaju osnovu jina i janga i jedan su od važnih energetskih centara našeg tela. Vezani su za koštano-zglobni sistem, sluh i strahove. Lečenjem bubrega utičete na sve ove sisteme. Jetra je vezana za krv, u njoj se krv skladišti i uglavnom se uvek tretira kod poremećaja menstrualnog ciklusa kod žena – objašnjava dr Ana Žikić, lekar tradicionalne kineske medicine i saradnik u ordinaciji „Holitimed“.

Kako u kineskoj medicini svakom godišnjem dobu odgovara po jedan organ, element i pokret u prirodi, tako su za proleće vezani jetra, drvo i vetar.

– U jetri živi vetar, a on se ponekad ispoljava u obliku svraba, glavobolje, vrtoglavice. Jedna od najznačajnijih funkcija jetre jeste obezbeđivanje nesmetanog protoka energije kroz naše telo, ali i protoka misli. Ako je jetra u harmoniji, ne bi trebalo da ima stresa i pritiska. Ljudi sa zdravom jetrom su smireni, vrlo lako donose odluke i dobri su lideri.

Ako je jetra u stanju stagnacije, opstrukcije ili u njoj postoji vatra (jedan od sindroma u kineskoj medicini), otežan je protok energije kroz jetru, ali i kroz telo, što se manifestuje kao niz fizičkih i emocionalnih problema – navodi dr Ana Žikić.

Naša sagovornica kaže da su neki od prvih znakova disharmonije jetre vezani s ljutnjom, besom, ohološću, ozlojeđenošću, tvrdoglavošću, nasiljem… Ako te emocije nisu iskazane, uz mogućnost promene, onda one mogu dovesti do depresije ili čestih promena raspoloženja. Postoji i niz fizičkih simptoma koji ukazuju na disharmoniju jetre.

– Najčešći simptomi tog sindroma su menstrualni problemi, umor, tenzije, ukočenost tela, bol ispod rebarnog luka, alergija.

Šta sve obuhvata tradicionalna kineska medicina

Akupunkturu: to je drevni kineski način lečenja pomoću iglica koje uspostavljaju balans u našem organizmu, leče ga i podmlađuju

Moksibustiju: podrazumeva zagrevanje akupunkturnih tačaka zapaljenim štapićima mokše. Štapići mokše napravljeni su od mlevene, pa presovane pelinove vune.

BioLiver kapi lek za ciste u jetri

Kinesku fitoterapiju: umesto usredsređivanja na bolest koju neka biljka može da leči, Kinezi razmatraju njene ukupne efekte na telo. Na primer, da li ona zagreva telo? Da li izaziva znojenje i slično

Tuinu: vrsta kineske masaže gde se tačno utvrđenim pokretima radi stimulacija akupunkturnih tačaka. Time se uspostavlja protok energije

Dijetologiju: prepisivanje određenog načina ishrane prema konstituciji pacijenta

Či gong: drevna kineska veština gde se skladom pokreta i disanja postiže balans uma i tela

ČOVEK JE MIKROKOSMOS

Tokom viševekovne primene tradicionalna kineska medicina razvila se u jedinstven i integralni medicinski sistem. Zbog visoke efektivnosti i mogućnosti prevencije oboljenja, ravnopravno deli mesto sa zapadnom medicinom u kineskom sistemu zdravstvene zaštite, ali se s velikim uspehom primenjuje svuda u svetu.

Kineska medicina je spoj zajedničke primene brojnih tehnika i teorijskih postavki čiji su koreni u drevnoj kineskoj filozofiji –taoizmu. U osnovi ovog učenja je usklađenost čoveka s prirodom.

– Postoji izreka da je čovek nalik mikrokosmosu u okviru makrokosmosa, i da su procesi koji se dešavaju u našem telu pod uticajem istih sila koje vladaju univerzumom. Zato je jako bitno da čovek uskladi svoj način života, ishrane i ponašanja s prirodom, s godišnjim dobima – kaže dr Ana Žikić.

RAVNOTEŽA PET ELEMENATA

Dva osnovna koncepta tradicionalne kineske medicine su holistički, celovit pristup pacijentu, i određivanje tretmana koji je baziran na diferencijaciji simptoma. Lekar kineske medicine pacijentu će postaviti pitanje o njegovoj konstituciji, načinu života i fizičkim simptomima.

– Jedno od najvažnijih pravila kineske medicine jeste – lečiti uzrok, a ne samo posledice oboljenja. Zato ponekad ovaj način lečenja zahteva vreme, ali i potpunu promenu ranijeg načina života – ističe naša sagovornica.

BioCapillary kapi za cirkulaciju -728x90

Osnovne teorije nakojima je bazirana kineska medicina su: teorija jina i janga, čija i krvi, teorija pet elemenata, sistem meridijana i kolaterala.

Osnovne celine koju ona obuhvata su: akupunktura i moksibustija, kineska fitoterapija, tuina (kineska masaža), dijetologija ( principi ishrane) i či gong, drevna kineska veština gde se skladom pokreta i disanja postiže balans uma i tela).

Recimo, teorija „Pet elemenata“ je škola kineske medicine koja se najviše praktikuje u Americi. Lekari ove škole postavljaju dijagnozu utvrđujući u kojem odnosu se u pacijentovom telu nalaze osnovni elementi, zemlja, vatra, voda, vazduh i metal.

Oni smatraju da se zdravlje vraća ako se ponovo uspostavi ravnoteža ovih elemenata.

Izvor: Blic Žena