PREPOZNAVANJE BOLESTI KIČME KOD DETETA

Sve češće čujemo kako deca oboljevaju od bolesti kičme usled dugog nepravilnog sedenja, nošenja teških knjiga, ali i zbog loše napravljenih školskih klupa i stolica. Pročitajte koje se to bolesti kičme najčešće javljaju kod dece, kako da ih prepoznate i na vreme reagujete.

 

Za sve bolesti kičme, najbolje rešenje je fizikalna terapija. Ona može biti potpuno uspešna ukoliko se deformitet kičme uoči na vreme, u samom nastanku.

žena radi trbušnjake

Odvedite dete kod lekara bar jednom godišnje, kako bi doktor detaljno proverio stanje kičme. Svake godine u školi se organizuju sistematski pregledi na kojima se ustanovi porast deformiteta kičme kod školske i predškolske dece.

Najčešći deformiteti kičme kod dece

Kako bi dete ispravilo deformitete, potrebno je da bude fizički aktivno na svakodnevnom nivou. Ukoliko je dete fizički neaktivno, ili kratkovido, njegovo držanje će se kvariti i doći će do deformiteta poput kifoze, skolioze i lordoze.

Osim ovih deformiteta kičme, sve češće se dešava da deca imaju ispupčene grudi, ali i ravne tabane. Ukoliko se deformitet uhvati pre puberteta, to će biti odlično za dete, jer pubertet nepovoljno utiče na bolesti kičme. Usled naglog rasta deteta dolazi do još većeg deformiteta, i krivljenja kičme.

Skolioza

Skolioza je krivljene kičme u stranu. Ovo krivljenje kičme se manifestuje kao krviljenje u obliku slova „C”. Ukoliko je deformitet ozbiljniji, odnosno ukoliko ima nekoliko prevoja, pa se kičma savija u obliku slova „S”, skolioza će biti teža za lečenje.

Skolioza je nepredvidiva bolest, može se javiti na početku rasta, u pubertetu, ili na završetku rasta. Ne može proceniti njeno napredovanje, što najviše otežava lečenje.

Postoje dve vrste skolioze. To su funkcionalna i strukturalna skolioza. Nijednu od ove dve vrste skolioze nije lako uočiti na prvi pogled. Osoba koja ima skoliozu može naizgled imati pravilno držanje.

Funkcionalna skolioza

Funkcionalna skolioza nastaje usled nejednake visine nogu, ili deformiteta kuka. Ukoliko se na vreme uoči, može se izlečiti redovnim vežbama i fizikalnom terapijom. Funkcionalna skolioza ne sadrži strukturalne promene, i nemaju komponentu rotacije. Međutim, ukoliko se ova vrsta skolioze ne leči, ona može preći u strukturalnu skoliozu.

Strukturalna skolioza

Najčešće ne može da se pronađe uzrok nastanka strukturalne skolioze. Statistički, devojčice oboljevaju od ove vrste skolioze čak pet puta više nego dečaci. Ova skolioza se može uočiti na razlite načine i u različitom uzrastu. Ukoliko nastane na samom rođenju, psotaće primetna čim dete počne da sedi.

Drugi krizni period je od 4. do 14. godine, jer je ovo vreme velikog rasta deteta, pa skolioza može mnogo napredovati ukoliko se ne rade potrebne vežbe. Ukoliko ne dođe do velikih promena tokom ovog perioda, nastupa treći krizni period, u periodu puberteta. Ako se deformitet ne leči, rast se može završiti sa ozbiljnim deformitetom.

Kifoza

Kifoza je deformitet gornjeg dela leđa. Ona se može primetiti i golim okom. Najlakše ćete je videti kada dete sedi. Ukoliko ima kifozu, dete sedi pogrbljeno, s ramenim nagnutim napred. Ona se najčešće javlja u predškolskom uzrastu, jer tada dete kreće da sedi u klupi duže vreme, ili da nosi teške knjige na leđima.

Ukoliko deformitet nije veliki, fizijatar će predložiti korektivne vežbe. Veoma je važno da mišići deteta na leđima ojačaju, kako bi se kifoza izlečila.

Lordoza

Lordoza je deformitet kičme u donjem delu leđa. Kod mršave dece se može primetiti lakše nego kod gojazne, jer mršava deca koja imaju lordozu imaju ispupčen stomak. Lordoza nastaje usled ravnih tabana, ili veoma slbaih trbušnih mišića.

doktor gleda snimke kostiju

Za lordozu fizioterapeut preporučuje vežbe za jačanje trbušnih mišića, ali i korektivne vežbe specijalno pravljenje za lordozu. Ukoliko se ne leči, u kasnijem životnom dobu imaćete velike probleme sa donjim delom leđa, odnosno, krstima.

Redovni pregledi ključni za lečenje

Veoma je važno da deca idu na redovne sistematske preglede koji se obavljaju u školskoj organizaciji. Rano utvrđivanje deformiteta je najvažnije za uspešno lečenje. Ukoliko sumnjate da dete ima neki deformiteta, pažljivo ga posmatrajte u uspravnom položaju.

Najpre proverite tabane, da li je težina ravnomerno raspoređena, kao i da li su stopala ravna. Proverite u kakvom su položaju kolena, da li su kriva, spojena ka unutra, ili previše izbačena pozadi. Ako primećujete neke neuobičajne karakteristike, odvedite dete kod lekara, kako bi vam on dao stručno mišljenje.