HELIKOBAKTERIJA

Metodi kako se dijagnosticira Helicobacter pylori. Kako se radi test za Helikobakter pilori. Alarmantni simptomi infekcije Helikobakterom.

 

Helicobacter pylori je bakterija u želucu koja izaziva infekciju Helobakter pilorija, uzrokuje više od 90% ulkusa (čireva) dvanaestopalačnog creva i do 80% ulkusa želuca, danas se vrlo lako i jednostavno može dijagnosticirati. Istraživanja pokazuju da skoro polovina stanovnika u razvijenim zemljama imaju Helicobacter pylori bakteriju u sebi, mada ona ne izaziva tegobe kod svih.

Krvni Test za Helikobakter pilori - kako se dijagnosticira Helicobacter pylori

Moćemo slobodno konstatovati da dosta osoba ima Helicobacter pylori u sebi i to bez simptoma infekcije. Stoga za grupu pacijenata mlađih od 45 godina, bez teških, tzv. „alarmantnih“ simptoma, dijagnostički se postupak može provesti već u ambulanti opšte medicine jednom od neinvazivnih dijagnostičkih metoda.

U slučaju pozitivnog nalaza preporučuje se sprovesti terapiju infekcije sa nekoliko vrsta antibiotika i prirodnim BioGasta kapima. Uspeh terapije kontroše se takođe neinvazivno, prvenstveno se koristeći jednostavnim i bezbolnim ureja izdisajnim testom.

Kako se otkriva Helicobacter pylori infekcija – Test za helikobakter pilori

Dijagnostički postupci za otkrivanje Helicobacter pylori-infekcije svrstani su u dva skupa metoda:

1.  Invazivni metod (pregled sa sondom) – gastroskopija i endoskopski pregled uz ciljano uzimanje uzoraka (biopsija – brzi test ureaze, histologija ili kultura),

2. Neinvazivni metod (pregled bez sonde) – metode koje otkrivaju prisutnost Helicobacter pylori-a:

Duvanjem – dokazivanjem aktivnosti bakterije ureja-izdisajnim testom,

Pregled krvi ili sline – prisutnosti specifičnih antitela u serumu i/ili slini zaražene osobe (ova metoda nije dobra ukoliko se već uzimala terapija),

Pregled stolice – dokazom dijela bakterije (antigena) u stolici bolesnika.

Ko, kada i kako vrši dijagnostiku Helicobacter pylori-infekcije?

Izbor dijagnostičkog postupka za određivanje Helicobacter pylori infekcije u bolesnika s gorušicom i sličnim simptomima (dispeptičnim smetnjama), a pri prvoj poseti lekaru opšte medicine, zavisi o intenzitetu simptoma i dobi bolesnika.

Evropska grupa za Helicobacter pylori infekciju predlaže različiti dijagnostički pristup kod bolesnika mlađih i starijih od 45 godina.

Za grupu pacijenata mlađih od 45 godina, bez teških simptoma (tzv. „alarmantnih simptoma“ – Tablica 1.) dijagnostički se postupak može provesti već u ambulanti opšte medicine jednom od neinvazivnih dijagnostičkih metoda (duvanje s ureja-izdisajnim testom ili otkrivanjem antigena u stolici).

U slučaju pozitivnog nalaza preporučuje se provesti terapiju infekcije antibioticima. Uspeh terapije kontroliše se takođe neinvazivno, prvenstveno se koristeći jednostavnim i bezbolnim ureja-izdisajnim testom (duvanjem).

Ureja-izdisajni test lako se izvodi čak i kod dece.

Tabela 1. – Alarmantni simptomi Helikobakter pilori infekcije

jaki bolovi – koji bitno utiču na kvalitet života

gorušica i podrigivanje

nadutost, mučnina, pretakanje u crevima

znaci krvarenja (hematemeza – povraćanje krvi, melena – stolica crne boje)

anemija (malokrvnost)

jako povraćanjeveći (nerazjašnjeni) gubitak telesne težine

otežano i bolno gutanja hrane

izraženi znakovi pothranjenosti

Kakva je dijagnostička vrednost pregleda krvi – serološke dijagnostike (određivanja nivoa antitela na Helicobacter pylori u serumu ili krvi)?

Iako vrlo jednostavno, određivanje Helicobacter pylori-a iz krvi se danas sve manje radi. Razlog leži u velikom broju netačnih nalaza, posebno kad se tim testom želi kontrolirati uspeh provedene terapije.

Naime, i pri uspešno izlečenoj infekciji, test za Helikobakter putem krvi može ostati mesecima, a ponekad i godinama, pozitivan.

Zato je danas opšte prihvaćen stav da se pregled krvi – serološka dijagnostika koristi samo onda ako ne postoji mogućnost bolje dijagnostike, npr. ureja-izdisajnog testa, koji je pouzdaniji test za helikobakter pilori, a i tada samo ako bolesnik nikada pre nije lečio Helicobacter pylori infekciju.

Biogast kapi za helikobakter pilori

Endoskopija

Za grupu pacijenata starijih od 45 godina, ili za sve one s prisutnim „alarmantnim simptomima“ neovisno o dobi, preporučuje se specijalistička gastroenterološka obrada i endoskopski pregled jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva, uz dijagnostiku Helicobacter pylori infekcije iz uzoraka želučane sluznice.

Treba li raditi test na Helicobacter pylori infekciju kod ljudi bez ikakvih simptoma bolesti?

Uglavnom, ne! Izuzetak mogu biti samo ljudi koji među najbližim rođacima imaju jednog ili više bolesnika s rakom na želucu, ili oni kojima se u lečenje moraju uvesti lekovi poput acetilsalicilata ili antireumatika, a do tada su u životu pri uzimanju tih lijekova ponekad imali želudačne smetnje.

Izvor: Plivazdravlje.hr