GUBITAK MOŽDANIH FUNKCIJA

Alchajmerova bolest je hronični, neizlečiv poremećaj mozga koji ima za posledicu gubitak moždanog tkiva i njegove funkcije.

Rane faze Alchajmerove bolesti prvenstveno utiču na intelektualne funkcije. Alchajmerova bolest u kasnom stadijumu direktno ili indirektno pogađa i ostale telesne sisteme. Stanje je na kraju fatalno.

Alchajmerova bolest opisuje progresivnu degeneraciju sive materije mozga koja kontroliše mišljenje, pamćenje, kretanje i osećaj. Bela materija mozga – deo odgovoran za komunikaciju između regija mozga – takođe je oštećen u slučaju ove bolesti. Promene u mozgu povezane sa Alchajmerovom bolešću prvo utiču na memorijske centre, ali prelaze na druge funkcionalne oblasti mozga.

Dok ljudi sa ovom bolešću mogu umreti od drugih nepovezanih stanja, kao što je srčani udar, smrt od Alchajmerove bolesti obično nastaje kao posledica komplikacija povezanih sa gubitkom kritičnih moždanih funkcija.

Uticaj Alchajmerove bolesti na bitne sisteme organa

Centralni nervni sistem

Alchajmerova bolest je uglavnom bolest centralnog nervnog sistema, koji uključuje mozak i kičmenu moždinu. Iako je uzrok Alchajmerove bolesti i dalje slabo poznat, utvrđene su specifične abnormalnosti mozga kod pacijenata sa ovim poremećajem.

Amiloidni plakovi sastavljeni od specifičnih proteina i komada mrtvih moždanih ćelija progresivno se nakupljaju u moždanom tkivu. Moždani protein poznat kao “tau“ takođe se akumulira nenormalno, uzrokujući da moždane ćelije ne funkcionišu i na kraju umiru.

Gubitak funkcionalnog tkiva mozga koji se javlja kod Alchajmerove bolesti u početku uzrokuje probleme sa pamćenjem i učenjem. Kako bolest napreduje, intelektualna funkcija, ličnost i raspoloženje su sve više pogođeni. Sa bolešću u kasnom stadijumu, pacijenti gube osećaj za sebe i trenutne okolnosti.

Sweden bitter oglas 900px

Pacijenti sa uznapredovalom Alchajmerovom bolešću potpuno su zavisni od drugih za svakodnevnu negu, jer su zaboravili da se bave najosnovnijim zadacima svakodnevnog života. Pacijenti ne prepoznaju voljene ljude i gube sposobnost razmatranja, planiranja, racionalizacije, organizovanja i interakcije sa svojim okruženjem.

Probavni sistem

Alchajmerova bolest negativno utiče na probavni sistem na više načina. Kod Alchajmerove bolesti se najčešće javljaju poteškoće sa gutanjem, a u poređenju s drugim vrstama demencije, ove se poteškoće često javljaju prilično rano u bolesti. Ljudi često imaju poteškoća sa jedenjem bez gušenja.

Pneumonija je i dalje čest uzrok smrti kod ljudi koji boluju od Alchajmerove bolesti. Pojava pneumonije često je povezana sa poteškoćama gutanja koje dovode do slučajnog unošenja hrane ili tečnosti u disajne puteve.

Ljudi koji žive sa Alchajmerovom bolešću mogu razviti smetnje vezane za osećanje mirisa, što takođe ometa osećaj ukusa. Ishrana može postati problematična zbog ovih oštećenja. Kontrola creva je takođe negativno pogođena ovom bolešću.

Neuromuskularni sistem

Ljudi sa uznapredovalom Alchajmerovom bolešću gube sposobnost upotrebe svojih mišića na svrsishodan način. Pacijenti sa bolešću u kasnom stadijumu obično gube sposobnost hoda. Mogućnost održavanja sigurnog sedenja na stolici takođe može da se izgubi.

Mišići postaju sve krutiji kako kontrola nervno-mišićnog sistema opada. Slučajne povrede povezane sa padom motoričkih funkcija su česte među ljudima koji pate od Alchajmerove bolesti.

Izvor: Prirodanadar.rs