NA SVETOJ GORI DAROVI MUDRACA

Darovi mudraca su jedna od malobrojnih relikvija vezanih za zemaljski život Isusa Hrista koja je sačuvana do današnjeg dana.

 

Prema predanju, Bogorodica je neposredno pre svog Uspenja predala ove svetinje dvema devicama, svojim rođakamam kod kojih su završili ovi Darovi mudraca.

darovi mudraca

Kasnije su Darovi preneti u Vizantiji, a nakon osvajanja Konstantinopolja od strane Turaka 1453. dospeli su na Atos, gde ih je donela srpska princeza Marija.

Danas se darovi nalaze na Svetoj Gori gde se čuvaju od XV veka u manastiru svetog Pavla.

Darovi koje su novorođenom Isusu prineli mudraci sa Istoka danas su velika hrišćanska svetinja.

Darove čine tri zlatne pločice sa tankim filigranskim šarama, na koje su pomoću srebrnih niti pričvršćene perle od mešavine tamjana i smirne.

Ovi darovi često šire nezemaljski miomiris, koji se posebno pojačava, kada se svetinja iznosi iz manastirske riznice na sredinu hrama kako bi vernici mogli da joj se poklone.

Pred svetinjom se mole i često dobijaju isceljenje nerotkinje, ljudi obuzeti nečistim duhovima i oboleli od raka i drugih teških bolesti.