ENERGETSKA EFIKASNOST

Toplotne pumpe za domaćinstva sa koeficijentom COP većim od 4,3 energetski su efikasna zamena za zastareli sistem grejanja i podobne su za bespovratna sredstva u okviru EBRD GEFF programa.

Toplotne pumpe za domaćinstva sa koeficijentom COP većim od 4,3 energetski su efikasna zamena za zastareli sistem grejanja i podobne su za bespovratna sredstva u okviru EBRD GEFF programa.

toplotne pumpe

Svi klima uređaji sa datim koeficijentom označeni su kao vazduh-vazduh toplotne pumpe za domaćinstva i mogu da se pronađu na GEFF Tehnološkom selektoru. Ova grupa uključuje i split i multi split sisteme za grejanje i hlađenje.

Pored toga što imaju pozitivan uticaj na okoliš, smanjujući zagađenje vazduha i emisiju CO2, toplotne pumpe za domaćinstva će smanjiti vaše račune za grejanje/hlađenje i omogućiti vam da ekonomičnije održavate troškove energije tokom cele godine.

Budući da je ekonomična, ova tehnologija postaje poželjna tehnologija grejanja i hlađenja u mnogim domaćinstvima. Konkretno, porodice koje žive u umerenim klimatskim zonama smatraju toplotne pumpe za domaćinstvo kao savršeno rešenje za njihov porodični budžet.

Prelazak sa električnih grejalica ili sistema na struju i peći za grejanje na pumpe vazduh-vazduh (ili ostale) može da smanji potrošnju struje za grejanje/hlađenje 3-5 puta, te samim tim značajno umanji račune za energiju.

Domaćinstva mogu uključiti ovaj proizvod u svoj plan ulaganja ili obnove i dobiti 20% granta od Evropske unije.

Proizvođači i prodavci koji nude ove pumpe za domaćinstva sa koeficijentom COP iznad 4,3 mogu dodati ovu tehnologiju kao prihvatljivu na Tehnološki selektor.

U našoj zemlji EU preko Austrije i par banaka (Unicredit i Erste banka) daje subvencije od 15 do 20% za kupovinu toplotnih pumpi, solarnih panela, grejanje na biomasu i drugih vidova ekonomičnijih načina grejanja.
Subvencija za toplotnu pumpu kod nas je 15%, kao i za solarni kolektor ili panel. Ali ako u isto vreme uzmete i jedno i drugo, ugradite toplotnu pumpu i neki solarni panel, dobićete subvenciju od 20%. Uslov za to je da uzmete modele toplotnu pumpu, koji su prethodno odobreni od savetnika Geff-a, što je većina boljih modela i da to uzimate na kredit preko banke, ne može se platiti odmah u gotovini.
Tabela koliku subvenciju za šta možete da dobijete – na primer pod 1 – Prozori 15%, medjutim Prozori + Izolacija krova su 20%:

Izvor: Ebrdgeff.com