OBNOVA SERAFIMA SAROVSKOG

Bogorodičino pravilo zaveštala je Presveta Bogomajka u osmom veku, predviđajući da će imati poseban udeo u spasenju svakog ko ga se bude pridržavao.

 

Prema predanju, ovo Bogorodičino pravilo je dala Sama Presveta Bogomajka, Svojim javljanjem, u osmom veku, zaveštavajući da će imati osobiti udeo u spasenju svakoga ko bude tvorio ovo Pravilo.

bogorodičino pravilo

Prema predanju, ovaj način molitvenog poštovanja Bogomajke nekada je bio veoma prihvaćen među hrišćanima.

Ovo predanje obnovio je Sveti Serafim Sarovski, dajući ga mnogima koji su dolazili kod njega po blagoslov da podražavaju ovo Pravilo; u njegovoj keliji nađena su pisma koja su svedočila o mnogim čudima, koja su se dešavala od Presvete Bogorodice, onima koji su ispunjavali ovo pravilo.

Izvršavati Bogorodičino pravilo znači: izgovarati 150 molitava „Bogorodice Djevo“ svakodnevno.

Mnogi su se molili Presvetoj Bogorodici na ovaj način, dodajući pri tom i svoje molitve. Zabeleženo je jedno od tih molitvenih pravila, Episkopa Serafima (Zvezdinskog):

Posle prvih 10 molitava Bogorodice Djevo: Prisećajući se rođenja Bogomajke molimo se:

Presveta Vladičice Bogorodice, spasi i sačuvaj sluge Tvoje (imena roditelja i bližnjih), a umrle sa svetima upokoj u večnoj slavi Tvojoj.

Posle 20 molitava: Sećajući se Vavedenja, molimo se za otpale od Crkve:

Presveta Vladičice Bogorodice, spasi i sačuvaj i prisajedini Pravoslavnoj Crkvi, Presveta sluge Tvoje (imena).

Posle 30 molitava: Sećajući se Blagovesti, molimo se za utehu nevoljnih:

Presveta Vladičice Bogorodice, ublaži patnju našu, pošalji utehu i ublaži bol slugama Tvojim (imena).

Posle 40 molitava: Sećajući se susreta Presvete Bogomajke i pravedne Jelisavete, molimo se za sve koji su razdvojeni da se sjedine i za nestale bez traga da se nađu:

Presveta Vladičice Bogorodice, Bogorodice, sjedini razdvojene sluge Tvoje (imena).

Posle 50 molitava: Sećamo se Rođenja Hristovog i molimo za preporod duše i novi život u Hristu:

Presveta Vladičice Bogorodice, daruj meni u Hristu krštenom, da se u Hrista i obučem.

Posle 60 molitava: Sećamo se Sretenja Gospodnjeg i reči Svetog Simeona Proroka: „I Tebi Samoj nož će probosti dušu…“ i molimo se da Majka Božija izađe u susret našoj duši pri končini, da nas udostoji pričešćivanja Svetim Tajnama Hristovim i da nas provede kroz strašna mitarstva:

Presveta Vladičice Bogorodice, udostoj me da se pri poslednjem izdisaju pričestim prečistim Tajnama Hristovim, i Sama me provedi kroz strašna mitarstva.

Posle 70 molitava: Sećamo se bekstva Bogomladenca i Bogomajke u Egipat, i molimo se da nas Presveta izbavi od svake napasti ljudske i demonske:

Presveta Bogorodice, ne uvedi me u iskušenja u ovome životu i izbavi me od svih napasti.

Posle 80 molitava: Sećamo se nestanka dvanaestogodišnjeg Isusa u Jerusalimu i molimo Presvetu Bogomajku da nam podari neprestanu Isusovu molitvu:

Presveta Vladičice Bogorodice, Djevo Marija, daruj mi neprestanu Isusovu molitvu.

Posle 90 molitava: Sećamo se čuda u Kani Galilejskoj, kada je Gospod pretvorio vodu u vino, posle reči majke: „Nema vina…“ i molimo se za pomoć u svim delima i tegobama:

Presveta Vladičice moja, Bogorodice, pomozi mi u svim delima mojim i izbavi me od svih tegoba.

Posle 100 molitava: Sećamo se Bogomajke pod Krstom, kada Joj je bol kao nož prostrelio dušu, i molimo se Majci Božijoj, da nam ukrepi duševne sile i odagna uninije, (čamotinju i očajanje):

Presveta Vladičice Bogorodice, Preblagoslovena Djevo Marija, ukrepi moje duševne sile i odagnaj od mene uninije.

Posle 110 molitava: Sećamo se Vaskrsenja Hristovog, i molimo Presvetu da vaskrsne naše duše i obodri nas za podvig:

Presveta Vladičice Bogorodice, vaskrsni dušu moju i daruj mi neprestanu spremnost na podvig.

Posle 120 molitava: Sećamo se Vaznesenja Hristovog kome je Presveta prisustvovala, i molimo da uzdigne naše duše iznad svetskih sujeta i zabava, i nauči nas da stremimo ka nebeskim visinama:

Presveta Bogomajko, uzdigni dušu moju iznad sujete i taštine ovoga sveta.

Posle 130 molitava: Sećamo se silaska Svetoga Duha na Apostole i majku Božiju, na Sionu, i molimo se: „Srce mi čisto sazdaj Bože i Duh prav obnovi u meni, ne odbaci me od Lica Tvoga i Duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene.“

Presveta Vladičice Bogorodice, nizpošlji mi blagodat Svetoga Duha i utvrdi je u srcu mome.

Posle 140 molitava: Sećamo se Uspenja Presvete Bogorodice i molimo za miran i bezmetežan kraj života:

Presveta Vladičice Bogorodice, podari mi miran i bezmetežan kraj života.

Posle 150 molitava: Sećamo se slave Majke Božije, kojom je Ona uvenčana od Gospoda, nakon preseljenja sa zemlje na Nebo, i molimo Caricu Nebesku da ne ostavi verne na zemlji, već da ih zaštiti od svakoga zla, pokrivajući ih Svojim časnim omoforom:

Presveta Vladičice Bogorodice, sačuvaj me od svakog zla i pokrij me Tvojim omoforom.