PRIČA STARCA JEFREMA

Kada su sedeli na plaži, najmlađi sin iznenada upita: „Tata, šta je taj crveni krst na tvojim grudima? S crvenim slikama i slovima?“

 

Jedan svetogorski monah, koji je udostojen postriga u veliku shimu, napustio je manastir da bi živeo svetovnim životom.

crveni krst

Zaboravivši na monaške zavete, u početku je živeo bezobzirno, utapajući se u grehove, i, na kraju, oženio se. Imao je dva sina. Jednog dana otišao je sa porodicom na obalu mora.

Kada su sedeli na plaži, najmlađi sin iznenada upita:

– Tata, šta je taj crveni krst na tvojim grudima? S crvenim slikama i slovima?

Otac je pogledao u svoje grudi – tamo nije bilo ničega. A onda je sa užasom shvatio da dete vidi blagodat velike monaške shime. Vraćajući se kući, zatvorio se u svoju sobu i tu je plakao celu noć.

Sutradan je otišao kod sveštenika na ispovest i ispričao o ovom slučaju.

„Uprkos mnogim tvojim padovima i dobrovoljnom odstupništvu od Hrista, Gospod te i dalje voli. Voleo te je dok si živeo u manastiru, voli te i sada, i ne lišava te blagodati! – rekao mu je sveštenik.

Ove reči su u njemu probudile njegovu pređašnju revnost za Gospoda. Kod kuće je sve rekao svojoj supruzi i ona je pristala na razvod. Vratio se u manastir, a njegova supruga je odgajala decu, a zatim je i ona otišla u manastir, gde je primila monaški postrig.

17 godina kasnije, najmlađi sin ovog monaha – onaj koji je video krst i crvena slova na grudima – došao je na Svetu Goru Atonsku i ušao u manastir gde se njegov otac podvizavao (sa čim on nije bio upoznat).

Otišao je na ispovest igumanu manastira, a zatim mu ispričao priču o svojoj porodici:

– Geronda, tražim oca. Zamonašio se, a toliko godina ga nisam video. Mislim da je negde ovde na Atosu. Možete li mi pomoći da ga nađem?

Iguman je razumeo čiji je to sin i, pokušavajući da sakrije suze koje su mu nehotice potekle iz očiju, odgovorio je mladiću:

– Čedo, ostani s nama još jedan dan, do sutra, a ja ću pitati bratiju.

Posle toga iguman je otišao kod monaha koji je nekada otišao u svet i pitao ga:

– Oče, tvoj najmlađi sin je došao u naš manastir, traži te. Da li bi želeo da ga vidiš?

Monah je uzbuđeno odgovorio:

– Geronda, ja sam video svog Anđela čuvara i otkrio mi je da za tri dana odlazim u drugi svet! Reci mom sinu da će me videti za tri dana! A kad umrem, otkrićete mu da sam mu bio otac! Moram da podnesem epitimiju za sve grehe koje sam počinio i nisam dostojan takve utehe …

Ovaj postupak monaha i njegovo odbijanje da se sretne sa svojim voljenim sinom svedočili su o savršenom pokajanju i potpunom samoodricanju i o njegovoj najvišoj ljubavi prema Bogu!

Iguman je nagovorio mladog poklonika da ostane u manastiru još tri dana. Tri dana kasnije, u manastiru je obavljeno opelo novopočivšeg monaha, u kojoj je učestvovao i mladić. Posle sahrane, on je priznao igumanu:

– Geronda, ovo je prvi put da vidim takvu sahranu! Telo usopšeg je blagouhano! Ovo nije telo, već svete mošti!

I tada je iguman rekao momku:

– Čedo, ovaj monah je bio tvoj otac!