ZDRAVLJE I BOLEST U HOMEOPATIJI

Kako homeopatija objašnjava svet? Zdravlje i bolest u homeopatiji, hronične bolesti i zašto se zdravlje predstavlja kao sloboda i kreativnost?

Zdravlje i bolest u homeopatiji

Zdravlje i bolest u homeopatiji - koje je shvatanje homeopata?

Zdravlje je predstavljeno kao sloboda i kreativnost. U homeopatiji, zdravlje je mentalno, fizičko i emocionalno blagostanje. Bolest je dinamičko uznemiravanje harmoničnih veza između tela i vitalne sile koja stimuliše zdravlje tela.

Na mentalnom nivou, primarni aspekt funkcionisanja je memorija, prerada podataka, rad ili konstantni koncepti, smisao života i ciljevi. Tako termin „sloboda“ ima značenje nemanja krivice i pogrešne percepcije.

Kreativnost je imati ciljeve i motivaciju na kognitivnom i psihičkom nivou.

Na emotivnom nivou, zdravlje je sloboda strasti i puno različitih osećanja. Prirodno, osoba postaje uznemirena ukoliko je preplavljena jakim emocijama (negativne emocije poput depresije, aknsioznosti, ili čak pozitivne emocije uzbuđenosti, sreće ili seksualne motivacije, itd ). Ako ove jake emocije pobuđuju osobu na radnje koje su neprikladne ili zlobne, to stvara bolesno stanje.

Kreativnost se odnosi na iskustvo evolucije, novost, poboljšanje veza sa drugima i interesovanje za hobije.

U najpovršnijem smislu, na fizičkom nivou, zdravlje se predstavlja kao ’sloboda od bola i fizičke limitiranosti’. Odnosi se se na rad u fizičkom okruženju na sofisticiran, opušten način sa velikom efikasnošću. Ukoliko postoji limitiranost slobode na ovom nivou, mogu da se pojave simptomi bolesti. Bolest je kombinacija ili kompleks simptoma koji se dešavaju u isto vreme.

Konstitucija je temeljni koncept u homeopatiji. Ona je neophodna perspektiva individualca. Zapravo, konstitucija je genetski kvalitet osobe pokazan kao skup biohemije, psihologije i fiziologije, koja se menja u zavisnosti od okruženja i uslova. Hronične bolesti utiču na nutritivne faktore, naučeno ponašanje i osnovne misli, itd.

Svi ovi faktori doprinose nejednakostima i nedostacima u nečijoj konstituciji.

U homeopatiji, homeopatski lek je uspešan ukoliko se uklone svi simptomi ili čak i efekti drugih tretmana. U slučajevima kada je tretman i dalje neophodan, to se zove ’palijacija’ a ne ’lek’.

Vitalna sila stimuliše ceo organizam u zdravlju i bolesti. U homeopatiji, osoba se uzima celokupno u obzir, a ne samo bolesni organi i simptomi. U homeopatiji se pretpostavlja da ceo životni proces bilo da je na fizičkom, mentalnom ili psihološkom nivou utiče na snagu vitalne sile.

Suzbijanje bolesti je još jedan koncept homeopatije koji je baziran na ideji da osoba treba da se sagleda celokupno, a ne da se bazira samo na probleme oko bolesti. Kada se tretiraju samo simptomi, a ne individualac kao osoba, bolest se suzbija i dolazi u mnogo gorem obliku.

Poznat primer suzbijanja bolesti je pojavljivanje astme posle lečenje ekcema sa kortizonom. Dermatolozi misle da se tako ekcem trajno uklanja, međutim bolest je samo suzbijena, otišla je dublje u telo i nastaje lošije stanje.

U istom slučaju, ako se astma tretira sa medicinskim inhalantima, navodno je izlečena. Međutim, sada bolest postaje još više suzbijena i dublja, te pacijent dobija depresiju, anksioznost ili konfuziju (suzbijanje na emotivnom nivou), paranoju (suzbijanje na intelektualnom nivou).

Alopatske medicine često suzbijaju bolesti, dok koncept homeopatije ne suzbija bolest.

Često je taj proces neprimećen jer u alopatiji postoje specijalizovani lekari koji često ne razmišljaju holistički. Prema tome, suzbijanje bolesti ostaje neprimećeno kada se desi. Oni nemaju lek, niti objašnjenje za proces suzbijanja bolesti.

Mnogi homeopatski lekovi su korišćeni u rastvoru koji je razređen iznad Avogadrovog broja. Kada se homeopatski lekovi rastavaraju u odnosu 1:10 sa ponovljenom suksecijom i rastvore se najmanje 24 puta, rastvor je takav da se jedinstveni molekul originalne supstance nalazi manje nego 1×10-10.

Visoko razređeni homeopatski lekovi su efektivni u lečenju mnogih bolesti. Proteklih par godina, istraživanja sa lekovima sa jako visokim stepenom razređenosti su bila najpopularnija u mnogim zemljama i univerzitetima.

Sweden bitter oglas 900px

Postoji rasprava između naučnika i poteškoća za pravljenje modela dokazivanja delovanja leka u kom je moguće da stvori obnovljiv rezultat. Međutim, bibliometrijska studija (statistička analiza knjiga, članaka i drugih objavljenih dela) pokazala je kod 24 eksperimentalna modela rezultate u osnovnom istraživanju na veoma moćnim homeopatskim lekovima, koji su se više puta istraživali sa obnovljivim rezultatima.

Dve meta-analize homeopatije sa visoko razređenim lekovima su pokazale da ima mnogo dokaza da homeopatija stvarno leči, a da nije sve placebo efekat. Protiv ovih dokaza postoji značajni skepticizam od strane naučnika širom sveta.

Nema razloga za autentično istraživanje homeoptije sa naučnim protokolima. Homeopatija je holistički sistem medicine koji ima svoju jedinstvenu filozofiju. Može da se shvati kao bitna alterativna terapija koja leči takozvane neizlečive bolesti, jer prati jedinstven koncept zdravlja i bolesti.

Ali da bi se ovaj san pretvorio u realnost, serija naučnih istraživanja homeopatije sa obnovljivim protokolima i dalje treba da se radi.

Reference

 1. Mondal DTC (2006) Health, in Spirit of the Organon. B Jain Publishers (P) Ltd, India, p. 81-84.
 2. Mondal DTC (2006) Disease, in Spirit of the Organon. B Jain Publishers (P) Ltd, India, pp.103-108.
 3. Kent JT (2002) Lectures on homoeopathic philosophy. B Jain Pub Pvt Ltd, India.
 4. Mondal DTC (2006) Constitution, in Spirit of the Organon. B Jain Publishers (P) Ltd, India, p. 49-58.
 5. Mondal DTC (2006) Cure, in Spirit of the Organon. B Jain Publisher (P) Ltd, India, pp. 145-162.
 6. Mondal DTC (2006) Vital Force, in Spirit of the Organon. B Jain Publisher (P) Ltd, India, pp. 71-79.
 7. Mondal DTC (2006) Palliation and Suppression, in Spirit of the Organon. B Jain Publisher (P) Ltd, India, pp. 243-248.
 8. Singh L and Gupta G (1985) Antiviral efficacy of homoeopathic drugs against animal viruses. Br Homeopath J 74(3): 168-174.
 9. Ahmad S, Rehman T, Abbasi WM (2017) Effect of homoeopathic ultrahigh dilutions of Aconitum napellus on Baker’s yeast induced fever in rabbits. J Integr Med 15(3): 209-213.
 10. Kahn M (1995) Is the evidence for homoeopathy reproducible? Lancet 345 (8944): 251.
 11. Bonamin LV, Martinho KS, Nina AL, Caviglia F, Do Rio RG, et al. (2001) Very high dilutions of dexamethasone inhibit its pharmacological effects in vivo. Br Homeopath J 90(4): 198-203.
 12. Endler P, Thieves K, Reich C, Matthiessen P, Bonamin L, et al. (2010) Repetitions of fundamental research models for homeopathically prepared dilutions beyond 10-23: a bibliometric study. Homeopathy 99(1): 25-36.
 13. Vallance AK (1998) Can biological activity is maintained at ultra-high dilution? An overview of homeopathy, evidence, and Bayesian philosophy. J Altern Complement Med 4(1): 49-76

Izvor: Prirodanadar.rs