OD POMAGALA ZA TRANSPORT DO NAMEŠTAJA

Sve industrije imaju svoje uspone i padove, ali i neverovatne činjenice koje nas nateraju da se zamislimo zašto čovek baš tu industriju odabira kao svoj profesionalni put.

 

Tako i drvna industrija i euro palete kriju mnoge zanimljivosti.

Euro palete i zanimljivosti

Građa za palete često je nusprodukt ostalih industrija i proizvođači paleta povećavaju ukupnu vrednost korišćenjem neiskorišćenog ili odbačenog drveta iz industrije nameštaja, papira i pojedinih prerađivačkih delatnosti.

Ovakva aktivnost dovodi do produženja roka trajanja životnog ciklusa drveta i ključna je za stvaranje kružne ekonomije koja je neophodan preduslov za efikasnost i moderno poslovanje firmi. Radi se o ekonmskom modelu koji objašnjava i podržava korišćenje određenih dobara i proizvoda više puta, kroz njihovu ponovnu upotrebu, a to se ostvaruje samo kroz međusobnu i usklađenu saradnju svih aktera na tržištu.

Statistički podaci

Korišćenje drvenih paleta značajno utiče na ekonomski rast i razvoj jedne države, te je to posebno slučaj sa razvijenim državama. Primera radi, u Sjedinjenim Američkim Državama, industrija drveta obuhvata više od 2,5 miliona poslova. I doprinoseći BDP-u zemlje sa 102 milijarde dolara. Takođe, ova industrija ostvaruje promet sa čak 235 milijardi dolara na godišnjem niovu.

Ono što je jako zanimljivo jeste da se euro palete koriste više nego, na primer, puter od kikirikija. U SAD-u je potražnja za puterom od kikirija na visokom niovu i ova prekookeanska država koristi skoro 700 kilotona ove namirnice na godišnjem nivou. Međutim, to jei dalje značajno manje od potražnje koja postoji ka drvenim paletama. U SAD-u je tako dnevno u upotrebi gotovo 2 milijarde paleta. Dok je taj broj veći za gotovo milijardu samo u Evropi. Na taj način, evropska drvna industrija doprinosi trgovinskoj razmeni SAD-a i njenih partnera u svetu sa svojih neverovatnih 400 miiljardi dolara na godišnjem nivou.

Potražnja i transport

Danas su u Evropi palete najtraženije. Poslednjih deset godina za bezbedan transport robe bira se upravo euro paleta. Količina euro paleta za isporuku robe porasla je zbog lake upotrebe i odličnog kvaliteta. Na godišnjem nivou najveću isporuku euro paleta obavi Nemačka, jer ona isporuči preko 100 miliona ovih paleta.

Proces isporuke svake vrste robe je vrlo jednostavan. Reč je o prevozu robe na kamionima, isporuka se vrši prema robnim standardima, a roba se skladišti na euro palete. Roba mora pravilno da se pričvrsti kako bi se bezbedno dopremila do krajnjeg kupca. Cela procedura funkcioniše na sledeći način: najpre na lokaciju utovara dolazi prazan kamion. Prazni drveni nosači zamenjuju se za upakovanu robu koja se nalazi na paletama. Zatim kreće transport do mesta istovara, odnosno do naručioca robe. Razmena se na ovaj način odvija brzo i lako. Ali proces se ipak malo usložnjava s obzirom na kratke rokove, veliku potražnju robe i brz transport.

Problemi tokom transporta mogu da se jave i ako se ne preda tačan broj ili ako su palete oštećene ili nekvalitetne. Takođe, treba napomenuti i da se euro palete sve češće koriste za „ametersko majstorisanje“, tačnije izradu nameštaja od euro paleta.