CREVNA FLORA I MIŠIĆI

Studija sa Harvarda pokazala je kako su povezane mikrobiota creva (crevna flora) sa mišićnom izdržljivošću kod osoba u godinama.

 

Istraživači sa Univerziteta Tufts i Medicinske škole Harvard otkrili su da je mikrobiota creva uključena u mehanizme koji utiču na snagu mišića kod starijih osoba.

mikrobiota creva

Tim je pregledao zdrave i nezdrave starije odrasle osobe i otkrio da dve grupe imaju različit profil crevnih bakterija. Dalji eksperimenti sa miševima pokazali su vezu između crevne mikrobiote i snage mišića.

Mikrobiota creva i mišićna snaga

Veza između crevne mikrobiote (crevne flore) i mišićne mase i funkcije prethodno je istražena kod miševa i mlađih odraslih osoba. Međutim, malo je studija izvedeno sa starijim odraslim licima.

Da bi stekao uvid u ovu populaciju, tim je uvrstio 18 fizički aktivnih odraslih osoba starosti od 70 do 85 godina sa povoljnim telesnim sastavom, kao i 11 neaktivnih odraslih sa nepovoljnijim telesnim sastavom. Nakon upoređivanja bakterijskih profila učesnika, otkrili su viši nivo bakterija Prevotellaceae, Prevotella, Barnesiella, and Barnesiella intestinihominis kod fizički aktivnih odraslih osoba.

Da bi istražili vezu između crevne mikrobiote i zdravlja mišića, istraživači su preneli uzorke fekalija od odraslih u rodno usklađene miševe. Oni su merili telesnu kompoziciju, snagu prijanjanja i izdržljivost trake za trčanje kako bi testirali fizičku funkciju glodara.

Miševi su pokazivali iste bakterijske razlike kao i odrasli, pri čemu se snaga prijanjanja povećavala kod onih koji su uzorke dobijali od fizički aktivnih učesnika. Međutim, istraživači nisu otkrili značajne razlike u sastavu tela ili kapacitetu izdržljivosti.

„Sa ovim rezultatima sada počinjemo da shvatamo ulogu crevnih bakterija u održavanju mišićne snage kod starijih odraslih ljudi“, rekao je autor studije Majkl Lustgarten.

Na primer, povećanje nivoa Prevotelle u crevima može dovesti do odgovarajućeg povećanja mišićne snage, tvrdi Lustgarten. On ističe da je uloga Prevotelle u održavanju mišićne snage kod starijih osoba jedno od područja istraživanja koje planiraju da istraže.

BioColon oglas kapi za nervozna creva

Značaj crevne flore

Druge studije takođe su pronašle potencijalnu vezu između mikrobiote creva i zdravlja mišića. U studiji objavljenoj u časopisu „Science Translational Medicine“ istraživači su otkrili da su miševi sa crevnim mikrobima imali jače skeletne mišiće u poređenju sa miševima bez mikroba.

Tim je sproveo eksperimente na miševima sa i bez traga mikroba u crevima i otkrio da su miševi bez klica povećali ekspresiju gena povezanih sa atrofijom mišića. Takođe su pokazali probleme sa funkcijom i proizvodnjom novih mitohondrija u skeletnim mišićima. Mitohondrije su odgovorne za razgradnju hranljivih sastojaka potrebnih za proizvodnju energije za ćelijsku aktivnost (tj. za disanje ćelije).

Miševi bez klica takođe su imali smanjene nivoe ključnih proteina neophodnih za sastavljanje i funkciju nervno-mišićnog spoja, hemijske strukture koja olakšava kontrakciju mišića omogućavajući motoričkoj nervnoj ćeliji da komunicira sa skeletnim mišićnim vlaknima.

Kada su istraživači transplantirali crevne mikrobe miševima bez klica, nivo ovih proteina je delimično obnovljen, a rast i funkcija mišića su poboljšani. Pored toga, smanjeni su znaci atrofije mišića.

„Ova istraživanja dovešće do novih načina za održavanje ili poboljšanje mišićne mase, snage i funkcije modulacijom mikrobnog sastava u crevima“, kaže Vang Jue iz Agencije za nauku, tehnologiju i istraživanje iz Singapura.

Jue, koji nije bio uključen u ovu studiju, dodao je da će takve nove strategije imati široku primenu u rešavanju zdravstvenih problema vezanih za mišiće.