KLJUČ JE U PONAŠANJU

Zavisnost od narkotika može se javiti u bilo kom uzrastu, ali obično počinje u najranjivijem – kada je osoba mlada. Kako prepoznati zavisnost od droge?

 

Uprkos svesti o štetnom delovanju droge, mladi mogu podleći pritiscima društva i uzeti ponuđenu supstancu. Ono čega nisu svesni je da se zavisnost od narkotika razvija veoma brzo. Rekreativno pušenje marihuane ili ušmrkavanje kokaina, koje se praktikuje u svrhu izrađivanja “kul imidža”, uskoro može postati neodgodiva potreba.

prepoznati zavisnost od droge

U nastavku teksta bavićemo se pitanjem zavisnosti od narkotika kod mladih. Saznaćete kako da prepoznate prve znake ovog gorućeg problema, kao i kako da reagujete kad ih opazite.

Koji su najčešći znaci zavisnosti od droge?

Kada adolescenti počnu da se ponašaju drugačije bez ikakvog očiglednog razloga, to može biti znak da razvijaju problem sa upotrebom droge.

Ponašanje mlade osobe se menja: postaje povučena, često umorna ili depresivna, ili pak agresivna i neprijateljski raspoložena. Roditelji, bliski srodnici i prijatelji mogu da previde takve znakove, verujući da su normalan deo puberteta. Ipak, postoje specifični oblici ponašanja i simptomi na osnovu kojih možete znati kako prepoznati zavisnost od droge već u ranim stadijumima:

  • Mlada osoba menja društvo, ima nove i izbegava viđanje sa starim prijateljima
  • Malo pažnje poklanja fizičkom izgledu – deluje neuredno i zapušteno
  • Izostaje sa nastave i izbegava školske obaveze, što vodi do pada akademskog uspeha (školskih ocena)
  • Gubi interesovanje za donedavno omiljene aktivnosti
  • Dospeva u probleme u školi ili čak sa zakonom
  • Menja navike u ishrani, spavanju, stilu života
  • Ima česte promene raspoloženja
  • Pogoršava odnose sa članovima porodice i prijateljima
  • Traži sve veće količine novca, bez objašnjenja ili sa besmislenim obrazloženjima

Imajte na umu da navedeni znaci mogu, ali i ne moraju biti zajednički svim zavisnicima od droge. Zavisno od stepena svesti i kognitivnih sposobnosti, mlada osoba duže ili kraće može pokušavati da prikriva novonastala dešavanja.

Šta učiniti kada prepoznate zavisnost?

Danas znamo više nego ikada ranije o razornom delovanju droge na mozak, ali i na ostale funkcije organizma. Ponovljena upotreba droga menja mozak. Kod ljudi koji su zavisni od droga dešavaju se promene na mozgu u oblastima koje su ključne za rasuđivanje, donošenje odluka, učenje i pamćenje i kontrolu ponašanja.

Ključno je da intervenišete čim prvi put uočite znake upotrebe droga kod vašeg tinejdžera. Nemojte čekati da postane zavisnik pre nego što potražite pomoć. Međutim, čak i ako je tinejdžer zavisnik, sledeći korak je lečenje.

Samostalno odustajanje od upotrebe droge za mnoge mlade osobe je i suviše teško, jer su apstinencijalne krize jake i vode u ponovljeno ponašanje. Nemogućnost prestanka upotrebe droga nije moralni niti karakterni nedostatak, već bolest koju treba lečiti. Zavisnost se može uspešno kontrolisati, kako bi se pomoglo mladim ljudima da prestanu da koriste droge i vode produktivan život.

Šta učiniti ako mlada osoba odbija lečenje?

Većina tinejdžera, kao i brojni mladi ljudi koje izdržava porodica, na lečenje pristaju samo kada su na to primorani pritiskom porodice ili državnih organa. Verovatno ste nekad na filmovima imali prilike da vidite “intervencije” u kojima se mlada osoba suočava sa porodicom. Pre nego što se odlučite na sučeljavanje konsultujte se sa stručnim licima u Lorijen center, kako biste bili sigurni da postupate ispravno.

Umesto pritiska, optužbi i osećaja krivice, fokusirajte se na stvaranje podsticaja da mlada osoba pristane da ode na razgovor sa psihologom ili psihijatrom. Mladi ljudi će često pre poslušati profesionalce nego članove porodice, jer će kod njih naići na razumevanje i dobiti pomoć.

Imajte na umu još jednu bitnu stvar: mladi ljudi koji su zavisni od droge žive u strahu od toga šta će se dogoditi ako im droga bude oduzeta. Njihov doživljaj je da je osećaj koji im pruža supstanca od koje su zavisni smisao svega – razlog za život.

Objasnite mladoj osobi da će joj profesionalni centri za lečenje pomoći, da će biti bezbedna i da će se svi potruditi da period apstinencije prođe što bezbolnije. Podstaknite mladu osobu da zdravstvenim radnicima ispriča sve o svojim osećanjima i simptomima. Ne treba da oseća sram – zavisnost od droge se može desiti svim ljudima, bez obzira na godine i zato je važno prepoznati je.

Kada posetite psihijatra bićete detaljno upućeni o svim etapama koje će se odvijati tokom lečenja. Obavezno dajte do znanja mladoj osobi da će porodica i voljeni biti na raspolaganju kad god se ukaže potreba i pružiti podršku punu ljubavi.

Pomoć porodici zavisne osobe

Ako ste roditelj i niste sigurni kako da razgovarate sa svojim tinejdžerom, dobra je ideja da posetite psihologa ili psihijatra sa kojim ćete se posavetovati o ovoj osetljivoj temi. Po mogućstvu nekog ko ima iskustva u radu sa zavisnošću. Postoje načini za pokrenete razgovor o drogama, koji će sprečiti eskalaciju u svađu. Stručno lice će vas posavetovati kako da otpočnete temu, da kontrolišete emocije i postavite granice.

Uvažavajte ono što vam dete govori, ali budite svesni da se mnoge osobe zavisne od droge plaše i stide, te možda ne govore uvek istinu. Zbog toga je važno da što pre uključite medicinske stručnjake koji imaju iskustva u radu sa ljudima koji su zavisni od droge.

Takođe, poželjno je da i članovi porodice zakažu konsultaciju za sebe, jer će im u ovoj nemiloj situaciji biti potrebna sva raspoloživa podrška – što da pomognu zavisnoj osobi, što da očuvaju sopstveno mentalno zdravlje.