POUKA JUSTINA ĆELIJSKOG

Ne treba se varati, položaj naše narodne duše je sudbonosno ozbiljan; samo se oportunist može odnositi prema njemu neozbiljno, govorio je ava Justin.

 

Osnovno je načelo psihologije naroda: svaki pojedinac nosi u sebi ne samo sudbinu svoje lične već i narodne duše.

narodne duše

Svaki je odgovoran za sve.

U telu naroda našeg, duše naše isprepletane su među sobom kao korenje u zemlji, iz koga raste jedno stablo, jedno drvo. U svakome ima svačije duše, a sve duše sačinjavaju jedan nedeljivi organizam. Ako je duša moja zagnojila čirom egoizma, zar se otrovni gnoj njen neće razliti po celom organizmu narodnе duše? Ako je srce tvoje zaraženo samoživošću, zar nisi postao gangrena u organizmu narodne duše, gangrena koju treba odmah odseći?

Navikavaj sebe na misao: narodna duša nije nešto odvojeno od nas pojedinaca; ona je organsko jedinstvo svih duša sviju pojedinaca. Ma šta ti radio, ma šta mislio, ma šta osećao, – tvoj rad, tvoja misao, tvoje osećanje, proniče svu narodnu dušu, ulazi u nju sa svima svojim porocima i vrlinama, gadostima i radostima. Za zdravlje naše narodne duše odgovoran je svaki od nas, i najveći i najmanji, i najučeniji i najnepismeniji, i najviđeniji i najponiženiji…