POSLEDICE KOJE IZAZIVA MANJAK VITAMINA K

Iako je manjak vitamina K retka pojava, ako je unos ove važne supstance niži od proseka u budućnosti može dovesti do ograničenja pokretljivosti tela ili invaliditeta.

Vitamin K smatra se esencijalnim, jer igra važnu ulogu u zdravlju kostiju i srca, zbog čega njegov manjak u organizmu može samo da izazove zdravstvene probleme.

manjak vitamina k

U pitanju je jedan od glavnih vitamina odgovornih za koagulaciju krvi i mineralizaciju kostiju, a takođe pomaže u održavanju funkcije mozga, pojačavanju metabolizma i zaštiti od određenih vrsta karcinoma.

Iako je manjak vitamina K retka pojava, unos ovog važnog vitamina niži od proseka može u budućnosti dovesti do negativnih zdravstvenih efekata. U stvari, nedavna istraživanja sugerišu da nedovoljno dobijanje vitamina K čak može ostaviti trajan efekat na pokretljivost u kasnijoj dobi života.

Studija objavljena u časopisu „Journal of Gerontology: Medical Sciences“ otkrila je da je nizak nivo vitamina K koji cirkuliše telom povezan sa povećanim rizikom od invaliditeta i ograničavanjem pokretljivosti kod starijih odraslih osoba.

Ova studija je prva koja procenjuje vezu između početka ograničavanja pokretljivosti i invalidnosti kod starijih odraslih osoba i biomarkera statusa vitamina K.

Prema rečima jedne od koautora studije dr Kajle Ši, zbog sve veće populacije starijih ljudi važno je da razumemo raznovrsne faktore rizika za nastanak invaliditeta.

„Nizak nivo, odnosno manjak vitamina K povezan je sa pojavom hroničnih bolesti koje vode ka invaliditetu, ali rad na razumevanju ove uzročno-posledične veze je u povoju. Ovde se baziramo na prethodnim studijama koje su otkrile da su niski nivoi cirkulišućeg vitamina K povezani sa sporijom brzinom hodanja i većim rizikom od osteoartritisa“, kaže doktorka Ši.

Sweden bitter oglas 900px

Veza između vitamina K i pokretljivosti

U ovoj novoj studiji, istraživači sa američkog Univerziteta Tafts fokusirali su se na ispitivanje dva određena biomarkera statusa vitamina K: cirkulišući nivo vitamina K (filohinon) i funkcionalna mera vitamina K (plazma ucMGP). Istraživači su koristili multivarijantne proporcionalne modele izučavanja da bi procenili vezu između statusa vitamina K i ograničavanja mobilnosti i invalidnosti.

Istraživači definišu ograničenje pokretljivosti kao poteškoću nekoga da samostalno hoda četvrtinu kilometra ili se penje 10 stepenica bez odmora. S druge strane, invalidnost je definisana kao potpuna nemogućnost hodanja ili penjanja u oba prethodna slučaja.

Koristeći podatke o učesnicima koji su prikupljeni od 635 muškaraca i 688 žena u dobi od 70 do 79 godina, istraživači su otkrili da je kod učesnika sa niskim nivoom filohinona u krvnoj plazmi verovatnije da će razviti i ograničenje pokretljivosti i invalidnost. Međutim, otkriveno je da drugi biomarker nema nikakve veze s ograničenjem mobilnosti i invaliditetom.

Dakle, istraživači su otkrili da će starije odrasle osobe sa nižim nivoom vitamina K u cirkulaciji imati 1,5 puta veću verovatnoću razvijanja ograničenja pokretljivosti i dvostruko verovatnije da će razviti invaliditet u poređenju sa učesnicima koji imaju dovoljan nivo vitamina K koji cirkuliše kroz krvotok. Ovaj faktor važi i za starije muškarce i za starije žene.

BioRheuma krema za reumu i zglobove - krema za reumatoidni artritis Priroda na dar

„Veza koju smo videli tiče se niskog nivoa vitamina K u krvi i njegove povezanosti sa ograničenjem pokretljivosti i invaliditetom. Iako su dva biomarkera pokazala tu povezanost, na njihov nivo mogu uticati dodatni poznati ili manje poznati faktori.

Potrebni su dodatni eksperimenti za razumevanje mehanizama biomarkera i vitamina K i njihove uloge u ograničenju pokretljivosti“, navela je jedna od autorki studija Sara But.

Na osnovu rezultata ove studije sugeriše se da vitamin K može biti uključen u proces sa invaliditetom koji nastaje u starijoj dobi. Međutim, istraživači naglašavaju da je potrebno još budućih studija kako bi potvrdile ove nalaze i tražile više razjašnjenja osnovnih mehanizama ove pojave.