NEOBIČNA, A PREPOZNATLJIVA

Mnoge zdravstvene prednosti ima pečurka koja se prema svom jedinstvenom izgledu jednostavno zove lavlja griva.

Pečurka lavlja griva (Hericium erinaceus) je gljiva bele boje u obliku kugle koja ima duge, čupave bodljice. Ljudi ih mogu jesti ili uzimati u obliku suplemenata. Istraživanja sugerišu da mogu ponuditi niz zdravstvenih prednosti, uključujući smanjenje upale i poboljšano kognitivno zdravlje, kao i zdravlje srca.

lavlja griva

Ljudi u Aziji koriste ove pečurke u kulinarske i medicinske svrhe. Prodavnice zdrave hrane prodaju ekstrakt lavlje grive u obliku suplementa.

Koje su sve koristi koje ima lavlja griva?

Upala i oksidacija

Upala doprinosi mnogim problematičnim zdravstvenim stanjima, uključujući dijabetes, bolesti srca i autoimuna oboljenja.

Antioksidansi se bore protiv upale i oksidacije u telu. Studija iz 2012. koja je procenjivala medicinski potencijal 14 vrsta gljiva otkrila je da lavlja griva ima četvrtu najveću antioksidativnu aktivnost, koju su istraživači opisali kao „umerenu do visoku“.

Funkcija imuniteta

Lavlja griva može da poboljša imunitet, delimično smanjenjem upale i sprečavanjem oksidacije.

Istraživanja na miševima sugerišu da pečurka lavlja griva može da poveća aktivnost imunog sistema creva.

Rezultati druge studije na miševima pokazuju da protein u lavljoj grivi podstiče rast korisnih crevnih bakterija koje jačaju imunitet.

Anksioznost i depresija

Ekstrakti iz lavlje grive mogu biti korisni u lečenju anksioznosti i depresije.

U studiji iz 2015. miševi koji su konzumirali ekstrakt gljive lavlje grive pokazali su manje depresivnog ponašanja i imali su krvne markere koji su ukazivali na nižu depresiju. Istraživači sugerišu da je to zbog antiinflamatornih efekata ekstrakta ove gljive.

Nalazi studije na životinjama iz 2018. podržavaju ovo stanovište, pri čemu autori zaključuju da ovaj ekstrakt može da sadrži agense korisne za lečenje depresivnih poremećaja.

U maloj japanskoj studiji, žene sa raznim zdravstvenim tegobama, uključujući simptome menopauze i loš kvalitet sna, jele su kolačiće koji sadrže ekstrakt lavlje grive ili placebo kolačiće tokom četiri nedelje. Učesnice koje su jele ekstrakt prijavile su niže nivoe anksioznosti od onih u placebo grupi.

Kognitivno zdravlje

Moguće je da lavlja griva može da poboljša kognitivne funkcije, ali postojeća istraživanja su uglavnom obavljena na životinjama.

Istraživači su zaključili da lavlja griva može da ima potencijal za lečenje ili prevenciju bolesti koje uzrokuju pad kognitivnog zdravlja, kao što su Parkinsonova bolest i Alchajmerova bolest.

Međutim, trenutno nedostaju istraživanja o efektima lavlje grive na ljude sa Alchajmerom.

 

Starija japanska studija na odraslim osobama starosti između 50 i 80 godina sa blagim kognitivnim oštećenjem otkrila je da dnevna konzumacija ekstrakta lavlje grive tokom 16 nedelja dovodi do viših rezultata na skali kognitivnih funkcija u poređenju sa placebo grupom. Ovi rezultati su se ponovo smanjili kada su učesnici prestali da uzimaju ekstrakt.

Zdravlje srca

Ekstrakt lavlje grive može da poboljša zdravlje srca, ali dosadašnja istraživanja su prvenstveno koristila životinje.

Istraživanja na pacovima su pokazala da ekstrakti pečuraka mogu imati efekat na snižavanje holesterola, što posredno dovodi do poboljšavanja zdravlja srčanog mišića.

Rak

Antioksidativna svojstva lavlje grive mogu da imaju ulogu u prevenciji ili lečenju raka.

Rezultati in vitro studije pokazuju da ekstrakti lavlje grive imaju terapeutski potencijal protiv leukemije kod ljudi.

Studija na životinjskim modelima pokazala je da se ovaj ekstrakt takođe može boriti protiv ćelija raka jetre, debelog creva i želuca.

Ovi nalazi obećavaju, ali trenutno nije moguće potvrditi da će se isti efekti primenjivati na ljude.

Dijabetes

Kontrola nivoa šećera u krvi je ključna za upravljanje dijabetesom. U jednoj studiji, nivoi šećera u krvi kod pacova sa dijabetesom bili su niži nakon što su dobijali ekstrakt lavlje grive tokom četiri nedelje.

Jedna od komplikacija dijabetesa je oštećenje nerava koje je rezultat produženih perioda visokog šećera u krvi. Studija iz 2015. na pacovima, u kojoj su konzumirali ekstrakt lavlje grive tokom šest nedelja, pokazala je pozitivne rezultate, uključujući niži nivo šećera u krvi, smanjen osećaj nervnog bola i poboljšanu aktivnost antioksidanata.

Varenje

Lavlja griva može pomoći zdravlju probave boreći se protiv upale, što bi moglo biti korisno za ljude sa inflamatornom bolešću creva. Ova gljiva može da pojača imunološku funkciju i podstakne rast dobrih bakterija u crevima.

In vitro studije pokazuju da gljiva lavlja griva može dovesti do antibakterijske aktivnosti koja poboljšava varenje. Istraživanja na miševima podržavaju ove nalaze pokazujući da ekstrakti lavlje grive mogu biti zaštita od čira na želucu.

Zarastanje rana

Ekstrakti iz lavlje grive mogu pružiti lekovite koristi za rane na koži.

Studija na pacovima sa ranama na vratu otkrila je da je lokalna primena ekstrakta lavlje grive dovela do bržeg zarastanja.

Međutim, potrebna su opsežnija istraživanja da bi medicinska zajednica preporučila lavlju grivu za lokalnu upotrebu na ljudima.

Oporavak nervnog sistema

Oštećenje nervnog sistema može da ima značajan uticaj na zdravlje.

Neka istraživanja sugerišu da ekstrakt lavlje grive može podstaći nervne ćelije da rastu i brže se popravljaju.

Jedna studija je pokazala da su pacovi sa oštećenjem nerava, koji su svakodnevno primali ekstrakt lavlje grive, imali bržu regeneraciju nerava od kontrolnih životinja.