VEĆI OD SVEGA

Na vratima svog frižidera zalepio sam papir sa ispisanim rečima: BOG JE VEĆI!

„Bog je veći“, reče neko…

bog veći

„Veći od čega?“, uzvratih ja.

„Od svega. Od čega god hoćeš“, odgovori taj.

„Bog je vеći od ovog razočarenja, veći od tvojih snova i nadanja, veći od tvog iskustva i shvatanja kategorija po kojima delaš. On je veći od tvoje porodice, od grada u kojem živiš, od bilo kog grada ili države. Bog je vеći od tvog srca i On sve zna.“

Na neki način, te reči su promenile moje vidike. Na vratima svog frižidera zalepio sam papir sa ispisanim rečima: BOG JE VEĆI!

I cele godine čuvao sam taj papir na istom mestu. I zamislite! Dok sam se više koncentrisao na Boga, a manje na moje nevolje, On me je uveo u dublju vezu sa Njim nego ikad pre. Sada mogu da se osvrnem i da mu zahvalim za svako razočarenje koje me je navelo da otkrijem Njega na novi način.

To je istina, prijatelji moji. Nadam se da ćete to i sami spoznati. Jer, BOG JE VЕĆI!

Bog je vеći!

Veći je od tvoje bolesti, koja god ona bila.

Veći je od tvog najdubljeg razočarenja.

Veći je od tvoje najveće brige.

Veći je od tvog najgoreg neprijatelja.

Veći je od tvog najtežeg problema.

Veći je od života.

Veći je od smrti.

Bog je vеći!