Video nadzor se koristi za razne namene, a zaštita i sigurnost imovine i lica je najvažnija. Koristi se za nadzor i zaštitu objekata, javnih i privatnih, javnih prostora, raznih događaja, posebno onih sa povećanim bezbednosnim rizikom. Tu je i nadzor radnog okruženja, proizvodnih procesa, raznih pozicija u saobraćaju i vozilima javnog prevoza.

Sa porastom rizika i pretnji povećava se i upotreba video nadzora. Ima brojne prednosti, ali se mora voditi računa i o zakonskim ograničenjima za korišćenje koje može ugroziti prava i privatnost lica.

Video nadzor je sistem i tehnologija koja snima ili emituje video signal sa ciljem praćenja i nadziranja stanja, situacija i aktivnosti na mestu nadzora. Sa napretkom tehnologije omogućeno je i daljinsko praćenje i upravljanje video nadzorom preko mobilnih telefona. To je još jedna stepenica više u brzom tehnološkom napretku video nadzora, koji odgovara brzom ritmu i ukupnoj dinamici modernog življenja.

Povećano korišćenje video nadzora utiče na smanjenje nepoželjnih ponašanja ljudi, prestupništva i kriminala i doprinosi osećaju ukupne sigurnosti zajednice.

Šta donosi napredak tehnologije

Napredak tehnologije video nadzora izuzetno je brz tokom poslednjih nekoliko decenija. Usmeren je na unapređenje funkcija svih delova sistema.

Kamere snimaju visokokvalitetan materijal sa mogućnošću prepoznavanja lica, analize ponašanja, detekcije pokreta  i funkcionalnostima usmerenim na omogućavanja daljinskog video nadzora.

Video nadzor sada omogućava analizu podataka u realnom vremenu i mogućnošću automatske reakcije na detektovane događaje, kao što je upozorenje na neovlašćeni pristup.

Tehnologija video nadzora se povezuje sa internetom i omogućava udaljeni pristup i upravljanje. Moguće je pratiti video na računaru ili mobilnom telefonu sa bilo koje tačke na planeti gde postoji internet veza.

Novi razvojni pravci tehnoloških inovacija izvesno je da će biti oslonjeni na primenu i dalje unapređenje veštačke inteligencije.

Veća funkcionalnost kamera

Pimenom novih tehnologija kamere dobijaju nove funkcije i mogućnosti.

Tako IP kamere (Internet Protocol kamere) daju mogućnost daljinskog upravljanja, analitike i mogućnost snimanja na cloud serverima.

PTZ kamere (Pan-Tilt-Zoom) omogućavaju korisnicima da daljinski upravljaju pozicijom i zumiranjem, a to omogućava širi prostor pokrivanja.

Za nadzor u uslovima smanjene vidljivosti tokom noći ili po magli preporučuje se termalne kamere koje koriste infracrvenu tehnologiju za detekciju toplote.

WiFi kamere sa SD karticom omogućavaju bežični prenos podataka preko Wi-Fi mreže i imaju ugrađeni slot za mikro SD karticu za čuvanje snimaka.

Odlika novih sistema video nadzora je njihova skalabilnost, odnosno mogućnost nadogradnje sistema prema dodatnim zahtevima i praćenju tehnoloških unapređenja. Na taj način, integracijom sa drugim tehnologijama, video nadzor postaje deo integrisanih sistema bezbednosti koji uključuju alarme, kontrolu pristupa, senzore. A sve to omogućava bolju zaštitu i upravljanje bezbednošću.

Kako funkcioniše daljinski mobilni video nadzor

Mogućnost korišćenje mobilnih telefona za daljinski nadzor daje novu dimenziju sistemima i tehnologiji video nadzora.

Potrebno je imati internet na telefonu i instaliranu odgovarajuću aplikaciju, koju većina proizvođača kamera nudi besplatno za preuzimanje preko interneta. One omogućavaju pristup, pregled i upravljanje kamerama sa pametnog telefona ili tableta. To podrazumeva da su i kamere povezane na internet.

Daljinski pristup daje osećaj sigurnosti dok ste odsutni od kuće ili mesta zaposlenja, da imate uvid u to šta se tamo događa.

Instalacija aplikacije na mobilni telefon

Postupak instalacije aplikacije je intuitivan, kao i kod drugih instalacija. Sledi pravljenje naloga za pristup koje traži unos određenih podataka, kao što je e-mail adresa i lozinka. Dodavanje kamere u aplikaciju obično ide skeniranjem QR koda ili unosom ID i lozinke kamere.

Kada pristupite kameri možete izvršiti odgovarajuća podešavanja u glavnom meniju, rezoluciju, zumiranje, detekciju pokreta i druge koje su ponuđene.

Kameri možete pristupati sami ili omogućiti pristup i drugim korisnicima ako vam to odgovara. Sve u cilju zaštite ili kontrole onoga što nadzirete, sada i sa bilo koje lokacije gde se trenutno nalazite.