PRIRODNA ZAŠTITA MUSKULATURE

Trigonelin je endogeni metabolit i kod žena i kod muškaraca, a proizvodi se u crevima zbog delovanja mikrobioma. Prirodni izvori ovog jedinjenja su kafa i biljka piskavica.

Sarkopenija je gubitak skeletnih mišića koji se javlja prirodno kako starimo. Smatra se da je ovim stanjem pogođeno oko 10-16 odsto ljudi starijih od 65 godina širom sveta, a prevalencija je veća kod ljudi sa drugim bolestima, npr. rakom i dijabetesom.

trigonelin

To je prirodni deo starenja, a prosečna odrasla osoba gubi oko 250 grama mišića svake godine između 30-e i 60-e godine, a to se ubrzava nakon 70-e godine.

Ovo može dovesti do problema sa pokretljivošću, do padova i slabosti i sve to predstavlja značajan teret bolesti kod starije populacije.

Nedavna studija koja je proučavala crve, muške miševe i uzorke tkiva uzetih od muških učesnika pogođenih sarkopenijom, istraživala je molekularne mehanizme koji podržavaju ovo stanje.

Otkrili su da jedinjenje koje se nalazi u kafi i piskavici, ali se takođe stvara u mikrobiomu u crevima, može poboljšati funkciju mišića kod ljudi koji stare, miševa i crva.

Može li se sarkopenija zaustaviti?

Dr Kubanih Takirbašev, savetnik za zdravlje i dobrobit, a koji je ranije radio kao lekar specijalizovan za intenzivnu negu starijih odraslih osoba, objasnio je kako sarkopenija utiče na starenje ljudi.

„Jedna od zabrinjavajućih implikacija sarkopenije je povećan rizik od padova i preloma. Smanjenje mišićne mase i snage doprinosi smanjenoj pokretljivosti, čineći pojedince podložnijim nesrećama. Pored toga, sarkopenija često dovodi do funkcionalnog opadanja i invaliditeta, ometajući aktivnosti svakodnevnog života i smanjujući nezavisnost. Mnogim osobama sa sarkopenijom je potrebna pomoć za rutinske zadatke, što može značajno uticati na njihov kvalitet života“, kazao je doktor Takirbašev.

Prethodna istraživanja su pokazala da ljudi koji se bave fizičkom aktivnošću imaju manje šanse da razviju sarkopeniju. Loša ishrana, uključujući neunošenje dovoljno proteina, takođe je povezana sa sarkopenijom. Međutim, postoji nekoliko intervencija osim ovih koje se mogu preporučiti za pogođene ljude.

Stanje takođe češće pogađa muškarce nego žene, a smatra se da je to zbog gubitka testosterona kako stare.

„Iako sarkopenija može da utiče i na muškarce i na žene, moja zapažanja sugerišu da muškarci mogu imati veću prevalenciju sarkopenije zbog faktora kao što su hormonalne promene i smanjena fizička aktivnost. Sarkopenija obično postaje problematična nakon 50-e godine, ali rani znaci mišićne slabosti mogu se otkriti i pre. Starost je svakako primarni faktor rizika za sarkopeniju“, naveo je doktor.

Kako metabolizam utiče na sarkopeniju i starenje mišića

U ovoj studiji, međunarodni tim istraživača je posebno posmatrao ulogu nivoa oksidisanog nikotinamid adenin dinukleotida (NAD+) na sarkopeniju.

NAD+ je koenzim uključen u metabolizam u svim ćelijama eukariotskih organizama. Uključen je u redoks reakcije u Krebsovom ciklusu i glikolizi. Prisutan je u mitohondrijima gde igra važnu ulogu u energetskoj homeostazi.

Prethodna istraživanja ovih naučnika su pokazala da su njeni niski nivoi, zajedno sa nižom proizvodnjom energije mitohondrija, povezani sa većim starenjem skeletnih mišića i sarkopenijom.

Istraživači su analizirali nivoe u serumu 20 muškaraca starosti od 65 do 79 godina sa sarkopenijom i otkrili da pacijenti sa ovim stanjem imaju niže koncentracije trigonelina u cirkulaciji, hemikalije koja se nalazi u biljkama i životinjama.

Nakon dalje analize, istraživači su otkrili da su nivoi trigonelina pozitivno povezani sa mišićnom masom, snagom hvata i brzinom hoda, kao i višim nivoima NAD+ u skeletnim mišićima.

Uzorci tkiva su bili izloženi trigonelinu in vitro, a istraživači su otkrili da su miotube, vrsta tkiva pronađena u mišićima, podigle nivoe NAD+ kada su tretirane trigonelinom, ali druge mišićne ćelije, ćelije jetre i ćelije bubrega nisu. Tretman uzoraka mišićnog tkiva učesnika i zdravih starijih osoba sa trigonelinom je povećao nivo NAD+ u oba slučaja.

Crvi su zatim tretirani trigonelinom prvog dana odraslog doba i doživeli su produženi životni vek u poređenju sa kontrolnim crvima. Takođe su pokazali pojačano mitohondrijalno disanje.

Istraživači su dali starijim mužjacima miševima dodatak ishrani trigonelinom, a petodnevni kurs je poboljšao mitohondrijalnu aktivnost kod miševa. 12-nedeljni kurs suplementacije povećao je nivoe trigonelina u plazmi, jetri i mišićima u poređenju sa kontrolnom populacijom.

Kako povećati nivo trigonelina u telu?

Autori ističu da je trigonelin prisutan u kafi i piskavici. Oni su citirali istraživanje koje pokazuje da su viši nivoi kofeina povezani sa nižim nivoima sarkopenije, ali kažu da njihova sopstvena analiza pokazuje da ova povezanost nije pronađena na Bliskom istoku. Oni sugerišu da bi to moglo biti zbog niske potrošnje kafe tamo.

Trigonelin je endogeni metabolit i kod žena i kod muškaraca. U pomenutoj studiji, rad se uglavnom fokusirao na muške subjekte iz tehničkih i kliničkih razloga izvodljivosti, iako su neke ženske osobe takođe bile uključene u mali podskup eksperimenata. Zaključci studije su stoga najverovatnije primenljivi i na muškarce i na žene.

Istraživači su takođe otkrili da su dijetalna vlakna i folna kiselina povezani sa višim nivoima trigonelina u telu, i objasnili da se ovo jedinjenje takođe može proizvoditi u crevima zbog delovanja mikrobioma.

Kao što je objavljeno u radu, analiza kliničkog modeliranja ishrane identifikovala je veze između dijetalnih vlakana i unosa folata i nivoa trigonelina u ljudskom telu. Dok ovi signali otvaraju nove mogućnosti za modulaciju endogene proizvodnje trigonelina, rad je fokusiran na obezbeđivanju trigonelina oralno s obzirom na njegovu veliku zastupljenost u određenim namirnicama kao što su piskavica i kafa.