Tajna kule Wardencliff – 1

Dr Velimir Abramović

* * *

Kakvu tajnu čuva Teslina kula u Vardenklif-u

 

Posetimo  ponovo Teslinu laboratoriju u Kolorado Springsu. Naići ćemo na elektromagnetska polja vrlo niske frekvencije i Teslu koji eksperimentiše sa radom ljudskog mozga, na samome sebi. Prijatelju Johnsonu piše o inteligentnim svojstvima elektromagnetskih polja. Začinje se biofizička osnova neurologije.

Neposredno posle toga, 1901. godine počinje dizanje Svetske emisione stanice na Long Islandu. Radi se o složenom emiteru elektromagnetskih talasa u čijoj izgradnji Tesla primenjuje celokupno dotadašnje znanje: teleautomatsku kontrolu, bežični prenos, nehercijanske talase, originalnu teoriju etra i elektriciteta, dinamičku teoriju gravitacije (po kojoj svaki  prirodni elemenat Mendeljejevog sistema ima svoju karakterističnu gravitacionu konstantu, specifično G), kao i sopstvenu tehniku upravljanja brzinom proticanja vremena. Te 1901. godine nastaje ‘nova fizika’.

Postavlja se pitanje kakva koncepcija sveta leži u osnovi izvodjenja eksperimenata sa fokusiranim rezonantnim magnetnim i elektromagnetnim poljima. Vratimo se na čas  mistiku Džordžu Leonardu i njegovoj slici Kosmosa. Govoreći o vibratu on ističe da ima raznih naroda, rasa i plemena, ali nigde na planeti ne mogu se naći ljudi koji žive lišeni muzike i plesa.

Pre više od 2500 godina Pitagora je rekao učenicima da je kamen zaledjena muzika. Poznato svojstvo svake čestice u fizičkom svemiru je njena zavisnost od visine tona i gornjih tonova njenih pojedinih frekvencija, što znači od njenog pevanja.

Ljudi stvaraju muziku, ali pre toga, ona stvara ljude. Dar slušanja otvara nam mogućnost sećanja našeg najdubljeg porekla. Muzika je izraz zvuka raznih struktura sveta i jasno ukazuje na ritmičke osobine svih stvari. Vibrato nam pomaže da ujedno istražimo sebe i svet čiji smo deo. Ta pulsacija izviruća iz tona može da nas dovede do nečega što je najspontanije i najkreativnije u ljudskom životu.

Vibrato koji pobudjuje unutarnje ljudske tonove može biti i duboko erotičan. Kod laganog stava Bahovog Četvrtog Brandenburškog koncerta, svi drveni duvački instrumenti jednog orkestra i žice počnu da podrhtavaju i zajedno pulsiraju. Publika, kao da oseća neko čudjenje da tako jedan intiman zvuk može da se izvodi javno. Opasno senzualno svojstvo vibrata objašnjava se činjenicom da brzina vibracija od sedam pulsacija u sekundi precizno odgovra stanju alfa-talasa mozga. A to je stanje izmedju budjenja i spavanja kada je odsutna uobičajena kontrola uma. Sanjač, budeći se, često ima osećaj pristupačnosti svih izvora memorije i stvaranja. Poznata je vizija brojevnih funkcija, koju je matematičar Poenkare spazio pred samo utonuće u dubok san: matematičke ideje igrale su se u oblaku pred njim, sudarajući se kao materijalne i kombinujući u rezultat koji je dugo tražio. Takodje, snažan i dugotrajan muzički vibrato, hvatajući ritam sa našim mozgom, stvara uslove za neku vrstu svesnog sanjarenja u kome se otkrivaju misterije i  sve se veoma lako pamti.

Način kako muzika dejstvuje isti je kao onaj na koji deluje svet stvari i dogadjaja, jer je sve to vibracija. Brzina vibracija subatomskih čestica su neverovatno visoke, a talasi u centru subatomskog nukleusa izgledaju još brži. Vibracije svih energija zračenja – radio talasa, toplote, svetla, rentgenskih zraka, itd. – mogu da se svrstaju u red. Blektromagnetski spektar, tako posmatran, ima više od osamdeset oktava, a vidljivo svetlo je samo jedan opseg tog reda. Kao i u muzici, elektromagnetski talasi imaju svoje vlastite harmonične gornje tonove, a postoje i izvesne sličnosti koje se pojavljuju medju intervalima oktava. Zakoni muzičke harmonije primenjeni na elektromagnetiku daju izvanredne rezultate. Upravo zato je Nikola Tesla koristio Helmholcove radove o zvuku za svoje električne rezonatore.

Johan Kepler (na slici), astronom iz sedamnaestog veka, verovao je da je svaka planeta sunčevog sistema živa i da je na svakoj od njih nastanjen njen andjeo čuvar koji čuje njemu muziku. Planete, na putanjama oko Sunca, sviraju: Merkur, koji ima najveću brzinu, peva pištavu ulaznu i silaznu skalu pikolo flaute. Jupiter, najsporiji, proizvodi dubokum snažnu tutnjavu. Venera menja ton od dura do mol šest, a Zemlja svira divni drugi mol.

Poseban aranžman zvukova, što ga mi nazivamo muzikom, izraz je odnosa stvari, tj. njihove sličnosti i različitosti, to je i način kako stari rastu i trule, propadaju, kao i način kako iz dekomponovanih sistema izrastaju novi, mladi sistemi. Duboka struktura muzike ista je kao i struktura svega ostalog.

Holandski naučnik Kristijan Hajgens primetio je 1665. godine da klatna dva časovnika postavljena na zidu jedan pored drugog zadobijaju istu periodu klaćenja, tj. klate se u preciznom ritmu. To je zapravo univerzalan fenomen. Kada dva ili više oscilatora pulsiraju u istom polju, uz malu vremensku razliku, oni se spontano uklope tako da počnu pulsirati tačno u isto vreme. Oni se ponašaju prema zakonu ekonomičnosti i načelu minimuma energije jer je svakom klatanu ponaosob kod zajedničkog pulsiranja potrebno manje energije nego kod aritmičnog ili suprotnog. To usaglašavanje svuda je prisutno ali ga retko primećujemo. Moglo bi se čak reći da su sve žive stvari oscilatori, tj. pulsiraju i menjaju se ritmički. I najjednostavniji jednoćelijski organizam oscilira u velikom broju harmonično složenih frekvencija, na subatomskom, atomskom, molekularnom, subćelijskom i ćelijskom nivou. U komplikovanom organizmu kao što je ljudski, račun tih frekvencija je veoma složen. Naši unutrašnji ritmovi čvrsto su medjusobno povezani, ali ništa manje, povezani i sa spoljnim svetom. Ljudska fizika i mentalna stanja menjaju se sa ritmom sezonskih kretanja Zemlje i Sunca, sa plimom i osekom, sa dnevno-noćnim ciklusom kao i u kosmičkim ritmovima koji današnja nauka nije još odredila i uglavnom ne uzima u obzir. Kada se faze tih ritmova poremete, javlja se osećaj nelagodnosti što je predznak oboljenja.

Dve galaksije mogu da prodju jedna kroz drugu kao dva oblaka dima, jer su zvezde u galaksiji medjusobno udaljene distancama jednakim milionitim umnošcima njihovih dijametara, tj. vrlo su retke. Kolizija je malo verovatna.

Našem solarnom sistemu potrebno je 10 biliona sekundi (240 miliona godina) da opiše krug oko galaksije mlečnog puta. Talasi u centru toma vibriraju 10 na dvadeserdrugi stepen puta u sekundi. Ceo atom na sobnoj temperaturi vibrira znatno sporije, oko 10 na četrnaesti stepen puta u sekundi, dok molekuli pulsiraju na  oko 10 na deveti stepen ciklusa u sekundi. Žive ćelije na direktnu stimulaciju reaguju sa oko 1000 ciklusa u sekundi a svoje interne cikluse podešavaju prema danu od 24 časa (rotaciji Zemlje), lunarnom kalendaru i Sunčevoj godini.

Komplikovana grupa ćelija zvana mozak ima razne oblike ciklusa i varira od oko 40 ciklusa u sekundi (kod aktivne koncentracije) do manje od 1 ciklusa u sekundi kod dubokog sna. Ritmički talasi mozga lako se prebacuju iz jednog ciklusa u drugi.

Talasi vidljivog svetla pulsiraju izmedju 390 triliona i 780 triliona u sekundi, što  čini tačno jednu oktavu, jedno dupliranje frekvencije. Ljudsko oko može da reaguje i na samo jedan kvant svetla i sa  svega tri vrste retinalniih ćelija razlikuje oko 10 miliona boja.

Ljudsko telo generiše svoje vlastito elektromagnetsko polje i na nas, veoma mnogo, na poznate i nepoznate načine, utiču elektromagnetska polja sredine u kojoj se nalazimo.

Nauka tek treba da načini prve veće korake u pravcu ovog izučavanja..

Naše fizičko telo manitestacija je našeg unutrašnjeg pulsa koji je ujedno i naš identitet, naša pozicija u Kosmosu.

Takozvano mistično astralno telo ima u suštini elektromagnetsku materijalnu osnovu. Ceo život neke jedinke ima odredjenu ritmičku šemu koja preživljava fizičku smrt i predstavlja vantelesno iskustvo duše koja se ponovo reinkarnira.

Postoji pretpostavka da se za telepatske prenose slike i misli koriste Šumanovi talasi (to su talasi koji rezoniraju sa 7,8 treptaja u sekundi i čine polje stojećih talasa u kanalu izmedju zemljine jonosfere i njene površine; oni su takoreći naš prirodni elektromagnetski omotač, najbolje ih osećamo na morskoj obali ili u šumi, budući da more i šuma apsorbuju druge, često štetne frekvencije).

Dešava se da mozak koji pulsira na bliskoj frenkvenciji udje u stanje rezonancije i tako biva moguće vidjenje na daljinu. To je kontakt rezonancijom, a ne radijacijom, i kako su talasi veoma velike talasne dužine (oko 38000 km) prenos je gotovo trenutan. S obzirom na ekstremno nisku frekvenciju ovi se talasti ne mogu blokirati običnim elektronskim zaklonom, ledom itd. U stvari, vrlo često mi ulazimo u fazu sa njima, medjutim, problem je što talasi koji tako nisko vibriraju mogu da prenose vrlo malo informacija u nekom odredjenom vremenu, tako da često ne možemo dobiti jasnu sliku i dati potpun opis predmeta koje vidimo. Ovo se može ipak rešiti tako da prijemnik bude u rezonanciji na način nižeg harmonika tj. na odgovarajućoj još nižoj frekvenciji, da bi se u referentnom ljudskom vremenu potrebnom za formiranje moždanog engrama mogla očitati informacija. U stvari radi se o tehničkom skraćivanju vremena telepatskog prijema.

Moderni holistički pristup objašnjavanju Univerzuma ima zapravo mističnu tradiciju u svakoj velikoj religiji; Hinduizam, Islamizam, Budizam, Jevrejska vera, ili Hrišćanska sadrži eksplicitno tvrdjenje da svaki deo kosmosa u izvesnom smislu sadrži celinu. Znalcu je suvišno i napominjati da to ima duboke veze sa holografijom gde svaki deo holograma može celog da ga reprodukuje. Štaviše, smatra se da je svaka čestica u svemiru toplija od apsolutne nule i neprestano proizvodi i odašilje karakteristična polja svojih talasa, tako da je moguće načiniti potpun hologram svemira u bilo kojoj njegovoj tački, uzimajući u obzir potenciju beskonačnog niza zraka koji se presecaju. Formiranje ovog holograma, medjutim, trajalo bi večno i stoga mislim da ta koncepcija nije do kraja promišljena.

. . .

Nastavak u sledećem tekstu . . . Tajna kule Wardencliff 2

. . .

Ruski dokumentarni film Nikola Tesla – Gospodar munja (srpski prevod)

. . .

 

45 Responses to "Tajna kule Wardencliff – 1"

 1. Vladimir  12. jul 2011. at 20:54

  @Sprečo moj,

  Slažem se sa Vašim pogledom. Ali, niko Ajnštajnu i Planku i kompaniji ne bi zamjerio da su priznali ljudski svoje greške, sjeli sa kolegama naučnicima, porazgovarali i dali zajedničke snage u rješavanju problema. Kao sto niko nije Popovu više zamjerao kada je priznao da je pokrao Teslu, a Markoniju svi i danas zamjeraju. Relativisti zadrti su naučno diskriminisali, vrijeđali sa etiketama, ugasili razvoj nauke ukidajući misao i mišljenje i doveli generacije i generacacije u zabludu, samo da bi održali akademska zvanja i „autoritete“. Sramota! Za mene prije svega nisu humani. Tek onda nisu istinoljupci i naučnici, već pohlepnici.
  Lucifer samo kuša dušu na „ispit“ pohlepe i egoizma. To je kao kada profesor za katedrom navodi studenta namjerno na pogrešan odgovor, provjeravajući mu znanje na taj način. Onda student pada ispit. I prirodno je da ljudi oštro kritikuju onakve „misli“ iz TR. Bitno je samo da se ne služe metodama relativista (ostavljanje bez posla i etikete, o čemu je Seadin našao knjiga u inostranim univerzitetskim bibliotekama-kao ispovjesti naučnika kritičara kako su prošli nakon peticije o TR). E pa tako je pao i Ajnštajn, kako naučni tako i humani ispit. Etar je uzročna sfera, pa je tim uzročna sfera grešaka pola ako ne i više od toga Ajnstajnove teorije, i bez imalo matematike. Filozofija je obara, a onda i ono glavno-današnja vidljiva praksa. Krajnje neozbiljno ponašanje je tu bilo: prvo je postojao etar, pa onda ne, pa onda definitivno ne 1920, da bi onda naredne 1921. godine opet vratio etar u TR. Ne razumijem čemu takvo ponašanje jednog „naučnika“, očito bez imalo filozofskog znanja, misli i razmišljanja, a o praksi i da ne govorimo. Kosi se i sa Poperovim pristupom u nauci.

 2. Vladimir  12. jul 2011. at 21:08

  Spreču i ostalima:

  Šaljem link jedne pjesme, jednog legendarnog benda. Ako budete oslušali i odgledali do kraja, vidjećete prosto na bini a i po svojoj unutrašnjosti vibracije i frekvencije na dijelu 3 strofe gdje idu dva vokala ujedno, a onda i ostatak sviranja do same završnice. Jednostavno, osjeća se elektricitet pravi na bini, energija od tog trenutka, i mislim da je to ono što dovodi do nemogućnosti greške zbog međusobnog uticaja unutrašnjeg i spoljnog na bini. Biologija je začela to, a rad na frekvencijama i elektricitetu ovo proširuje.

  Mislim da su ovdje upravo orgulje napravile vrhunac elektricicteta na bini.
  Obratite pažnju od dijela koji sam vam naveo, jer je vrlo zanimljiv trenutak:

 3. Mile  13. jul 2011. at 12:17

  @Skulja: Zahvaljujem na lepim recima :) Ono sto ja zelim je upravo da sredim svoje misli i spoznam sustinu…

  I sto kaze Jelena, nije sva ova prica slucajna… Sigurno je da su mnogi pokusavali da ponove Tesline eksperimente i da ih na svoj nacin iskoriste, u nekim svojim krugovima. Ali sada se vise prica u javnosti o tome (bar ja to vidjam cesce, hvala Vladimiru i Skulji na linkovima)

  Nazad na conferenciju i Teslin institut: posto slucajno imam iskustva u organizovanju skupova na medjunarodnom nivou zam da je to ogroman posao. Automatski mislim na to ko je ciljna grupa, za koga se sve to organizuje, koga treba obavestiti?

  Ako je za autoritete u struci – ne verujem da je lako ubediti sledbenike postojecih “naucnih” teorija da su svoje vreme protracili iduci u nekom drugom pravcu. Sa druge strane, ukoliko dodju samo ljudi vec ubedjeni u Tesline ideje, te ideje opet ostaju u uskom krugu.

  Ako Tesline ideje treba diskutovati sa ”elitom”… politickom, finansijskom… oni hoce da vide kako se to uklapa u njihove planove…

  Ili je to namenjeno sirem auditorijumu; u tom slucaju ih treba zainteresovati upravo kroz ove prakticne situacije, pomeranje vremena, osecaj ushicenja, vibracije medju ljudima, medicinska terapija…

  Mozda su sve ove teme koje je prof. Velimir nabrojao previse za samo jednu konferenciju, tu ima materijala da se svaki mesec organizuje skup na odredjenu temu…

  U ovom svetu je ipak jos uvek bitna forma, dok svi ne dostignemo nivo da spoznamo sustinu….

 4. Vladimir  13. jul 2011. at 12:56

  @ Mile

  Nema na čemu! Još ću ja linkova poslati, koji su vrlo zanimljivi. Poslaću i biblioteke, kao onu sa sve Teslinim patentima, potpisima i pečatima i stručnim knjigama. Uvjek!

  U ime Svete nauke, Spoznaje! :)

 5. Vladimir  13. jul 2011. at 13:56

  @ Mile,

  Ne brinite, eliti ne odgovara Tesla. Nikada nije ni odgovarao, jer bi ključ u bravu vidjela svaka benzinska pumpa, pa nadalje. Tesla ruši sve sisteme, a ne samo u vladajućoj nauci. Jedan čovjek, da to ne povjeruje niko dok malo više Teslu ne prouči. Ja sam sa svojih 14 godina rekao: „Jes vala sad taj Tesla je sve!“ Tri godine kasnije zainteresovao me Tesla na osnovu običnog serijala gdje ga je glumio Rade Šerbedžija. Krenuo u istraživanje po malo, i na osnovu shvatanja i analogije uvidio ko je Tesla, vrlo brzo. I za narednih 5 godina samo sam još više uviđao. Zato jesam za Institut. Jesam da se sve pokuša što je u normali i mogućnosti, makar samo to, pa šta bude. Bitno je samo da se jednom stvari pokrenu. Onda mogu dalje samo jačati, čak i pred opozicijom. I da nestane, neko će opet vrlo brzo pokrenuti pošto smo u takvom vremenu gdje je Tesla ključ.
  Slažem se da mora biti u Beogradu. Tamo mu i jeste mjesto zbog muzeja i arhiva, i to je činjenica. Tesla to zaslužuje. Ako nigdje na ovim prostorima nije mogao raditi, zašto da se dovjeka stvari pokreću samo sa zapadnih krajeva svijeta, danas. Red je da se i mi, Južni Sloveni, kao i ostali svijet koji ima Teslina društva, barem ko osjeća, želi i ima volju, odužimo tom čovjeku bilo kako, naročito pokretanjem Instituta. Lično znam za svjedočanstva ljudi, koji su emigrirali zbog siromaštva iz Crne Gore u Ameriku s kraja XIX i početka XX vijeka. Upoznali su Teslu, vodili prepiske s njim, i ostavili zapise o tome kako ih je Tesla novčano iz svog džepa pomagao do poslednjeg centa za sebe, i pozapošljavao.
  Bez obzira na moći Instituta, on bi izveo generacije (pa makar bilo i desetak ljudi) koje će njegovati rad, i svakako ubuduće ojačati Institut i praviti djela. S druge strane, znam i za energije koje profesor spominje za mišljenje ezoterijskih krugova svijeta. Balkan je inače cijeli poznat po tome u energetskom smislu, manje-više, zavisno od prostora, materije, energije i vremena (kroz istorijski tok). Možda je zbog toga vječiti front drugima. Znam da je Rusija u kosmopolitskom duhu, i to ne bez neke. Tamo su ludi oni koji ne čitaju, a ovdje su ludi oni koji čitaju, zbog istorijskog toka učaurene svijesti. Tamo svaka knjiga košta 1 euro npr, i tako je omogućeno svakome da čita šta god hoće, od mladog do starog. Ovdje neke knjige, kao „Bioelektronika“ koštaju po 120 eura. Dakle, to govori o društvenim sistemima-jer Rusija ima budžet za izdavačke kuće koje nadoknadi te male cijene njima, a s druge strane sistem kojim može da se i samoobrazuje svako i sa najtanjim džepom. Onda raste i kupovna moć knjige, a time i zarada. :) To su zdraviji sistemi od ovih naših balkanskih, u svakom pogledu. To se cijeni, jer vode računa o energiji društva i njegovom razvoju. Jedino se ovdje ne vodi računa niočemu, na ma kojoj tački bivše zemlje, jer svi imaju i dalje odlivanja ljudi i slab natalitet, koliko god i ko god glavu i nos dizao, skrećući misli sa najglavnijeg problema-korjenitog i vitalnog značaja. Tuga da uhvati! To su činjenice naših društvenih sistema, na žalost, koji nikad ništa ne rade kako treba, sem kad je politika u pitanju da griju jezgra negative koja donose stagnaciju po pola narednog vijeka. Jesam za Institut, a za preziranje politike. Ja u svojoj dvadeset trećoj još nisam izašao na izbore, i ne smatram sebe krivim, jer mase su uvjek „pametnije“ i tačno „znaju“ šta treba a šta ne, zar ne?! :)
  Na primjer, Rusija ima jedina u svijetu Institut za parapsihologiju. Znam osobu koja je doktorirala to u Rusiji, vrhunski je ekspert, i radi sa mnogim sportskim timovima i selekcijama na Balkanu. Rad mu se zasniva na bioenergiji, magnetizmu i sl.

 6. Vladimir  13. jul 2011. at 16:18

  Knjiga M. Pavlovića kritično na temi TR:

  http://users.scnet.rs/~mrp/sindex.html

 7. Vladimir  14. jul 2011. at 18:28

  Moć spoja klavir-orgulje, naizmjenična struja. Obrtno magnetno polje Džona Lorda u sviranju :) :

  http://www.youtube.com/watch?v=kTkKD8BNZgo&feature=related

 8. Louis Krstic  15. jul 2011. at 11:59

  Ceo niži deo kreacije koji uključuje Eterički, Mentalni, Kauzalni, Astralni i Fizčki svet načinjen je od spoja odredjenih nivoa Zvuka i Svetlosti. Da, može se reći da je fizička materija načinjena od zamrznutog Zvuka i Svetlosti.

  Ritam je osnova duhovnog razvitka svakog od nas (Duše) pa su zato muzika i ples uključeni u život svakog humanog bića. Zato je izuzetno važno da ljudi dobro razotkriju koja muzika (vibracije) doprinosi duhovnom razvitku (ekspanziji svesti) i da nju preporučuju (što znači ne isključuju i ne zabranjuju ostale).
  U minulim periodima vremena, na ovoj, a pre svega na drugim planetama, bilo je zabrtannivanja religijskih (duhovnih) učenja pa su se ljudi dovijali tako što su otkrivali klasičnu muziku sa odgovarajućim tonovima i nju tajno slušali. Tako su podizali svoj vibracioni nivo dovodeći u sklad svoje unutarnje vibracije sa vibracijama sveprisutne suštine života (Svetim Duhom odn. Reči Boga).
  To je razlog da se u crkvama svira muzika i pevaju pesme ali i to je razlog da postoji odredjeno „Gregorijansko“ pevanje. Ta vrsta vibracija ima u zadatk da slušaocima podighne i harmonizuje unutarnje vibracije kako bi osetili unutarnju smirenost i kontaktirali Sveti Duh.
  To je razlog da postoije pojedinačne mantre na istoku.
  Ništa bolje ne može dovesti u sklad naše untarnje vibracije od pevušenja svetih imena Boga i to vlastitim glasom.

  http://www.youtube.com/watch?v=owp8IPSrZEE&feature=email

  Postoji jedna stvar: bio sam veliki zanesenjak radom i delom N. Tesle. Još uvek me ozari unutarnje uzbudjenje kada se o njegovim radovima govori. Medjutim, da bi se prodrlo u suštinu i tajnu svemira neophodno je prvo poraditi na ekspanziji vlkastite svesti koja je duhovna kategorija. Ova duhovna svest je preduslov da iko načini veliki podvig čak i na polju nauke.
  Zato, bilo bi pogrešno gledati na Teslu kao na svakodnevnog čoveka koji završi kakav fakultet i pokupi knjiško znanje. Da bi neko dobio pristup da donese koju uzvišenu inovaciju mora da poseduje unutarnju pripremljenost – duhovni kvalitet.
  Mnogi se pozivaju na izvesne naučne autoritete koji su nešto podržavali ili osporavali. Tako nešto pokazuje samo naše malo razumevanje suštine kreacije i načina dolaženja do naučnih saznanja.
  Vreme je kreirano ali nije pravolinijsko i nije nepromenljivo. Putovanje kroz vreme u kroz bezvremenske kanale je moguće ali za opštu i naučnu svest današnjeg čoveka sve to će još dosta sačekati.
  Na unutarnjim svetovima još mnogo toga čeka da bude otkriveno i donešeno u realizaciju u ovaj svet i to kako na polju matematike, fizike, hemije tako i na poljuma svih drugih nauka.
  Čovek uistinu ništa ne stvara svojim mentalnim naporima već jednostavno spoznaje ono što već postoji na unutarnjim ili višim nivoima.
  Ako čovek želi inovacije na bilo kom polju on mora proimeniti svoj pristup. Umesto da želi prvo da vidi da bi poverovao mora prvo poverovati a tada će i videti.
  Onaj ko želi može poraditi na sebi da bi na unutarnjem svetu posećivao odredjene naučne ustanove. Pravilo je da neće moći da posećuje i prati ona naučna saznanja koja su iznad njegovog nivoa svesti.
  Vidim da ovde ima religijski preplašenih ljudi koji na sve gledaju kao na jeres pred Bogom. Najveći jeres je sedeti skrštenih ruku i ne činiti ništa. Greške su uvek moguće ali se uvek daju korigovati. Onaj ko greši taj i nadje put. Onaj drugi nikada.

  Ako bi trebala podrška u osnivanju nekakvog rada ili instituta u pravcu razvijanja Teslinih dela rado bih dao tu podršku iako vidim da je mnogo prioritetnije poraditi na podučavanju čoveka da shvati i razume svoje pravo mesto i ulogu u ovom životu te svoju svrhu. smisao i cilj postojanja.
  Ekspanzija svesti je nešto što mora predhoditi svim drugim naučnim ekspanzijama.

 9. Vladimir  15. jul 2011. at 13:20

  “ Vidim da ovde ima religijski preplašenih ljudi koji na sve gledaju kao na jeres pred Bogom. Najveći jeres je sedeti skrštenih ruku i ne činiti ništa. Greške su uvek moguće ali se uvek daju korigovati. Onaj ko greši taj i nadje put. Onaj drugi nikada.

  Ako bi trebala podrška u osnivanju nekakvog rada ili instituta u pravcu razvijanja Teslinih dela rado bih dao tu podršku iako vidim da je mnogo prioritetnije poraditi na podučavanju čoveka da shvati i razume svoje pravo mesto i ulogu u ovom životu te svoju svrhu. smisao i cilj postojanja.
  Ekspanzija svesti je nešto što mora predhoditi svim drugim naučnim ekspanzijama. “

  Odlično rečeno Luise! Alfons Luj Konstant (Elifas Levi) je u „Ključu misterija“ pravo napisao slično ovom tvom, a glasi jednostavno, istinito-činjenično:
  “ LENJOST JE NAJVEĆE ZLO! “

  A Tesla:
  “ Onog dana kada naučnici budu proučavali nefizikalne pojave, nauka će napredovati više no svih prethodnih godina svoje istorije. „

 10. Vladimir  16. jul 2011. at 12:31

  Malo filozofije: PRICA O POHLEPI (andjeo svjetla i andjeo tame)

  Dva putujuca andjela su se zaustavila kod bogate porodice, da prenoce.

  Porodica je bila bezobrazna i nije udovoljila njihovoj zelji, da
  prespavaju u sobi za goste.

  Umesto u sobu za goste su ih smestili u malu sobu u hladnom podrumu.

  Kada su raspremili krevete, stariji andjeo je video rupu u zidu i popravio je.

  Tada ga je mladi andjeo pitao, zasto je popravio rupu.

  Stariji andjeo je odgovorio: ‘Stvari nisu uvek takve kakvim se cine’.

  Sledece noci su andjeli dosli u vrlo siromasnu kucu.

  Ljubazan domacin i njegova zena su sa njima podelili svoju veceru i dozvolili im da prespavaju u njihovom krevetu i da se dobro naspavaju i odmore.

  Kada se Sunce probudilo sledeceg jutra, andjeli su zatekli domacina i njegovu zenu u suzama.

  Njihova jedina krava, cije mleko je bilo njihov jedini izvor prihoda, je lezala mrtva na njivi.

  Mladi andjeo je bio istinski besan i pitao je starijeg,kako je mogao to da dozvoli. ‘Prvi domacin je imao sve, a ti si mu ipak pomogao.Drugi domacin ima vrlo malo i uprkos tome nas je ljubazno primio,nahranio cak dozvolio da prespavamo u njegovom krevetu,a ti si dozvolio da njegova jedina krava umre.’

  Drugi andjeo je opet odgovorio: ‘Stvari nisu uvek takve, kakvim se cine.Kada smo bili u hladnom podrumu, primetio sam da je u onoj rupi u zidu bilo zlato.Posto je domacin bio vrlo [b]pohlepan[/b] [b]i nije bio voljan da deli svoje bogastvo[/b], ja sam popravio rupu zato da ne moze vise da nade to zlato. Prosle noci, kada smo spavali u domacinovom krevetu, [b]andjeo smrti[/b] je dosao po njegovu zenu.Dao sam mu kravu umesto nje.’

  Stvari nisu uvek takve, kakvim se cine.

  Neki ljudi brzo dodu u nas zivot i brzo odu iz njega…

  Ponekad se desi tacno to, kada se stvari ne odvijaju tako, kao sto bi morale.

  Vremenom ces saznati…

  Juce je istorija.

  Sutra je zagonetka!

  Danas je poklon.

 11. Skulja  21. jul 2011. at 12:23

  vimeo.com/26509515 Ko hoce neka poslusa ing. Gorana Marjanovica! NADAM SE DA PROFESOR NEMA NISTA PROTIVNO. POZDRAV VELIKI VELIMIRE…

 12. Skulja  21. jul 2011. at 12:24

  vimeo.com/26509515

 13. Vladimir  21. jul 2011. at 23:12

  Dragi profesore Veljo, hoćemo novi tekst!
  Dajte Tajnu Vordenklifa 2 dio, i uveličajte frekventni bal! :)

 14. Pingback: Tajna kule Wardencliff – 2 | Bašta Balkana Blog

 15. Velimir Abramovic  26. jul 2011. at 10:40

  rekao sam za sada sta sam morao i povlacim se u radno-meditativnu ilegalnost…moram da radim na sebi, pre sledeceg bilo kakvog nastupa u javnosti…trazi se hitno jasan ontoloski zasnovan sistem nauke o vremenu…Tesla je pokrenut i to sad ide svojim kosmoloskim tokom, nezaustavljivo…nuzna je teorija, jer je svet Bozji eksperiment i ljudski zadataj je teorijski, da ga razumemo…a na materijalnom teslijanskom planu, pratim razvoj situacije…

 16. Pingback: NIKOLA TESLA KAO JASNOVIDAC I VREMENSKA FIZIKA | Blog Vesne Mihajlović

 17. Velimir Abramovic  7. januar 2012. at 11:46

  Dragi Zlatko,
  dragi prijatelji

  stari mail je hakovan pa sam otvorio novi e-mail

  velimir0abramovic@gmail.com

  velimir abramovic

 18. georgi  25. mart 2012. at 13:21

  Tekstovi su super i izazivaju brojna razmisljanja, od toga da li danasnja praksa sve navedeno moze da potvrdi, do toga da li u slucaju potvrdnog odgovora, sadasnji nacin translacije energije pada u vodu i prelazi se na bezican, sto bi izazvalo revoluciju. Ukoliko je to tako, ja bih voleo da da to tako bude zbog naprednog pravoslavnog duha, u kom periodu se to otpilike ocekuje i kakav bi redosled koraka bio?
  P.S.: na kojoj mail adresi bih mogao da postavim eventualno dodatno pitanje, hvala.

  Pozdrav od radioamatera.

 19. vladimir  13. jul 2012. at 22:53

  samo ti meditiraj

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Security Code: