Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Zdravlje

Rak debelog creva – klinička slika, statistika i dijagnostika kancera

Dr Milena Šćepanović

ŠTA JE TO RAK DEBELOG CREVA

Rak debelog creva dijagnoza, simptomi i dijagnostika kolorektalnog karcinoma

.

Kolorektalni karcinom ili rak debelog creva je primarno bolest gena koja je izazvana faktorima okoline ili nasleđa.

Kancer kolona - zid debelog creva i rak

U našem telu postoje tumor ‘’aktivirajući geni’’ tj. onkogeni, i suprotno od njih ’’suzbijajući geni’’ (supresorski geni) koji u normalnim okolnostima sprečavaju nastanak raka debelog creva. Kada oni zakažu, nastaje maligna bolest – kancer.

Rak debelog creva je značajana bolest iz više razloga:

1. Pre svega, rak debelog crva je u stalnom porastu. Od 2008-e godine Rak debelog creva postao je najčešći  karcinom od svih karcinoma u oba pola. Prethodnih godina vodeće mesto po broju obolelih je imao karcinom pluća, a karcinom debelog creva je, zavisno od zemlje i pola, zauzimao drugo i treće mesto.

2. Zatim, ovaj karcinom spada u izlečive karcinome kada se otkrije u ranoj fazi bolesti. Kada tumor debelog creva probije zid creva i zahvati limfne žlezde, bolest se komplikuje. Na primer 5-ogodišnje preživljavanje kod tumora debelog creva u I stadijumu bolesti je 80-95% i dovoljno je samo hirurško lečenje, u II-om raka debelog creva stadijumu bolesti preživljavanje je 65%, u III stadijumu kancera debelog creva je preživljavanje 50%, a u IV stadijumu raka debelog creva preživi manje od 10% pacijenata. Ova razlika u preživljavanju nam ukazuje na značaj otkrivanja tumora u ranom stadijumu bolesti.

3. Karcinom debelog creva je vrlo dostupan dijagnostici i zato spada u karcinome koje je najlakše otkriti i sprečiti. A rano otkrivanje bolesti je važno, jer kao što smo rekli, uspešnost lečenja na prvom mestu zavisi od proširenosti bolesti u trenutku njenog otkrivanja.

Danas je prihvaćeno stanovište da većina (oko 2/3) karcinoma kolona nastaje od prethodnih adenoma koji u većini slučajeva ne daju nikakve simptome. Vreme prelaska iz benigne u malignu leziju traje od 10 do 35 godina. Ova pojava je poznata kao adenoma – karcinoma sekvenca. Većina adenoma ne daje nikakve tegobe i slučajno se otkrivaju nekom od skrining metoda. Veliki adenomi, ipak, mogu da uzrokuju krvarenje koje najčešće ne mora biti vidljivo golim okom. Što je veći adenom veća je i verovatnoća njegove promene u karcinom debelog creva.  Ali, ne prelaze svi adenomi u karcinom debelog creva. Oko 35% osoba ima adenom u debelom crevu. Otkrivanjem i lečenjem ovih adenoma sprečava se pre svega nastanak karcinoma, a zatim i  otkrivanje karcinoma u ranom stadijumu kada je bolest izlečiva.

Stadijumi razvoja raka debelog creva kolorektalni karcinom klinička slika
Stadijumi razvoja raka debelog creva – kolorektalni karcinom

Stadijum  I –  Rak debelog creva zahvata mukozu (najpovršniji deo zida creva)

Stadijum  II –  Rak debelog creva se proširio u mišićni sloj zida debelog creva

Stadijum  III –  Rak debelog creva se proširio na limfne čvorove

Stadijum  IV –  Rak debelog creva se proširio na druge organe. . .

Klinička slika karcinoma kolona

Klinička slika raka debelog creva je šarolika i nespecifična. Praktično svaki simptom u vidu promene u crevnom pražnjenju (izgled, boja, konzistencija stolice) kao i prisustvo bola i neprijatnosti u trbuhu, može, ali i ne mora biti simptom tumora na debelom crevu. Važno je znati da tumor debelog creva u početku ne daje nikakve simptome. Simptomi se javljaju onda kada je bolest već napredovala. Ako se čeka sa pregledom, bolest može samo još više da napreduje i da iz izlečive faze pređe u neizlečivu. Zato je važno raditi preventivne preglede, skrininge, i pri pojavi bilo kakvih tegoba, odmah se javiti lekaru. Tumor debelog creva raste sporo, pa ako se navedeno uzme u obzir, vremena za izlečenje ima.

Kod većine pacijenata sa dijagnozom kancer debelog creva dominira kombinacija krvarenja i promena u crevnom pražnjenju, najčešće u vidu učestalog pražnjenja i kašastih stolica.

Krvarenje je čest simptom tumora završnog dela debelog creva. Krvarenje može biti vidljivo golim okom, u različitim količinama i nijansama crvene boje. Ukoliko je oskudno i nije vidljivo može se otkriti testom na okultno krvarenje (FOBT). Ništa nije tragičnije nego proglasiti krvarenje posledicom hemoroidalne bolesti bez adekvatnog pregleda i promašiti potencijalno izlečiv tumor. Takođe važno, hemoroidalna bolest može postojati i zajedno sa polipom ili karcinomom creva. Oko 50% pacijenata sa rektalnim krvarenjem, svoje tegobe pripisuje hemoroidima, a 75% pacijenata ne pridaje važnost ovom simptomu.

Ostali simptomi kancera debelog creva su: smena proliva i zatvora, otežano pražnjenje, pojava krvi i/ili sluzi sa ili bez stolice, bol u trbuhu, tup ili u vidu grčeva, nespecifičan bol i često se  zanemari,  ili bol u čmaru koji  je retko posledica tumora, a kada je to razlog onda je tumor debelog creva ili jako veliki ili jako nisko u samom čmarnom kanalu, zatim palpabilna masa u trbuhu. Ingvinalna kila kod starijih osoba koja postoji kraće vreme može ukazivati na postojanje tumora creva.

Od opštih simptoma raka debelog creva, to su gubitak apetita i telesne težine, malaksalost, anemija. Kod 1/3 pacijenata simptomi traju oko 6 meseci pre nego što se bolest dijagnostikuje.

Statistika oboljevanja - lokalizacija raka debelog creva gde se najčešće javlja rak

Lokalizacija (mesta pojave) raka debelog creva:

 

Ascedentni (ushodni) kolon       18%

Transverzalni (poprečni) kolon  9%

Descedentni (silazni) kolon        5%

Sigmoidni kolon                           25%

Rektum                                          43%

 

Anatomski debelo crevo se deli na 6 delova. Počinje na mestu završetka tankog creva, u donjem desnom delu trbuha, kao slepi završetak – cekum, potom se nastavlja na uzlazni deo debelog creva – ascedens, zatim se nastavlja na poprečni kolon – transverzum, zatim silazni kolon – descedens, potom savijeni deo creva u vidu S slova – sigmoidni kolon, pa pravo crevo – rektum, i završava sa čmarnim kanalnom – analni kanal. Cela dužina debelog creva je do 2 metra.

Simptomi bolesti zavise i od lokalizacije bolesti. Rak debelog creva na desnoj strani kolona češće dovodi do nejasnih bolova u trbuhu, anemije zbog hroničnog gubitka krvi koje nije vidljivo golim okom, malaksalosti, gubitka telesne težine a klinički se može napipati tumorska masa sa desne strane trbuha.

Rak debelog creva na levoj strani češće dovodi do promene u crevnom pražnjenju, smene zatvora i proliva, grčevitih bolova u trbuhu sa mučninom i povraćanjem zbog zatvaranja lumena creva rastom tumora. Rak rektuma dovodi do promena u pražnjenju creva i krvarenja.

BioColon-728x90

Statistika raka debelog creva

Što se statistike tiče, broj obolelih od raka debelog creva je u stalnom porastu. Danas u svetu svake godine od karcinoma kolona oboli oko  1 000 000 osoba a oko 500 000 ljudi umre od ove bolesti u svetu svake godine. Najveći broj obolelih je u SAD, Kanadi i Okeaniji a najniži je u Africi, Južnoj Americi i Aziji (izuzev Japana).

Karcinom kolona je bolest starijih osoba jer se tokom starenja nakupljaju genetske promene i mutacije u ćelijama. Čak 90% obolelih je u grupi osoba starijih od 50 godina. Rizik oboljevanja od raka debelog creva raste sa starošću.

Distribucija kancera po polu je sledeća:  Kod žena najčešći je karcinom dojke, zatim sledi karcinom kolona, a na trećem mestu je karcinom pluća. Kod muškaraca najčešći je karcinom prostate, zatim karcinom pluća i na trećem mestu je karcinom kolona. Kod oba pola zajedno uzevši, od 2008 godine,  najčešći  je karcinom debelog creva.

Srbija po broju obolelih spada u zemlje sa srednjim rizikom oboljevanja. 2006-te godine broj novoobolelih je bio oko 4000. Otprilike svaka deseta osoba obolela i umrla od raka u našoj zemlji, žrtva je malignog procesa lokalizovanog na debelom crevu. Distribucija po polu je malo drugačija i to tako da je karcinom kolona na drugom mestu za muškarce i na trećem mestu  za žene.

Među 43 Evropske zemlje Srbija se po broju obolelih nalazi na 26-om mestu za muškarce i 28-om mestu za žene, a po broju umrlih na 6-om mestu za muškarce i 7-om mestu za žene. Ovo, nažalost, govori o visokoj stopi smrtnosti i kasnom otkrivanju ovog karcinoma, kada su i rezultati lečenja daleko slabiji, a razlog je nepostojanje prevencije.

U Srbiji se oko 2/3 pacijenata dijagnostikuje u odmakloj fazi bolesti, tj. u III i IV stadijumu raka debelog creva, pa su i rezultati lečenja lošiji.

Konsultacije i specijalistički pregled debelog creva – ako imate problem sa crevima postoji mogućnost da vas direktno pregleda Dr Milena Šćepanović. Termine pregleda ili intervenciju  možete zakazati u u proktološkoj hirurškoj ordinaciji ProktoMed, ulica Mileševska 63, na Crvenom Krstu, Beograd, na sledeće telefone:

+381 64 98000 90

+381 11 244 71 36

Tabela: Incidenca oboljevanja od karcinoma kolona u Evropi, po polu, u 2008 god.

Statistika pojave raka debelog creva u Evropi po polu rak kolona po zemljama

Dijagnostika raka debelog creva

RT – digito-rektalni pregled je prvi pregled, najjednostavniji, najjeftiniji, i spada u domen lekara opšte prakse. Značajan je jer sem što otkriva tumore završnog dela debelog creva, dijagnostikuje i druge, najčešće benigne, bolesti ove regije, koji ponekad imaju sličnu simptomatologiju. Od svih tumora rektuma njih 2/3 je dostupno pregledu prstom. A oko 10% tumora celog kolona je potencijalno dostupno digitorektalnom pregledu.

Nažalost, oko ½ pacijenata sa gastrointrestinalnim simptomima a pregledanih u Domu Zdravlja nema uradjen rektalni pregled.

FOBT ( faecal occult blood test) je najčešće korišćen test za rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma, zbog njegove neinvazivnosti, jednostavnosti i niske cene. Uzorci stolice se uzimaju tri uzastopna dana. Pozitivan nalaz na okultno krvarenje može se očekivati ako je količina hemoglobina u 1 gr stolice najmanje 10 mg. U našim uslovima najčešće korišćen test je Hemocult – test koji traži pripremu bolesnika tri dana pre testiranja i za vreme testiranja takozvanom ‘’belom dijetom’’ (zabranjeno je uzimanje crvenog mesa, C vitamina, citrusnog voća, preparata gvožđa i antiinflamatornih nesteroidnih lekova). Pozitivan nalaz ne potvrđuje dijagnozu raka, ali ukazuje na potrebu za dalje ispitivanje.

Irigografija je pregled pri kome se kontrast – barijum, ubacuje u crevo kroz rektalni kateter i potom vrše snimanja na rendgenu. Snimanje može biti sa dvojnim kontrastom tj. ubacivanjem barijuma i vazduha čime se dobija na preciznosti. Ova metoda takođe zahteva pripremu creva. Njen nedostatak je što se ne može uzeti biopsija.

Fleksibilna sigmoidoskopija je endoskopska metoda kojom se pregleda oko 60 cm zadnjeg creva gde se nalazi oko 2/3 tumora kolona.

Kolonoskopija je „zlatni standard“ dijagnostike CRC-a zato što sem otkrivanja i malih promena – tumora, i uzimanja biopsije postoji mogućnost i uklanjanja polipa i time sprečavanja njihovog razvoja u malignu bolest. To je endoskopska metoda kojom se instrumentom pod kontrolom oka ulazi u celo debelo crevo. Ona zahteva pripremu creva tj. čišćenje. Sama kolonoskopija traje 20 do 45 minuta, nije bolna, ali za pojedine pacijente može biti neugodna.

Kolonoskopija i uklanjanje polipa na debelom crevu

Virtuelna kolonoskopija je nova metoda koja još nije ušla u rutinsku primenu. Ona koristi  vazduh kao kontrast a snimanje se vrši CT-om i MR-om i pruža dodatne informacije kao sto su proširenost tumorske mase na okolne organe, prisutnost uvećanih limfnih žlezda i postojanje metastatske bolesti. Njena senzitivnost je vrlo mala za lezije manje od 1 cm i za ravne lezije.

Endorektalni ultrazvuk je ultrazvučni pregled pomoću sonde koja je uvedena kroz anus. Njime se procenjuje zahvaćenost zida creva tumorom, kao i zahvaćenost okolnih limfnih žlezda. Koristi se u dijagnostici tumora rektuma.

Tumor markeri CEA i CA 19-9. To je biohemijska analiza krvi kojom se dokazuju specifični proteini. Ovaj test nije strogo specifičan za kolorektalni karcinom, jer se povišene vrednosti mogu naći i kod drugih malignih bolesti kao što su karcinom dojke, pluća, želuca, kao i kod bolesnika sa čirom želuca i cirozom jetre. ). CEA je povišen samo u oko 40% pacijenata sa CRC. Njihov značaj je u postoperativnom praćenju obolelih u smislu ponovnog javljanja tumora nakon sprovedenog lečenja (recidiv bolesti).

Molekularni biomarkeri – slobodni cirkulišući DNA (CFDNA) u plazmi, DNA iz uzorka stolice, su dijagnostički testovi koji još nisu u u rutinskoj primeni i još uvek su skupi.

Ultrazvuk, CT i MR se koriste za otkrivanje lokalnog i sistemskog širenja tumora (metastaze).

Nijedan test nije savršen. Svaki ima svoje prednosti i nedostatke, ali i svaki otkriva rak debelog creva u ranoj fazi.

U sledećem nastavku teksta: Lečenje karcinoma debelog creva, prevencija i faktori rizika

Autor teksta Mr Sc. Med. Dr Milena Šćepanović je hirurg u proktološkoj ordinaciji za hemoroide i bolesti debelog creva Proktomed, Mileševska 63 u Beogradu. Telefoni za zakazovanje pregleda i konsultacija su: 

+381 64 98000 90

+381 11 244 71 36

www.proktomed.rs

 • Poštovana Slavice,
  da li će neki pacijent imati kesu ili ne zavisi od udaljenosti patološke promene od čmarnog otvora kao i od stadijuma same bolesti. Nekada na to utiče i starost pacijenta i postojanje drugih bolesti. Svakako da će normalan život moći da vodi i sa kesom.

 • Postovana doktorice operiso sam debelo crevo.Nisam imo rak nego polipe,ivadjeno mi je citavo debelo crevo.I posle druge operacije proslo je tri meseca,a ja imam proliv sta god da pojedem,i dole na cmaru boli,svrbi,pece sta da uradim hvala Radovan…

 • Poštovana Milice,
  prolivaste stolice su očekivane posle operacije koju ste imali. U debelom crevu se vrši resorpcija vode, pa kada se ono u celosti ukloni stolice ostaju tečne i kašaste. One kao takve mogu dovesti do iritacije perianalne kože. Možete koristiti neku biljnu kremu za negu kože i korigovati ishranu hranom koja steže stolicu. Svakako bi trebalo da se javite na pregled radi procene stepena iritacije i dodavanja nekih lekova kao i eventualnog postojanja nekog drugog problema.

 • Postovana doktorice,

  Moj tata je operisao karcinom debeog creva pre godinu dana,stadijum dukes B II,isao je na zastitne hemioterapije,koje su bile blage i nisu imale mukotrpne posledice,kao sto imaju ostale.Ono sto mene muci jeste to sto mu je onkolog rekao da moze sve da jede i kontrola mu se sastoji samo iz analize krvne slike i ultra zvuka,ali on je svakako korigovao ishranu.Ja sam u stalnom strahu da mu se ponovo ne javi karcinom i ako svi kazu da je on izlecen.Mozete li molim vas,najiskenije reci kolika je verovatnoca da se karcinom ponovo javi kod ovog stadijuma,da li postoji jos neki nalaz koji bi mogao da uradi kao preventivu,posto uskoro treba da ide na redovu kontrolu?Kao i vase ,misljenje sto se tice ishrane?Bila bih vam mnogo zahvalna.
  Srdacan pozdrav.

 • Poštovana Suzana,
  vaš otac može sve jesti posle operacije. Prognoza kod vašeg oca jeste dobra, ali svakako treba da ide na redovne kontrole koje podrazumevaju nalaze krvi sa tumor markerima CEA i CA 19-9 svaka 3 meseca (eventualno 6 meseci) i kolonoskopiju za tri godine (eventualno 5).

 • Poštovana doktorice,
  Mojoj punici je dijagnostifikovan karcinom debelog crijeva, a pato-histološki nalaz glasi: ADENOCARCINOMA INTESTINI CRASSI, GRADUS II, pT3N2aMx, ASTLER COLLER C2, METASTATICUM IN LYMPHONODI(4+/18).
  Kakve su objektivne prognoze za ovo stanje,i da li imate informacije o ruskim inekcijama „imunofan“ ?

 • Poštovani Aco,
  kod vaše punice tumor je zahvatio sve slojeve zida creva i dao metastaze u limfne žlezde. Ona svakako treba da dobije neku dodatnu terapiju (hemio npr) da bi prognoza bila bolja. Davanje prognoze je nezahvalno i zavisi od opšteg stanja bolesnika i od toga kako će reagovati na dodatnu terapiju. Svakako može biti dobra jer je svo bolesno tkivo izvađeno.
  Nemam nikakvih iskustava sa imunofanom.

 • Poštovana,
  Mom ocu je dijagnostikovan karcinom debelog crijeva,PH nalaz: Adenocarcinoma intestini crassi gradus2 ,stadium C2 secundum Duces.pT4N1(stadium III)LiV0.Propisana mu je hemioterapija 3 ciklusa po XEROX Protokolu.CT snimak abdomena je uredan ,snimak pluća uredan …Molim Vas možete li mi reći kakve su prognoze i koje dijagnostičke metode preporučujete u otkrivanju eventualnih metastaza ?
  Unaprijed zahvalna!

 • Pošovana Dragana,
  na osnovu navedenog, već ste sve uradili i nema potrebe za dodatnim dijagnostičkim metodama. Vaš otac nema metastaze, ali je tumor nažalost u odmakloj fazi. Svakako treba da dobije prepisanu terapiju pa potom verovatno i da se operiše (zavisno od lokalnog nalaza samog tumora i reagovaranja na hemioterapiju).

 • Momcilo.Postovana doktorice.Imam 45god. i ukratko cu opisati moju dijgnozu raka debelog creva.INTESTINALNI odnosno dobro diferentovani TUBULO-PAPILARNI podtip adenokarcinoma WHO S evidentnom duboko invazivnoscu. Stepen histoloskog maligniteta. G1 MTK sifra C20.Zamolio bih vas vase strucno misljenje o mojoj bolesti.

 • Poštovani Momčilo,
  naveli ste samo patohistološki nalaz pretpostavljam biopsije tumora. Svakako treba da se javite hirurgu radi daljeg lečenja.

 • Postovaje,
  danima citam postove i forume i knjige i price o karcinomu debelog creva. Nazalost ja sam moju majku sahranila 01.03.2017.god a na taj dan je trebala primiti svoju 30 hemoterapiju. Bolest su otkrili pre 2 godine, 2 meseca i 14 dana ( racunam do dana kada je preminula). Tada je izvadila zuc i dr je otklonio 70 posto jetre koju je zahvatila metastaza, takodje imala je metastaze i na plucima. Prosli smo kroz razne faze od najgoreg do super za te dve godine. Mogu da kazem da na zadnjem Ct koji je uradjen u Januaru 2017.god su se povukle i metastaze i sam karcinom za cak 50 posto. prognoze su bile jako dobre. U Januaru smo prosli Ng, Badnje vece i Bozic gde nam je sve ona pripremala i nije dala da se niko mesa niti pomogne, rekla je da sledece godine nece biti sa nam, osetila je. Osetila sam i ja u Februaru ali to tek sada znam. Mami sam dala 100% paznju, svaku zelju ispunila, sve sto sam cula sam probala. Jednostavno kome ima leka ima i veka. Na kraju su joj otkazali bubrezi, pozlilo joj je 28.02. u 18h i sutra 01.03. u 9.27h je umrla. Jako mi je tesko i zato sam stalno na netu i samo citam o njenoj bolesti ali smirujeme to sto je njen jedini strah bio i svaki dan se molila da je Bog uzme pre velikih muka. Bog joj je ispunio zelju. Tesko je, neizmerno….bol je jaci svaki dan. Jedino me tesi sto sam od kada joj je srce operisano a to je bilo 22.01.2010. godine bila svaki dan sa njom i uz nju, to je jedino sto mi daje snagu danas. Gledaj te svoje voljene a bolesne, ispunite im zelju pa cak i kad je glupa, nemojte te tugovati dok su zivi nego im svaki dan ispunite radoscu a za tugovanje….sta da vam kazem…ostaje vam ceo ostatak vaseg zivota.

 • lijep pozzz, imala bi pitanje i molila odgovor, naime moj otac je imao tumor na debelom crijevu i zapetljaj crijeva, tumor je otklonjen i zapetljaj crijeva 04.04.2017 tad mu je debelo crijevo izvedeno na stomak i postavljena anus vrećica, nakon toga oporavljao se mjesec dana i ponovo otišao na operaciju, kako bi mu debelo crijevo vratili nazad. Međutim nakon te operacije koja je bila 22.05.2017 dobiva unutrašnje krvarenje, to su sanirali primio je 5 doza krvi, al od tada dio fekalija ide na stolicu, dio se razljeva u trbuh, na trbuhu mu pravu rupu stavljaju vrećice i te fekalije idu u te vrećice, a drugi dio na stolicu, smršao je strašno, to traje već 47 dana, curenje iz trbuha se malo smanjilo, a nema ni stolice danima, a i mora kad ne jede skoro pa ništa, Šta dalje ???? molim vas odgovor

 • Poštovana Dubravka,
  treba da porazgovarate sa hirurgom koji je operisao oca. Važno je kakav je nalaz bio u trbuhu tokom druge operacije i kakvi su mu ostali nalazi.

 • Postovana doktorice ja sam izvrsila pregled zeludca i dvanaestopalcnog creva i jednjaka, a zbog bolova u zeludcu. To mi se desilo nakon koriscenja leka KETANOL i .Naravno ultrazvukom drugih organa jetre bubrega slezine cak i ginekoloskim ultrazvucnim pregledom ustanovljeno nisje nista otkriveno . Zludac je bo samo malo upaljen i vrlo malazeludacna kila na ulazu iz jednjaka u zeludac sto mi je dktor rkao da ne smeta.Jos rekao je da mi je zeludac presavijen a to ne smeta. Rekao mi je da se zeludac upalio od ovog leka dao mi tablete NOLPAZ na deset dana.Osecam se bolje samo sto nekad osecam bol u trbuhu nekad je stolica cvrsta grebenasta a nekad imammal tezu ali je imam svako jutro . Jos uvek osecam ponekad bol u zeludcu.Jako sam nervozna i napeta .Pijem od skora tablete za pritisam PRILAZIT od 2,5mg ujutro i AMLOGAL od 1O mg.Volela bih vase misljenje jer bih zelea da dodjem na pregled kod vas ostavite adresu.Zivim u Loznici gde je tesklo doci do zdravstvene zastite , a ona je nikakva to svi u srbiji znaju samo nas cucaju bez veze i da vec ne pricam verovatnoste to culi.

 • Poštovana Ljiljana,
  nastavite da pijete prepisanu Nolpazu. Biće sve to dobro. Mislim da za sada ne treba da dolazite radi pregleda. Ako bude pogoršanja ili promene, dolazi u obzir pregled gastroenterologa. Pregled hirurga za sada vam nije potreban. Ako bude bio potreban ja radim u KBC Zvezdara i DZ Bulevar-MediGroup.

 • Postovani,imam problem sa tankom stolicom,nema krvi,nema promene u boji,varira od tvrde do kasaste,kolicinski male,jedem skoro jednom na dan,imam spoljne hemoroide,imam takodje i grceve,molila bih vas za misljenje?Hvala

 • Poštovana Caco,
  to što vam je stolica tanka nema nikakvog značaja. Najvažnije je koliko imate godina. Ako imate 50 i više treba da uradite kolonoskopiju.

 • postovana doktorice moj suprug ima tumor debelog creva dijagnoza je adenocarcinomainvasium intestini coli (nos),low grade (hg29 recite mi molim vas dali se to leci dsali je izlecivo van pameti smo.hvala vam unapred

 • Pozdrav, skoro sam imala operaciju gdje su odstranjeni ileum, slijepo crijevo, uzlazni dio debelog crijeva. Voljela bih da mi malo pojasnite moju dijagnozu koja glasi: Dubinom pro apendicitidem, Tumor appendix at coeci, Diverticulum Meckeli, glavna dijagnozna-zlocudna novotvorevina slijepog crijeva. Operativni zahvati: Laparatomia pararectalis lateris dextri, Hemicolectomia lateris dextri, Recesio diverticuli Meckeli, Drainage no1. Poslana su dva uzorka za PHD.
  Prva uputna dijagnoza glasi: Tu coeci, Diverticulum Meckeli, Adhesis tube uterinae lateris sinister cim colon sigmoidei. Zakljucak: Divertikula Meckeli bez znakova divertikulitisa.

  Drugi nalaz PHD: uputna dijagnoza ista, dijagnoza ocitanja-colitis chronica exacerbata fibrinopurulenta acuta precipuse abscedens. Peritonitis visceralis. Lymphadenitis chronica reactive sinus Hysiocytaria lymphonodorum IX. Zakljucka nema, opsirni makroskopski i mikroskopski opis.

  Bila bih vam vise nego zahvalna da mi pojasnite sve ove dijagnoze i da mi kazete da li imam rak, ako da koji stadijuma, rak cega, sta dalje da radim, koja je terapija, molim vas, moj zivot je u pitanju, a ljekari ne zele nista da kazu. Najvise me brinu limfni sinusi-to sto su uvecani, i imaju sadržaj.

 • dobro veče doktorka,majci mi je pronađen karcinom debelog creva.Makroskopski opis:više beličasta fragmenta tkiva.C-2. Patološko-histološki nalaz:ADENOCARCINOMA INTESTINI CRASSI.Klasičan dobro do srednje diferentovan tip.G-II,ng1.Koji je stadijum u pitanju i dali će se operacijom rešiti problem?

 • Poštovana Elmas,
  na osnovu onoga što ste naveli, a malo je podataka, radi se o zloćudnom tumoru apendiksa koji je doveo do njegove upale (u narodu se to zove slepo crevo – tačan naziv je crvuljak). Prateće dijagnoze su divertikulumi, koji nisu od značaja. Opisane limfne žlezde su uredne, a stadijum bolesti se na osnovu navedenog ne može proceniti. Dalju terapiju će vam prepisati vaš lekar.

  Poštovani Aleksandre,
  na osnovu navedenog nije moguće reći o kom se staijumu tumora radi. Za to je potreban CT ili MR pregled (u zavisnosti od lokalizacije tumora). Na osnovu toga, potom i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta, starosti, odlučuje se o načinu lečenja.

 • Dobar dan,imam jake bolove krsta i spusta se bol do cmara i tu imam stalan bol,hemoroide sam imala u trudnoci,test stolice je ok

 • Poštovana Marija,
  hemoroidi nisu razlog bolova koje imate. Trebalo bi da se pregledate. Perianalna fisura najčešći je razlog bola u čmaru, ali svakako treba pregledati i trbuh i malu karlicu.

 • dobar dan Dr. Milena!
  Pre nedelju dana radio sam test za debelo crijevo ,nasli su skrivene krvi u stolici,mada do sada ja ne osecam nikakve tegobe niti bolove imam 58 god, sve mi je uredno i stolica i sve,
  Nalaz je : Hamoglobin i Stuhl(iFOBT) +331 ng/ml 100, i dali su mi upat za Coloskopie
  Dali je to da vec ima neka promena na debelom crijevu,
  nemam pameti vise

 • Poštovani Vaso,
  kada je test na skriveno krvarenje pozitivan, kolonoskopiju treba da uradite. O nalazu možemo razgovarati po završenom pregledu.

 • Postovana dr.moja sestra ima 54.godine…ima vec ucestale stolice kasaste 4.mjeseca..i bol u donjem djelu kicme i karlice…vadila je nalaze krvi ..ok..slikala kicmu..ima neko suzenje prsljenova..slikala pluca.i sve je ok..ali i utradjen joj je test marker tumor na debelo crijevo i on je povisen 9,9 mislim da je tako..dr.joj preporucuje gastroskopiju..a stolica jos nije isla na analizu dok joj se ne stvrdne malo i pije enteroferil..vrlo sam zabrinuta …pa bih vase misljenje volila da cujem..jer sam u strahu da ima rak ako je marker povecan…
  Molim vas za vas odgovor

 • Postovana,
  uradjena mi je kolonoskopija i
  -U rektutmu na 7cm polip neizmenjenog kolorita promera 3-4 mm
  -na 35 cm polip promera 4mm , tek iznad ravni okolne sluznice , nijedan nije otklonjen .
  upucena sam na polipktomiju u bolnickim uslovima zbog blizine unutrasnjih hemoroida i prokrvljenosti
  dg: polyposis colonis no II diverticulum coli Colon irritabillae Noduli haemorrhoidales int St post laparatomiam St post appendectomiam.
  patohistoloski nalaz :
  Tubularni adenom debelog creva sa znacima displazije lakog stepena .
  ovakav patohistoloski nalaz sam imala i prosle godine na kolonoskopiji , osim sto mi je tada otklonjen polip,
  Da li je to tumor ? ako jeste , da li je benigni ili maligni?
  Kako mi je ova druga kolonoskopija bila jako jako bolna , interesujeme koliko je bolno raditi polipktomiju, i da li je i to kolonoskopija?

 • Imam 55 god. Zaboravila sam reci razloge koji su me naveli da radim kolonoskopiju, to su ceste dnevne stolice , nepredvidjene eksplozivne , sa bolovima u stomaku, retke ili olovkaste . Kada stojim, a dobijem nagon , nisam u mogucnosti da se suzdrzim i zaustavim stolicu, vrlo neprijatno, Kao dete od 3 god .imala sam operaciju koja svima lici na carski rez , receno mi je da tu ima priraslica koje otezavaju praznjenje ili uticu na takvo praznjenje . Uz pronadjene polipe i patohistoloski nalaz – tubularni adenom debelog creva sa znacima displazije lakog stepena , da li je rec o tumoru debelog creva?

 • Poštovana Duki,
  svakako je potrebno gastroenterološko ispitivanje. Što se tumor markera tiče, on je praktično uredan. Kod zloćudnih tumora on bude povišen na više stotina.

  Poštovana Slavice,
  vi nemate tumor debelog creva. U pitanju su polipi koje treba ukloniti. Intervencija nije bolna, ali naravno da je možete uraditi u anesteziji. Tegobe koje imate odgovaraju sindromu iritabilnog kolona, a svakako nisu zbog polipa koje imate.

 • Suprug ie diagnoza Adenocarcinoma Intestinalis Gasteri Invasivum gradus 3 ng.2 molim vas kazite kako moze da nastavi lecenije.Hvala vama unapred.

 • Poštovana Ana,
  tumor želuca se uglavnom leči operacijom. Svakako je po završenoj kompletnoj dijagnostici potreban pregled konzilijuma lekara koji će doneti odluku o načinu lečenja.

 • Postovana doktorka, imam promene u stolici, od proliva do cvrstih, takodje mi je neredovna. Imam dosta sluzi takodje. Zadnjih desetak dana mi se javljaju povremeni bolovi u levom predeli stomaka, imam 27 godina i ne znam da li mi je potrebna kolonoskopija ili nesto drugo, sta vi predlqzete? Hvala

 • Poštovani Stefane,
  treba da se javite gastroenterologu radi pregleda. Lekar će posle kliničkog pregleda odlučiti da li vam treba kolonoskopija ili ne.

 • moj muz ima kancer debelog creva i metastazu na jetri.Nije operisan ,zakasnio je za sveUgradjena mu je kolostoma u decembru,ali njemu svaki dan iz rektuma izlazi neka kasasta masa uzasnog smrada i mora da nosi pelene. Sada vec to izlazi vise puta dnevno u kolicini od 1-2 dl.svaki put. Sta je to sto izlazi u tolikoj kolicini.

 • Poštovana gospodo doktor,
  moja sestra je operisana krajem meseca, dijagnoza glasi: Ca colonis DukesB Alster CollerB 2T3 NOMO. Kakvi su izgledi za ozdravljenje i šta sledi?
  Uz zahvalnost i sa poštovanjem,
  Barbara

 • Poštovana Ljiljana,
  masa koja izlazi iz rektuma je tumorsko tkivo koje se raspada. Nažalost, ali to će se tako nastaviti.

  Poštovana Barbara,
  vaša sestra treba da se javi na konzilijum radi odluke o eventualnom daljem lečenju.

 • Postovana doktorka, mom ocu je uradjena kolonoskopija i gastrolog je ovako napisao u izvestaju. Uradjena je FRSS. Na oko 27cm od analnog otvora uocava se infiltrativnovegetantna neoformacija koja opstruira lumen creva i onemogucava dalju pasazu endeskopa. Uzete su biopsije za PH analizu. Uradjen je ultrazvuk abdomena i uredu je, snimak pluca uredu. Moj otac ima cesta krvarenja u stolici i bolove u stomaku. Hirurg kaze da je to rak debelog creva. U ponedeljak ga vodim u bolnicu. Molim Vas kazite mi koje su prognoze, da li ce moj otac jos ziveti nakon opetacije? Da, PH nalaz bice gotov za sedam dana. Jako se bojim a i on je poklekao kad je cuo. Hvala

 • Poštovana Daca Andjo,
  promena koja je opisana na kolonoskopiji odgovara raku deblog creva. O prognozi se može pričati tek po pregledu pacijenta i uvidu u celokupnu dokumentaciju. Porazgovarajte sa hirurgom koji leči oca.

 • Postovana doktorka,imam 19 godina.Pri veoma teskom praznjenju(tvrda stolica) sam primetila na papiru malo svetle krvi(2-3 kapljice),nakon ceka je me je boleo i svrbeo anus.Sutradan sam imala isto praznjenje ali nije bilo nicega.A nakon 2 dana od toga ponovo se pojavila ta krv ali sada samo sa svrabom.Da li su to samo hemoroidi ili imam razloga da mislim da je nesto ozbiljnije.

 • Poštovana Lana,
  najverovatnije da se krv javlja kao posledica pucanja kože oko čmara zbog tvrdih stolica. Promenite ishranu tako da stolice budu mekše i možete lokalno koristiti kantarionovo ulje. Svakako ako se bude ponavljalo, treba da se javite na pregled.

 • Marija
  Postovana doktorice, zbog cestih bolova u levom delu na mestu gde je otprilike debelo crevo isla sam na preglede kod gastroenterologa. (Bolovi tj kraca probadanja su krenula pre vise od godinu dana te su me upucivali na preglede kicme i ostalo).Gastroskopijom je utvrdjeno da je sve ok ( panrazol sam pila kratko vreme ) a kolonografijom da mi je crevo na poprecnom delu malo opusteno i da se verovatno tu skupljaju gasovi kao i na rektalnom delu gde je ono malo uvrnuto (“u osmicu”) . Radila sam uz abdomena zbog cestih bolova u tom poprecnom delu ali je sve u redu. Analize krvi su dobre. A mene sve jace boli citava leva strana ispod rebara pa do dole i to traje vec dve-tri nedelje pa cak i na dodir zaboli. Ishranu sam korigivala prema testu intolerancije ali nije pomoglo. Nadutost je stalno prisutna kao i gasovi koji su cesti. Da li mi mozete reci sta bih trebala uraditi od pregleda jos? I da li je moguce da meteorizam pravi takve bolove?

 • Postovana doktorice ,moja kcerka 24 godine operisala je karcinom debelog crijeva III stadij sad krece na hemoterapije folfox je ukljucen imat ce 12 hemo svakih 14 dana i lezace u bolnici dok ih prima ,interesuje me kakve su vase prognoze vezane za ovu vrstu karcinoma i sta joj dati jos za jacanje imuniteta s obzirom da sam uglavnom ukljucila sve sto sam cula ,ali njena kilaza i kontrukcija je jako slaba ima 45 kg i kako joj dizati imunitet u tih 14 dana do sljedece terapije ,
  hvala i pozdrav

 • Poštovana Marija,
  možete još uraditi test intolerancije na gluten, pregled stolice na Candidu. Vi verovatno imate sindrom nervoznih creva pa bi korekcija ishrane trebalo da ide u tom pravcu.

  Poštovana Selena,
  na osnovu datih podataka prognozu je nemoguće dati.
  Na tržištu imate dosta preparata za jačanje imuniteta i svi su dobri. Odabir je prema nekoj vašoj sklonosti i savetu lekara koji vam leči ćerku.

 • Postovana doktorka, moja otac je operisao tumor debelog creva pre tri nedelje. Rezultati glase ovako: Adenocarcinom coli infiltrativum, srednje diferentovan.
  Tumor infiltruje perikolicno masno tkivo.Seroza je intaktna, vaskularna invazija nije nadjena. Nadjeno je 15 limfnih cvorova bez metastaza. Na hirurskim marginama nije nadjeno tumorsko tkivo.
  pT3NOMx; B2 po Dukes
  Hirurg je rekao da su povoljni rezultati, ali mene zanima i vase misljenje. Hvala unapred! Pozdrav

 • Postovana Dr Milena, molim za savet.
  Vec neko vreme imam periode gde mi se javlja ucestalo praznjenje creva ( 4 puta dnevno ). U zadnje vreme osecam nadimanje , bol ispod i levo od pupka i pritisak. Kada imam stolicu desava se da je na pocetku normalna dok je na kraju mekana i tanka kao olovka.
  Kod gastorenterologa sam bio pre 7 meseci gde mi je dijagnostikovao hemoroide. Naime pre tog pregleda sam osetio unutar debelog creva kao da mi je se pojavila neka kvrzica, na sta mi je gastroenterolog posle rektalnog tusea rekao da nije nista.

  Molim vas za savet kome da se obratim i kakve preglede da uradim i sta bi moglo biti.

Ostavite komentar