Zaštitni Psalam 90 – Psalm Žive pomoći (MT: Psalam 91)

Nekoliko reči o psalmima i kako se upotrebljava Psaltir. Psalam 90 ili 91 (MT numeracija) je zaštitni psalm od negativnih sila

 

 

„Ne, Ljoša, nisu demoni jaki, nego su ljudi bez Boga slabi. Apostol Pavle u Poslanici Filipljanima piše: „Sve mogu u Isusu Hristu koji mi snagu daje“.

Tako i svaki hrišćanin koji živi u Hristu, ima od Njega blagodatnu zaštitu i snagu da se suprostavi zamkama i napadima demona. Takvom rabu Božijem demon ne može da pridje – sila Božija svojim plamenom prlja nečistoga. A do bezbožnika – put je širok, navali, iskušavaj! Taj neće ni primetiti da je već pao u ropstvo nekoj demonskoj strasti …

Roman „Flavijan“ – protojerej Aleksandar Torin, strana 71.

 

Psaltir, psalmi i psalam 91 Žive pomoći

Zaštitni Psalam 90 Mt: 91- Psalm Žive pomoći i o Psalmima ikona Sveti ratnici

Sveta knjiga Psaltir i stihovi Cara Davida se svakodnevno čitaju u Crkvi, a trebalo bi da se svakodnevno pročita makar i po jedan Psalm iz Psaltira u domu svake hrišćanske porodice. Dali smo ranije već uputstvo za koju životnu situaciju se koji Psalam čita, pogledajte preporuke u jednom prethodnom tekstu.

„Niko u drugim knjigama ne slavi Boga tako kao Psaltir, knjiga korisna za dušu, koji slavi Boga zajedno sa anđelima, uznosi i peva visokim glasom podražavajući anđele. Ovde se đavoli kunu i progone, nagone na plač i ranjavaju, za careve i knezove i za ceo svet moli Boga. Psaltiri sami od sebe mole Boga više od svih drugih knjiga. …

Psaltir je smelo i hrabro obraćanje Bogu za spasenje duše, velika je korist u postu, klanjanju i čitanju Psaltira. …

Zato nemoj ni jedan dan ostati da ne čitaš Psaltir. …

Kada su braća upitala velikog Jovana Zlatousta. Da li je dobro ostaviti Psaltir, on reče: bolje je da sunce ostavi put svoj, nego ostaviti Psaltir, jer više je koristi učiti se u psalmima i pažljivo čitati Psaltir. Sve su, veli, knjige na korist čoveku i na tugu djavolu, ali ni jedna nije kao Psaltir.“

Sveti Vasilije Veliki

Postoje dve numeracije Psaltira i brojeva Psalama u njima – Septuaginti ili Mazoretski tekst (MT), tako da se nemojte zbuniti jer zavisno od izdanja Psaltira, broj Psalama se razlikuje za jedan. Na primer, Psalm 90 koji vam danas predstavljamov je Psalam 91 po MT numeraciji u nekim izdanjima Psaltira i naćićete na primer, da je tako obeležen kada se čita Psaltir u prevodu Djure Daničića.

Psalm 90 se u ruskoj tradiciji zove Psalam Žive pomoći i vrlo je poštovan u ruskom narodu. Ruske seljanke i ruski vojnici su ispisan Psalam 90 (ili psalam 91 po MT numeraciji) nosili na pojasu ili ušivali u šinjele kao zaštitu od vradžbina, uroka, činodjestva, loših snova, negativnih pomisli. Ista tradicija je postojala i kod Srba. Smatra se da je Psalm 90 zaštitni psalam „Da đavo bude isteran kada se projavi u čoveku i kada ga zastrašuje“ … i čita se kada se oseti negativno dejstvo od ljudi ili pojava, jer se u njemu poziva Svemogući Bog da nam bude zaštita u svim opasnostima.

Na primer, kada imate neobjašnjive noćne more, strahove ili nemire, kada osećate da vam neko nije naklonjen, kada na vas i vaš dom napadaju sektaši i jeretici, kada vas izazivaju bogoborci, kada se prema vama ustremljuju sinovi tame, kada vam se javljaju utvare, duhovi i onostrane pojave. Tada treba svakodnevno čitati Psalam 90 (MT: Psalam 91).

.

Psalam 90 (MT: Psalam 91) – Svemogući Bog je zaštita u svim opasnostima

1. Koji žive u zaklonu Višnjega, u sjenu svemogućega počiva.

2. Govori Gospodu: ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kojega se uzdam.

3. *On će te izbaviti iz zamke ptičareve, i od ljutoga pomora;  –  *Psal. 124, 7.

4. Perjem svojim osjeniće te, i pod krilima njegovijem zaklonićeš se; istina je njegova štit i ograda.

5. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele, koja leti danju,

6. Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori.

7. Pašće pored tebe tisuća i deset tisuća s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći.

8. Samo ćeš gledati očima svojima, i vidjećeš platu bezbožnicima.

9. Jer si ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjega si izabrao sebi za utočište.

10. Neće te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje.

11. *Jer anđelima svojim zapovijeda za tebe da te čuvaju po svijem putovima tvojim.  –  *Mat. 4, 6.

12. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom.

13. Na lava i na aspidu nastupaćeš i gazićeš lavića i zmaja.

14. „Kad me ljubi, izbaviću ga; zakloniću ga, kad je poznao ime moje.

15. Zazvaće me, i uslišiću ga; s njim ću biti u nevolji, izbaviću ga i proslaviću ga.

16. Duga života nasitiću ga, i pokazaću mu spasenje svoje.“

.

„Izuzetno po Karejskom Tipiku (pravilo monaškog života) Svetog Save u njegovoj Isposnici (u Kareji, Sveta Gora, Grčka), Psaltir se pročitava celinom svaki Božiji dan, evo već 700 godina (svih 150 psalama se procita svaki dan).

Tako je zapovedio sveti otac Sava da se čini za spasenje naroda, i tako se drži. Sve do u drugu polovinu 19. veka učila su deca u posebnim školama ruskim i srpskim čitanje Psaltira i časoslova. I bilo je manje zala u svetu.“

Episkop Nikolaj Velimirović, Njujork 1955. godine

.

Brojevi Psalama – objašnjenje Sveti Atanasije Veliki

O Psalmima

U jevrejskoj knjizi psalama, svi su oni napisani bez dodavanja broja i u drugačijem obliku: neki su sastavljeni u jedan, a neki su razdvojeni. Tako su, na primer, prema jevrejskom tekstu 1. i 2. psalam spojeni u jedan dok je, naprotiv, psalam deveti, koji je kod nas jedinstven, u jevrejskom tekstu podeljen na dva psalma. Celokupna knjiga Psalama deli se na pet delova.

Mora se takođe primetiti da poredak psalama nije usaglašen sa istorijskim vremenskim redosledom, i da, kako to pokazuju Knjige o carevima, po mnogo čemu odstupa od vremenskog poretka. Ukoliko je među jevrejskim narodom jačalo idolopoklonstvo, utoliko su više zaboravljali otačke spise. Vremenom im je postala nepoznata čak i knjiga Mojsejevih Zakona, dok se u njima ni najmanje nije sačuvala otačka pobožnost. Ubijali su proroke koji su razobličavali njihovo bezbožništvo, zbog čega su bili predavani u ropstvo, i to najpre Asircima. Tokom vremena je jedan prorok, koji se starao o njihovoj sinagogi, zajedno sa ostalima sabrao i Knjigu psalama. On ih nije pronašao sve odjednom, nego ih je nalazio u razna vremena, tako da je na početak stavio one psalme, koje je najpre pronašao. Zbog toga i otkrivamo da nisu svi Davidovi psalmi poređani po poretku i da se između njih u knjizi nalaze i psalmi sinova Korejevih, i Asafovi, i Solomonovi, i Mojsejevi, i psalmi Izrailjaca Etama i Emana, pa onda opet psalmi Davidovi, ne zato što su tim redom bili napisani, nego zato što su tim redom pronalaženi.

Za psalme, koji dolaze posle prvog i dvanaestog i nemaju natpis ili pak imaju natpis ali nije označeno čiji su, Jevreji kažu da pripadaju onome čije je ime pomenuto u onim psalmima koji prethode psalmima bez natpisa.

Za prvi i drugi psalam, koji čine jednu celinu, smatram da su Davidovi, jer su i svi psalmi, koji u prvom delu slede za njima, Davidovi. Zbog toga mi se čini da Davidu pripadaju i prvi i drugi psalam. Takvo mišljenje opravdavaju Dela apostolska, u kojima se kaže: Gospode, Ti koji si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima, Ti si ustima Davida, sluge svojega, rekao: Zašto se bune neznabošci, i narodi pomišljaju zaludne stvari (Dela ap. 4; 24-25)? Time se jasno potvrđuje da drugi psalam pripada Davidu. Verovatno da je Davidovo ime u ovom slučaju prećutano zbog toga, što se u ovom psalmu sadrži jasno proroštvo o Gospodu, jer je rečeno: Na Gospoda i na Pomazanika (Hrista) Njegovog (Ps. 2; 2), nakon čega je u ime Samog Hrista dodato: Gospod reče Meni: Sin Moj jesi Ti (Ps. 2; 7).

Postoji ukupno sto pedeset psalama. Neki smatraju da svi oni pripadaju blaženom Davidu. Međutim, ništa ne ukazuje na to. Iako su svi psalmi poznati pod imenom Davidovih (psalama), natpisi jasno pokazuju kome neki psalam pripada. Naime, David je izabrao četiri pevačka načelnika i dvesta osamdeset osam pojaca koji su im služili (v. 1. Dnevn. 25; 7). Zbog toga nalazimo i psalme te četvorice načelnika, kao što se vidi iz natpisa. Kada se kaže: psalam sinovima Korejevim, Asafu, Etamu ili Emanu, to znači da oni, tj. sinovi Korejevi, Asaf, Etam ili Eman pevaju psalam. Međutim, kada se kaže psalam Asafov, to pokazuje da je psalam izgovorio sam Asaf. I kada se kaže: psalam Iditunov, to znači da ga peva sam Iditun. Kada se kaže: psalam Davidov, to znači da ga je izgovorio sam David, a kada se kaže: psalam Davidu, to označava da drugi izgovara o Davidu. Postoji ukupno sto pedeset psalama. Među njima, sedamdeset dva pripadaju Davidu, devet su psalmi Davidu, dvanaest su psalmi Asafovi, dvanaest je psalama sinovima Korejevim, jedan je Iditunov, jedan Etamov, jedan Emanov, jedan Solomonov, dva pripadaju Ageju i Zahariji, trideset devet ih je bez natpisa i jedan je Mojsejev. Ukupno ih je, dakle, sto pedeset.

Zbog toga se mora proniknuti u tajanstveni uzrok zbog kojeg su svi psalmi, čak i kad su pojci različiti i kad psalmi nisu Davidovi, pripisani Davidu. Taj natpis je načinjen zbog toga, što je sam David tome bio uzrok. On je izabrao pojce zbog čega je, kao utemeljivač, udostojen te časti da i ono, što su izgovorili drugi pojci, bude pripisano Davidu.

Budući da je David bio prorok, njegove unutrašnje oči bile su otvorene i on je znao da se zli duhovi raduju čovekovom padu i da, nasuprot tome, jadikuju kad ih čovek savlađuje. Nesumnjivo je da se duhovno naoružao protiv njih i da se molio za čovekovo popravljanje, primenjujući na zle duhove ono što je rekao o vidljivim neprijateljima. Ukoliko ne budemo na taj način tumačili namere proroka, nećemo steći nikakvu pouku za zadobijanje krotkosti. Naprotiv, ukoliko se budemo često molili za uništenje neprijatelja i ako ih ne budemo ljubili, zadobićemo neko surovo raspoloženje, protivno evanđelskom učenju, jer David više puta ponavlja: „Neka se postide i posrame svi neprijatelji moji, a ja da se ne postidim.“ Nećemo misliti da su to proroci i ostali ljudi Božiji govorili u nekom drugom, a ne u pomenutom smislu. Takvo razumevanje dolikuje marljivom istražitelju čim pronađe da se proroci mole za propast svojih neprijatelja, odnosno, ono što je rečeno o vidljivim neprijateljima, mora primeniti na nevidljive neprijatelje. Osim toga, podvižnik bi trebalo da se trudi da razume svaku izreku.