Čudotvorne ikone Majke Božije – Ja sam sa vama

Najpoznatije čudotvorne ikone Majke Božije. Projave lika Presvete Bogorodice koje su čudotvorne. Datumi kada se slave i kada im se čita Akatist u njihovu čast

 

Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas

Čudotvorne ikone Majke Božije i proslave Bogorodice Ja sam sa vama i niko ne moze na vas

Postoje mnoge čudotvorne ikone Majke Božije na mnogim mestima u svetu. Najčešće su imena poznatih ikona Bogorodice dobijala ime po mestu u kojem je prvo čudo zabeleženo, ili pak po smislu i simbolici ikone. Presveta Bogorodica se kroz vekove na mnogo različitih načina likovno i duhovno predstavljala i svaka njena osveštana ikona nosi sa sobom blagodat. Medjutim, neke ikone Bogorodice su dobile posebno snažnu blagodat od same Majke Božije i one su se proslavile svojim čudima koje su se dešavale pored njih ili oko njih.

Treba znati da su mnoge čudotvorne ikone Majke Božije i kao kopije počele da stvaraju čuda, bilo da su to bila čuda uslišavanja molitvi vernika, ozdravljenje ili mirotočenje. Danas postoji nekoliko stotina različitih ikona Presvete Bogorodice u smislu prikaza i nebrojeno mnogo kopija tih istih ikona, u različitim formatima i izvedbama. Dešava se da ikona Presvete Bogorodice koja je kupljena u crkvi počne da mirotoči i u kući vernika. Obično je to upozorenje Presvete Bogorodice da je svet u teškom grehu i zato ona lije suze za svet.

Pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice se ljudi mole za svoje potrebe i molbe. Pred njom se čita Akatist tog dana kada se slavi ikona u čast ikone koju Akatist opisuje u svojim stihovima. Takodje, Akatist se čita i kao moleban ukoliko imate neku potrebu i muku i tražite pomoć od Presvete Bogorodice. Tada Akatist Presvetoj Bogorodici i njenoj čudotvornoj ikoni čitate kada vam treba. Ipak, ako imate u kući ikonu Majke Božije, gledajte da na taj dan kada se ona proslavlja u hramovima i vi u svojoj kući taj dan proslavite molitvom Presvetoj Bogorodici i čitanjem Akatista u Njenu čast. Pojedine čudotvorne ikone Majke Božije se zbog svoje važnosti i dogadjaja koji se vezuju za njih proslavljaju i dva puta godišnje.

Treba reći da se pojedine svete i čudotvorne ikone Majke Božije zovu isto ali ne izgledaju isto i ne proslavljaju se u isto vreme. Čudotvorne ikone Bogorodice su na mnogim mestima u svetu u različita vremena i doba ljudima davali silu i blagoslov.

Ako ste rodjeni na dan kada se slavi neka čudotvorna ikona Majke Božije potrudite se da nadjete tu ikonu i da bude uvek sa vama u kući. Duboko je poštujte. Možete smatrati da vam je Presveta Bogorodica pokroviteljka i zaštinica, koja se brine o vama kroz projavu te svoje ikone.

Dajemo spisak čudotvornih ikona Bogorodice sa kratkim opisom za koje potrebe joj se upućuju molitve i kog dana se po crkvenom, odnosno modernom kalendaru proslavlja. Na primer, čudotvorna ikona Trojeručica se slavi 12 jula po crkvenom kalendaru. što je u stvari 25 jul po svetovnom kalendaru.

 

Čudotvorne ikone Majke Božije:   datum stari/novi                        str.

 

Mlekopitateljnica                            12. jan / 25. jan

Utešiteljka                                           21. jan / 3. feb

Ublaži žalosti moje                            25. jan / 18. feb

Spasiteljka onih koji stradaju             5. feb / 18. feb

Iverska (Vratarka)                           12/25. feb i 13/26. okt

Vaspitanje                                         5. mart / 18. mart

Državna                                               2. mart / 15. mart

Posrednica grešnima                 7/20.mart i 29. maj / 11. jun

Teodorovska                                     14. mart / 27. mart

Cvet koji ne vene                                 3. apr / 16. apr

Neočekivana radost                           1. maj / 14. maj

Čaša koja se ne ispija                           5. maj / 18. maj

Vladimirska                                      21. maj / 3. jun

Igorevska                                          5. jun / 18. jun   

Dostojno jest(Milosrdna )           11. jun / 24. jun  

Bogoljubovska                                    18. jun / 1. jul

Tihvinska                                       26. jun / 9. jul

Ahtirska                                         2 / 15. jul

Domostrojiteljka                                  5 / 18. jul

Kazanska                                     8/21. jul i 22. okt / 4. nov

Peščanska                                   8 / 21. jul i 22.okt / 4. nov

Trojeručica                                      12. jul / 25. jul 

Počajevska                                      23. jul / 5. avg

Putevoditeljka                                   28. jul / 10. avg

Sedmostrelna                                    13. avg / 26 avg

Stradalna                                           13. avg / 26. avg

Lepavinska                                          15. avg / 28. avg

Ozarenje uma                                      15. avg / 28. avg

Svecarica                                           15. avg / 28. avg

Nepobediva Pobeda                      27. avgust / 9. septembar

Igumanija Atonska                            1. sep / 14. sep

Nesagoriva Kupina                         4 / 17. septembar

Pogledaj na smirenje                     16 / 29. septembar

Isceliteljka                                         18. sep / 1. okt

Umilenje (Pskovsko-Pečerska)              7. / 20. oktobar

Filermska                                          12. okt / 25. okt

Jerusalimska                                    12. okt / 25. okt   

Umnožiteljka hleba                             15. okt / 28. okt

Svih žalosnih radost                           24. okt / 6. nov

Brzopomoćnica                                  9. nov / 22. nov     

Znamenje                                     17. nov / 10. dec

Tri Radosti                                         26. dec / 8. jan        

Nesalomiva stena                            Nedelja svih Svetih            

Čajnička (Krasnica)                         Velika Gospojina

Živonoski Istočnik                             petak Svetle nedelje          

Ja sam sa vama           čitati po potrebi kada vam preti neka neposredna opasnost ili nevolja  

. . .

Presveta Bogorodica Ja sam sa vama

Pred ikonom Presvete Bogorodice Ja sam sa vama, čitate Akatist ili se molite kada god imate pred sobom neku opasnost ili nadolazeću nevolju, kada imate osećaj ili znate da će vam se nešto loše desiti, kada vas okruže neprijatelji ili vam prete. Ovde na linku dole možete otvoriti Akatist Presvete Bogorodice u čast njene ikone Ja sam sa vama, kao pdf file.

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas

.

Molitva pred ikonom Bogorodice Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas

O, Sveblaga Zaštitnice roda hrišćanskoga, majko Onoga Koji sve drži desnicom Svojom, Hrista Boga našega! Izlij na nas milosrđe i dobrotu Njegovu, da se ne uplašimo vidljivih i nevidljivih neprijatelja, kao što si rekla onima koji se u Tebe uzdaju: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas!

Sačuvaj Svetu istinitu Pravoslavnu Crkvu i obitelj našu od raskola i jeresi i postavi temelj pokajanja naroda našeg. Povrati Svetu Rusiju (Srbiju, Grčku, Rumuniju …) na put prave vere, darovan joj od Boga, da se ispuni tamjanom molitava i rascveta kao poljski ljiljan; da poživimo u pobožnosti i čistoti, uvek čuvani Tobom od iskušenja antihrista, najezde tuđinaca, međusobnih sukoba, zemljotresa, ognja, gladi i pomora, od iznenadne smrti, razdora u porodici; monahe ukrepi i spasi nas, Prečista, jer se uzdamo u Tebe, po onome što si rekla: ja sam sa vama i niko ne može protiv vas!

Moli se za nas, Presveta Vladičice Bogorodice, Gospodu Bogu našem, Koji miluje i spasava, da nas ne ostavi nezaštićene i da nas primi u Carstvo Svoje, jer je i On Sam kazao vernima Svojim: Ja sam sa vama i niko ne može protiv vas.

Njemu priliči slava, moć, čast i poklonjenje, sila i veličina, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.