RADNIČKA PESMA ZA PENZIONERA

 

Uživaš u poslu jedeš ribu posnu,
osećaj ti prija, radnik si ”Mikaila”.
Ispunjavaš radnu normu, nosiš sivu uniformu,
Nemaš leba, tako treba!

Radnička pesma za penzionere


Čovek se rodio da se muči i da uči,
U diplomu duva ko u Guči!

Plaćam rate … da penziju steknem,
u kalendar kucam, da ne ureknem.
Život je surov, negde piše,
Samo je jedan i nema ga više!

 

Srodne teme su na:

http://www.bastabalkana.com/2015/04/treba-li-nam-hidroelektrana-od-2-gw-bez-dinara-kredita/
http://www.bastabalkana.com/2015/04/stilovi-planiranja-i-kreditiranja-buducnosti-u-inflaciji/
http://www.bastabalkana.com/2015/05/predlog-i-resenje-za-penzije/

 

maš. inž. Mladen Popović