NOVA TEOREMA I METODA PISANJA JEDNAČINE PRAVE NA KRIVAMA VIŠEG REDA

Nova teorema i metod rada koji omogućavaju jednostavniji postupak od klasičnog u postupku pisanja jednačine prave, tangente…

Klasični postupak pisanja jednačine prave (kroz dve tačke, na krivama), tangente.. sporiji je od načina rada sa novom teoremom, veoma pogodnom za rad i za programiranje.

Odnosi koeficijenata funkcija nižeg i višeg reda u zajedničkim tačkama.

Oblik koeficijenata funkcije nižeg reda, kojoj pripadaju dve tačke funkcije višeg reda, određuju koeficijenti funkcije višeg reda.

Nova metoda pisanje jednačine prave na krivama višeg reda

NOVA TEOREMA I METODA PISANJA JEDNAČINE PRAVE NA KRIVAMA VIŠEG REDA 1 NOVA TEOREMA I METODA PISANJA JEDNAČINE PRAVE NA KRIVAMA VIŠEG REDA 2 NOVA TEOREMA I METODA PISANJA JEDNAČINE PRAVE NA KRIVAMA VIŠEG REDA 3 NOVA TEOREMA I METODA PISANJA JEDNAČINE PRAVE NA KRIVAMA VIŠEG REDA 4 NOVA TEOREMA I METODA PISANJA JEDNAČINE PRAVE NA KRIVAMA VIŠEG REDA 5
Ostali odnosi, između navedenih funkcija, mogu se’’videti’’ preko e-maila

[email protected]

ili na blogu:

https://gradiuinflaciji.wordpress.com/

najverovatnije, od Jula 2015.

 

Istorija, zaborav

Do opisanih odnosa, između funkcija došao sam 1992. i 1993. godine, sada ih objavljujem – da se ne zaborave.

 

Prednosti:

Klasični postupak pisanja jednačine prave (kroz dve tačke, na krivama), tangente, normale… sporiji je od opisanog načina rada sa jednačinama (2),(3) i (6) i veoma su pogodne za rad i programiranje.

 

Ciljna grupa:

– Đaci,srednjoškolci,studenti,profesori.

– Programeri za crtanje grafika funcija i izračunavanje matematičkih veličina u analitičkoj geometriji.

– Istraživači, ljudi od nauke.

 

 

Autor teoreme:

maš.inž.Mladen Popović