PRIMENA JEDNAČINE PRAVE ZA RAČUNANJE POVRŠINE TROUGLA

Primena koeficijenata jednačine prave za lako računanje površine mnogougla sa temenima na krivoj višeg reda: drugog, trećeg stepena … ne koristeći klasični metod rada.

 

Oblik jednačine prave kroz dve tačke na krivoj višeg reda, date u članku na sajtu http://www.bastabalkana.com/2015/06/nova-metoda-pisanje-jednacine-prave-na-krivama-viseg-reda/ ,pogodan je za pisanje same prave. Posle definisanja oblika prave omogućen je dalji rad u analitičkoj geometriji. Njeni koeficijenti, u opštem obliku, služe za lako računanje koordinata temena trougla, četvorougla, petougla… sa temenima na krivama drugog, trećeg i višeg stepena. Sve formule su transformisane i prilagođene radu koji zovem:“Metoda rada sa oblicima koeficijenata jednačine prave.“

1 Primena koeficijenata jednačine prave

2 Primena koeficijenata jednačine prave 3 Primena koeficijenata jednačine prave 4 Primena koeficijenata jednačine prave 5 Primena koeficijenata jednačine prave 6 Primena koeficijenata jednačine prave 7 Primena koeficijenata jednačine prave 8 Primena koeficijenata jednačine prave

Dodatne informacije o primeni koeficijenata jednačine prave i svođenje formula na jednodimenzionalni prostor skupa brojeva “x“ ose mogu se videti na blogu
https://gradiuinflaciji.wordpress.com/ ili e-poštom.

 

maš.inž.Mladen Popović
[email protected]