SLIČNO SE SLIČNIM LEČI

Šta je homeopatija, kako deluju homeopatski lekovi i osnovna načela homeopatije

 

“Najuzvišeniji i jedini zadatak lekara je da vrati zdravlje obolelom, što se naziva isceljenjem” – Samuel Haneman (1755-1843) – začetnik homeopatije

 

Homeopatija tretira i leči osobu a ne bolest.

Homeopatija je veoma sistematičan, neinvazivan metod lečenja kojim se snažno stimuliše životna sila tela da sama izleči bolest. Homeopatija je holistička medicina što znači da čoveka posmatra kao celinu, objedinjujući fizičke, emotivne i mentalne tegobe. Veoma su važne i psihološke karakteristike pacijenta kao i subjektivni doživljaj sopstvene bolesti.

Načela homeopatije - Šta je homeopatija i kako deluju homeoptaski lekovi

Stari homeopatski lekovi od pre jednog veka

Bez isceljenja kompletne osobe, odnosno bez tretiranja celokupnog organizma i aktivacije mehanizama samoisceljenja ne može doći do potpunog izlečenja i povratka zdravlju. Ovo se posebno odnosi na hronične bolesti koje se razvijaju postepeno i skoro neprimetno do momenta kada se organizam više ne može samostalno izlečiti.

Homeopatija shvata bolest kao posledicu dubljeg poremećaja u telu a sve tegobe samo vidljivim manifestacijama. Bolest ne postoji kao izolovan entitet, postoje samo bolesni ljudi. Stoga se i homeopatski lek ne propisuje samo na osnovu medicinske dijagnoze (koja je naravno važna za sagledavanje celokupnog stanja osobe), već na osnovu manifestacije svih poremećaja homeostaze ljudskog bića u celini.

Homeopatski lekovi su prevashodno energetski, prirodni i bez neželjenih dejstava.

Homeopatski lekovi su potpuno prirodni i mogu biti mineralnog, biljnog i životinjskog porekla. Specijalnim načinom pripreme, razređivanjem i protresanjem u vodi, uklanja se skoro u potpunosti sirova supstanca od koje se lek priprema dok se istovremeno oslobađaju i pojačavaju delotvorna lekovita svojstva, do sada neviđenog stepena. Zahvaljujući tome homeopatski lekovi su prevashodno energetski i imaju ogroman lekoviti potencijal dok su istovremeno potpuno neškodljivi i nemaju nikakva neželjena dejstva. Homeopatski se bezbedno mogu lečiti trudnice, bebe, stari, kao i osobe sa teškim hroničnim bolestima.

Kod lečenja hroničnih bolesti homeopatski lek ima postepeno blagotvorno dejstvo koje najpre zaustavlja progresiju bolesti a zatim vodi ozdravljenju u skladu sa samoisceljujućim mogućnostima životne sile osobe. Nasuprot tome, kod akutnih stanja lek deluje veoma brzo i u najkraćem vremenu dovodi do olakšanja i nestanka tegoba.

Homeopatski pregled ili interviju je detaljan razgovor o svim fizičkim, emotivnim i mentalnim tegobama osobe, prethodnim bolestima, navikama, kao i osetljivosti i reakcijama na životne okolnosti. Objedinjavanjem dobijenih podataka i pažljivom analizom terapeut dobija celovitu sliku osobe na osnovu čega određuje odgovarajući lek. Propisani homeopatski lek je individualan, što znači da odgovara osobi a ne jednoj bolesti ili dijagnozi. Drugim rečima, dve osobe sa istom dijagnozom biće uspešno izlečene različitim homeopatskim lekovima koje njima ponaosob odgovaraju.

Homeopatiju je za komplementarnu terapijsku disciplinu zvanično priznala Svetska zdravstvena organizacija, prema čijem izveštaju, po uspešnosti, ovaj metod lečenja zauzima drugo mesto u svetu, odmah iza kineske medicine. Potpuno priznavanje homeopatije i njeno izjednačavanje sa konvencionalnom medicinom postoji u Rusiji, Indiji, Engleskoj, Švajcarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Belgiji, Portugaliji, Rumuniji i Litvaniji. U Nemačkoj i Francuskoj 40% lekara propisuje homeopatske lekove. Britanska kraljevska porodica leči se homeopatijom već više od 100 godina. Zakon o zdravstvenoj zaštiti stanovnika Srbije od decembra 2005 godine uvažava homeopatiju kao jednu od terapaeutskih medicinskih metoda (čl. 236 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, „Službeni glasnik RS“ br. 107/05).

“Homeopatija je možda najdelotvorniji prirodni terapeutski sistem za lečenje i akutnih i hroničnih bolesti koji danas postoji.” – George Vithoulkas, homeopata sa stažom dužim od 50 godina i dobitnik Alternativne Nobelove nagrade za zdravlje 1996 godine.

Dr sci.med. Petar Popović, spec. imunologije i homeopata

Tel: 061 441 5549