ZRAČENJE MOBILNOG TELEFONA 

Kako zračenje mobilnog telefona deluje na zdravlje ljudi. Biomagnetizam ili uticaj zračenje tehničkih uredjaja na tkivo ljudi. Šta se dešava kada mobilni telefon držimo pored sebe

Uzimajući u obzir činjenicu da su ljudske ćelije naelektrisane i da magnetna polja menjaju njihovo funkcionisanje, da li električni aparati (koji oko sebe stvaraju magnetna polja) utiču negativno na naš organizam? Ovo posebno važi za mobilne telefone, čiji je broj poslednjih godina eksplozivno porastao. Time se bavi biomagnetizam – nauka koja proučava delovanje magnetizma na živa bića.

Biomagnetizam - kako zračenje mobilnog telefona deluje na zdravlje ljudi

Svetska zdravstvena organizacija klasifikuje zračenje mobilnih telefona kao “potencijalni karcinogen” kod osoba koje ga dugo i često koriste.

Umereno korišćenje mobilnih telefona nije izgleda povezano sa nastajanjem tumora mozga, ali izaziva promene u električnoj aktivnosti mozga.

Velika studija iz Finske sprovedena od strane vladine agencije Radiation and Nuclear Safety Authority  je utvrdila da sat vremena izlaganja zračenju mobilnog telefona izaziva potencijalno oštećenje ćelija. Krvni sudovi su se sužavali (potencijalno opasno za osobe sklone moždanom udaru), a krvno-moždana barijera (koja sprečava prodiranje u mozak štetnih materija) je postajala propustljivija. Ponavljano izlaganje može da dovede do kumulativnog oštećenja mozga, zaključak je ove studije.

Profesor Dariusz Leszczynski, koji je vodio stduiju kaže “masivna upotreba mobilnih telefona dovodi do bombardovanja mozga zračenjem veliki deo dana”.

Ne znamo kakve će biti dugoročne posledice ovih zračenja.

Druga studija iz Švedske je pronašla povećanu učestalost astrocitoma (malignog tumora mozga) u osoba koje su koristile mobilni telefon preko 10 godina. Ljudi koji su počeli da koriste mobilne telefone kao tinejdžeri, posle 10 godina korišćenja imaju 4,9 puta veći rizik od nastanka astrocitoma.

Sličan efekat imaju i bežični telefoni, rizik od tumora je bio 3,9 puta veći.

Iako studija u Engleskoj, koja je trajala dve godine, nije pokazala povećanje učestalosti malignih tumora, njen rukovodilac ukazuje da ne bi trebalo davati mobilne telefone deci. Njihova lobanja je tanka, pa je samim tim zračenje mozga neuporedivo veće.

Slika 1. Zračenje koje izazva mobilni telefon u dece i kod odraslih
Slika 1. Zračenje koje izazva mobilni telefon u dece i kod odraslih

Ako se posmatraju svi uzrasti korišćenje mobilnih ili bežičnih telefona duže od 10 godina povećava rizik od astrocima za 30-40% 

Iako dvogodišnja studija u Velikoj Britaniji, nije pokazala ovakve rezultate, rukovodilac istraživanja kaže da se podaci odnose samo na odrasle. Lobanja deteta je znatno tanja, pa samim tim zračenje mobilnih telefona ima veće efekte na mozak deteta.

Promene u frekvenci moždanih talasa pod uticajem zračenja mobilnog telefona
Slika 2. Promene u frekvenci moždanih talasa pod uticajem zračenja mobilnog telefona. Crna linija su frekvence normalnog mozga, crvena linija pokazuje promene tokom telefoniranja (vidljiv nagli porast aktivnosti pri nižim moždanim frekvencama), normalizacija posle primene slušalica.

Studija iz Holandije je pratila elektroencefalogram (beleženje električne aktivnosti mozga) u 31 osobe koje su bile izložene 3G signalu mobilnog telefona 15 minuta. Došlo je do promene EEG odmah na početku korišćenja.

Francuska studija iz 2015-e godine  je pokazala da zračenje mobilnih telefona menja alfa talase mozga, a Italijanska studija iz 2013 je pokazala izmenjenu moždanu aktivnost posle 45 minuta telefoniranja.

Negtivni efekti zračenja mobilnih telefona na organizam
Slika 3. Negtivni efekti zračenja mobilnih telefona na organizam

Studija iz Turske je pokazala da pacovi, izloženi delovanju mobilnih telefona imaju manje nervnih ćelija, a kasnije imaju oštećenja jetre, mozga, gonada, očiju.

Nova studija sa Yale University pronalazi da prenatalno izlaganje dovodi do poremećaja u smislu hiperkativnosti u kasnijem dobu.

Istraživanje sa National Institute of  Drug Abuse pokazuje da samo 50 minuta razgorova mobilnim telefonom remeti metabolizam glukoze u ćelijama mozga. Spermatozoidi u muškaraca koji često koriste mobilni telefon imaju tri puta kraći životni vek, a njihova DNK pokazujje brojna oštećenja.

Dakle, koje su bolesti koje su povezivane za prekomernom upotrebom mobilnih telefona – to su oštećenje spermatozoida, oštećenja DNK, osteoporoza, disfunkcija imunog sistema, oštećenja u fetusa. Mnogi autori smatraju su mobilni telefoni ako ne uzrok a ono faktor pogoršavanja Alzheimerove bolesti, autizma, tumora mozga i dojke.

Šta je zaključak, koristite mobilni telefon za ono čemu je namenjen, da razmenite neophodne informacije. Poštujte sledeće preporuke:

1. Kada telefonira držite mobini što dalje od sebe

2. Ne držite mobilne uz uvo

3. Trudne žene ne bi trebalo da ga drže na stomaku

4. Nikada ne telefonirajte u kolima sa telefonom na uvu, jer tada telefon najviše zrači (prebacuje se sa 5. jednog na drugi repetitor mobilne mreže)

6. Isključite ruter za WiFi preko noći

7. Jedite voće i povrće pred spavanje, da oporavite DNK.

Prof.dr Branimir Nestorović

Izvor: http://akademijazakme.edu.rs