SPECIFIČNO JEDINJENJE

Studija objavljena u američkom časopisu posvećenom kineskoj medicini otkrila je da alil izotiocijanat (AITC), inače jedinjenje koje je prisutno u ljudskoj ishrani, pruža određene koristi u borbi protiv raka.

 

Alil izotiocijanat se obično nalazi u zelenom krstastom povrću kao što su rukola, brokoli, kupus i karfiol. Reč je o jedinjenju koje oštar ukus i gorčinu daje senfu, rotkvicama, renu i vasabi sosu.

alil izotiocijanat

Za ovu studiju tim istraživača sa Tajvana proučio je efekat koji ima AITC na ćelijske linije raka karcinoma dojke MCF-7 i MDA-MB-231. Pokazalo se da izotiocijanati, kao što je AITC, pokazuju antikancerogene efekte, poput indukcije programirane ćelijske smrti u različitim ćelijskim linijama raka.

U ovoj studiji, istraživački tim je utvrdio da AITC stimuliše proizvodnju reaktivnih vrsta kiseonika i proizvodnju kalcijuma. Takođe je smanjio potencijal mitohondrijalne membrane i povećao aktivnost kaspaze: 8, 9 i 3 u obe ćelijske linije. Kaspaze igraju suštinsku ulogu u programiranoj ćelijskoj smrti i upali. Pored toga, AITC je inducirala programiranu smrt ćelija posredovanu mitohondrijom.

Istraživači su takođe otkrili značajno smanjenje nivoa antiapoptotičkog proteina Bcl-2 i izrazito povišenje proapoptotičkog proteina Bax u obe ćelijske linije nakon tretmana alil izotiocijanatom. Oni su pronašli da je ovo jedinjenje izazvalo programiranu ćelijsku smrt u MCF-7 ćelijama raka dojke preko AIF i Endo G signalnih puteva. Međutim, u MDA-MB-231, programirana smrt ćelija nastupila je drugim putem.

Sweden bitter oglas 900px

Na osnovu ovih rezultata, istraživački tim je zaključio da se AITC može koristiti za lečenje različitih vrsta karcinoma.

Jedna druga studija objavljena u časopisu „Carcinogenesis“ pokazala je da AITC može sprečiti razvoj karcinoma mokraćne bešike i invazivnog raka mišića. U njoj su istraživači za svoj eksperiment koristili prah senfa koji je bio obogaćen alil izotiocijanatom. Kada se ovaj prah mešao u vodi „in vitro“ i nakon što je ingestiran, aktivnost mirosinaze katalizirala je potpunu konverziju sinigrina u AITC. Prah senfa inhibirao je rast ćelija raka mokraćne bešike „in vitro“ inducirajući programiranu ćelijsku smrt i zaustavljanje ćelijskog ciklusa na G2/M fazi.

U eksperimentu karcinomom zaražene mokraćne bešike pacova konzumiranje senfa u prahu inhibirao je rast karcinogenih ćelija za 34,5 odsto i potpuno blokirao metastaze na mišićima.

Ovi nalazi sugerisali su da se senf bogat AITC potencijalno može koristiti za prevenciju i lečenje raka bešike.

Studija objavljena u časopisu „Molecular Nutrition & Food Research“ takođe je objavila da AITC pokazuje antikancerogenu aktivnost i u uzgajanim ćelijama raka i na životinjskim modelima. Njegova bioraspoloživost je takođe velika, jer se apsorbuje gotovo 90 procenata oralno primenjenog AITC.