ZNACI OZBILJNOG OBOLJENJA

Alchajmerova bolest se prilično uspešno može dijagnostikovati po hodu, smatraju stručnjaci koji su analizirali način hodanja pet stotina ljudi.

 

Alchajmerova bolest može da se dijagnostikuje po hodu čoveka, uz tačnost od 70 odsto, kažu naučnici.

alchajmerova bolest po hodu

Hodanje ima veoma povoljan uticaj na zdravlje, posebno ako barem ponekad hodate malo energičnije. Osim toga, novo istraživanje sugeriše da način hoda može da otkrije i jednu veoma rasprostranjenu bolest – Alchajmerovu.

Nedavno objavljeno istraživanje u stručnom Žurnalu Asocijacije za Alchajmerovu bolest, analiziralo je način hoda i moždane funkcije 500 starijih ljudi.

„Već neko vreme imamo dokaze da kognitivni problemi, poput lošeg pamćenja, mogu da budu prediktori demencije. Sada vidimo da motoričke sposobnosti, posebno način hoda, mogu da pomognu u dijagnostikovanju raznih vrsta neurodegenerativnih stanja“, kaže dr Manuel Montero-Odaso.

BioMind kapi protiv depresije

Za potrebe studije, naučnici su analizirali hod ljudi sa različitim kognitivnim problemima, uključujući obolele od Alchajmerove i Parkinsonove bolesti. Oni su analizirali ritam, brzinu hoda, varijabilnost i kontrolu držanja tela, a samo jedan od ova četiri faktora – varijabilnost hoda – povezuje se sa slabijim kognitivnim sposobnostima. Takođe, naučnici kažu da se preko varijabilnosti hoda Alchajmerova bolest može identifikovati sa tačnošću od 70 odsto.

Varijabilnost se odnosi na razliku u svakom koraku – tako da između koraka postoji razlika u dužini ili brzini.

„Ovo su prvi čvrsti dokazi da varijabilnost hoda jeste važan marker za procese koji se odvijaju u delovima mozga odgovornim za kognitivne sposobnosti i motoričku kontrolu“, istakao je dr Frederiko Perućini-Faria.