Opijum i opijumski rat u Kini (i Srbiji)

Opijumsko pitanje u Kini postajalo je svake godine sve aktuelnije. Državne vlasti su sve češće morale intervenisati. Ipak su sve te mere bile prilično blage, jer se nije moglo predvideti kakva neman preti narodu. Tek kad je 1839. godine sin kineskog cara naprasno umro usled trovanja opijumom, dvor naredi da se zapleni i uništi sav opijum koji se bude našao u Kantonu kod engleskih i drugih evropskih trgovaca.