Početak » Članak je označen sa » droge

Sintetičke droge kao lekovi i zamena za klasičnu drogu

Sintetičke droge kao lekovi i zamena za klasičnu drogu

Sintetičke droge su "deca iz epruvete" koja se trude ličiti na svoje prirodne roditelje. Za svaku prirodnu drogu (opijum, hašiš, kokain, pejotl) postoji danas bar jedan sintetički ekvivalent. …

Stari lisac

Stari lisac

Dubravka Milošević * * * Jednog maglovitog jutra u sirotinjskom kraju Londona, dok je dim iz crnih, čađavih odžaka kuljao i mešao se sa maglom, kuvala se hrana u Narodnoj…

Opijum i opijumski rat u Kini (i Srbiji)

Opijum i opijumski rat u Kini (i Srbiji)

Opijumsko pitanje u Kini postajalo je svake godine sve aktuelnije. Državne vlasti su sve češće morale intervenisati. Ipak su sve te mere bile prilično blage, jer se nije moglo predvideti…