Novi Svetski Poredak principi urezani u kamenu

Georgia Guidestones je granitni spomenik na kome su na 8 svetskih jezika uklesani principi koji vode Novi Svetski Poredak

 

Novi Svetski Poredak principi - Georgia Guidestones

U Americi, u državi Džordžija, u okrugu Elbert, juna 1979 godine grupa nepoznatih ljudi je postavila veliki granitni spomenik koji je na sebi imao ispisane principe Novog Svetskog Poretka. Osoba koja se pojavila kao naručilac radova se predstavljala kao RC Kristijan, što je pseudonim za rozenkrojcera, pripadnika sekte Rozenkrojcera ili pak masona višeg stepena koji nosi taj naziv.

Spomenik je visok skoro 6 metara i sastavljen je od 6 velikih granitnih ploča – to jest jednog kamenog stuba u sredini i 4 monolita povezanih sa kvadratnom pločom na vrhu. Na svakoj strani monolita ispisana je poruka na jednom jeziku.

Nešto što tome vrlo sliči svojom poetikom je soba za meditaciju UN o kojoj smo svojevremeno pisali. Podsećamo na taj prilog da se shvati da ovakvi simboli i poruke ne nastaju slučajno i da su deo globalnih kretanja.

Na Georgia Gudiestones spomeniku je ispisana poruka za Novi Svetski Poredak, makar onakav kakav ga postavljači spomenika vide. Poruka je ispisana na 8 svetskih jezika i na 4 drevna jezika.

Pored spomenika je naknadno postavljena i ležeća ploča na kojoj su data dodatna upustva i objašnjenja.

Sama struktura Georgia Guidestones je odmah postala popularna i promovisana je u raznim medijima u sklopu teorija zavera. I ona sama svojim natpisom u kojoj se tvrdi da ona oslikava geometrijske i energetske tajne tajnih znanja budi znatiželju i svakakva maštanja. U urbanim mitovima se struktura čak naziva i Američki Stounhendž i promoviše se putem medija kao velika misterija ne bi li se ljudi zainteresovali za učenja koja stoje iza svega.

Šta je to Novi Svetski Poredak

Novi Svetski Poredak je idejni i duhovni koncept budućeg uredjenja sveta nastao u tajnim društvima i u vrhu anglo saksonskih masonskih loža i široko je popularan medju iluminatima, rozenkrojcerima, okultistima i kabalistima. Veruje se da su najmoćniji i najbogatiji ljudi na planeti uključeni na idejnom planu u ostvarivanje tih ideja i ciljeva, i da oni zapravo kroz marionetske vlade vode svet u pravcu stvaranja globalne imperije. Novi Svetski Poredak je, onako kako je shvaćen od strane nezavisne javnosti i teoretičara zavera, svoje opredmećenje ostvario u spoljnoj politici Velike Britanije dok je bila Viktorijanska imperija a sada je idejna nit Američke spoljne politike uz podršku Londona i Pariza.

Veruje se da glavne ideje za Novi Svetski Poredak nastaju u vrhu tajnih društava koja su većinom kabalističke orijentacije i bave se bizarnim okultnim obredima, gde se često nailaze i na tvrdnje da se u samom vrhu tih kultova odigravaju i žrtvovanja dece. Inače, ceo kompleks simbola i naziva koji su prisutni u masonskoj simbolici i u simbolici bliskih im sekti imaju izrazito satanističku ikonografiju i simbole, zbog čega se od strane hrišćana i muslimana tvrdi da ih sam Satana vodi i uči na njihovim obredima – radovima.

Jedna od osnovnih ideja Novog Svetskog Poretka je da se uspostavi velika globalna imperija koju bi se pod rukovodstvom moćnika iz senke vodila ka stvaranju raja na zemlji i vladanju od strane Prosvećenog kojeg vernici vide kao Antihrista. Uslov za stvaranje tog raja je potpuna kontrola društva, koju bi odabrani članovi tih sekti vodili time što bi redukovali stanovništvo na prihvatljiv broj jedinki, stvorili strogo kontrolisano društvo definisano po klasama upravljača, vojnika, specijalista i svih ostalih. Takva budućnost je najavljena kroz knjige kao što su Vrli Novi Svet ili Veliki Brat.

Glavna medjunarodna telo za sprovodjenje ideja Novog Svetskog Poretka po teoretičarima zavera su osim vlada Amerike, Britanije, Francuske i Svetska Banka, Medjunarodni fond, Svetska Trgovinska Organizacija i Ujedinjene Nacije. Smatra se da je uspostavljanje Evropske Unije suštinski korak i primer ujedinjenja sveta u jednu veliku imperiju koja treba da nastane kroz Treći svetski rat sa Kinom i Arapima.

Ono na šta teoretičari zavera uporno upozoravaju je način na koji se ide ka ujedinjenju sveta. Prvo se ljudi raspamete, snizi se nivo obrazovanja, zavode se jeftinom zabavom, drogom i promiskuitetom, razara se porodica i verski moral nizom sekti i novih učenja,  da bi se onda tako oslabljeni gurnuli u stresne situacije i napetosti, ratove, sukobe i nestašice ne bi li oni sami tražili da im se sa vrha piramide obezbedi mir i siguran život, po cenu da na sve pristanu: čipovanje, kontrola kretanja, gmo hrana, vakcinacije, kontrola uma i zdravlja, odvajanje od vere i tradicije, itd.

Principi za koje se zalaže Novi Svetski Poredak a koji su delom i javno obznanjeni kroz mnoge visoke predstavnike američke i britanske politike, te kroz naučnike i umetnike, mahom masonskih i ateističkih uverenja, izazvali su čitav niz negativnih reakcija duhovne javnosti, koja je i predstavljeni spomenik Georgia Guidestones nazvala satanističkim spomenikom i idejama pakla koji želi da porobi i kontroliše ljudski rod.

Sami prosudite o čemu se tu radi.

 

Principi za Novi Svetski Poredak i uredjenje sveta

 

Poruka se sastoji od skupa deset smernica ili principa ugraviranih na Georgia Guidestones na osam jezika, po jednog jezika na svakom licu od četiri velika uspravna kamena. Kada se kretanje po strukturi započne u smeru kazaljke sata iz pravca severa, idu sledeći svetski: engleski, španski, svahili, hindu, hebrejski, arapski, kineski i ruski.

Na vrhu piramidalne strukture su skraćeni principi napisani na 4 drevna jezika: Vavilon, klasični Grčki, Sanskrit i drevni Egipat.

Principi Novog Svetskog Poretka

1. Održavajte čovečanstvo ispod 500 miliona ljudi u stalnoj ravnoteži sa prirodom

2. Vodite mudro reprodukciju – poboljšavajte telesnost i različitosti.

3. Ujedinite čovečanstvo sa živim novim jezikom.

4. Vladajte uz strast – veru – tradiciju – i sve sa odmerenim razlogom.

5. Zaštitite ljude i nacije sa pravičnim zakonima i pravednim sudovima.

6. Neka sve nacije vladaju interno a spoljašnje sporove rešavaju u svetskom sudu.

7. Izbegavajte bedne zakone i beskorisne zvaničnike.

8. Balansirajte lična prava sa socijalnim dužnostima.

9. Nagrada istina – lepota – ljubav – traži harmoniju sa beskonačnim.

10. Ne budite kancer na zemlji – Ostavite prostora za prirodu – Ostavite prostora za prirodu