Šta znači Krst Hristov i sopstveni krst poneti i nositi za spas duše

Šta znači Krst Hristov i sopstveni krst poneti i nositi za spas duše

Ne traži hrišćansko savršenstvo u ljudskim dobrim delima, vrlinama. Njega tamo nema ono je skriveno u Krstu Hristovom. Krst svoj pretvara se u Krst Hristov kada ga Hristov učenik nosi sa delatnom svešću o svojoj grešnosti kojoj je potrebna kazna, kada ga nosi sa blagodarnošću Hristu, sa slavoslovljem Hrista. Od slavoslovlja i blagodarenja u stradalniku se javlja duhovna uteha