Kvalitetna hit muzika za vrhunsko uživanje u klasičnom izvodjenju virtuoza – The Piano Guys

Kvalitetna hit muzika za vrhunsko uživanje u klasičnom izvodjenju virtuoza – The Piano Guys

Neverovatno ali istinito, dvojica mladih američkih muzičara su postali svetske muzičke zvezde zahvaljujući samo snimcima koje su okačili na You Tube-u. Pijanista Džon Šmit (Jon Schmidt) i čelista Stiven Šarp Nelson uz par prijatelja su formirali grupu „Klavirski momci“ (The Piano Guys) i krenuli da prave aranžmane popularnih hitova u klasičnom izvodjenju.

Franc List i Marie d Agoult – veliki pijanista i priznati pisac u ljubavi

Franc List i Marie d Agoult – veliki pijanista i priznati pisac u ljubavi

Iako je bila u braku, zaljubila se u Franca Lista, tadašnjeg mladog pijanstu u usponu. Sa njim je imala troje dece , ali se nikada nisu venčali. Bila je veoma priznat pisac i kritičar toga vremena, a pre svega se ostvrtala na ulogu žene u tadašnjem društvu.

Iscepani crni frak i crni klavir u beloj ustanovi

Iscepani crni frak i crni klavir u beloj ustanovi

Svi­rao je kao da vo­di lju­bav, op­ho­dio se pre­ma kla­vi­ru kao pre­ma že­ni. Sa­vio bi le­đa, nad­vio se nad dir­ka­ma i pri­bli­žio im se, sko­ro ih do­di­ru­ju­ći vr­hom no­sa sa ko­jeg bi, obič­no to­kom tre­ćeg ili če­tvr­tog či­na, rit­mič­no ka­pa­le ve­li­ke gra­ške zno­ja.

Franc List i princeza Karolina von Vitgenštajn – ljubav ruske princeze i madjarskog kompozitora

Franc List i princeza Karolina von Vitgenštajn – ljubav ruske princeze i madjarskog kompozitora

Iako je bila u braku i imala ćerku, ona je odlučila da živi sa Listom. Nisu uspeli da se venčaju zbog problema sa papirima, ali su ostali zajedno do kraja Listovog života. Bavila se i pisanjem i žurnalistikom, a mnogi kažu da ja Listove publikacije pisala baš ona.

Briljantan život stvoren sopstvenim nogama

Klavir je počeo da svira tek sa 19 godina, iz želje da postane muzičar, jer je muziku voleo.

U svim stvarima je zbog nedostatka ruku morao da upotrebi dodatni trud, a posebno i sa savladjivanjem klavira, jer mu noge nisu bile u potpunosti zdrave i jake.

Ipak, u 23-oj godini je pobedio na „China got talent“ i postao inspiracija i motivacija mnogim ljudima širom sveta.