klavir

Klasična i romantična muzika i klavirske kompozicije za zaljubljene

Klasična i romantična muzika i klavirske kompozicije za zaljubljene

    Klasična a romantična muzika i kompozicije za zaljubljene Romantična muzika je svoj vrhunac doživela u klavirskim kompozicijama. Izbor nekih najlepših klavirskih koncerata   Moj današnji izbor obuhvata lagane stavove najpoznatijih klavirskih koncerata i namenjen je svim romantičnim dušama koje se ne stide da priznaju da su takve. I kojima romantična muzika iznedri emocije. […]

Kvalitetna hit muzika za vrhunsko uživanje u klasičnom izvodjenju virtuoza – The Piano Guys

Kvalitetna hit muzika za vrhunsko uživanje u klasičnom izvodjenju virtuoza – The Piano Guys

Neverovatno ali istinito, dvojica mladih američkih muzičara su postali svetske muzičke zvezde zahvaljujući samo snimcima koje su okačili na You Tube-u. Pijanista Džon Šmit (Jon Schmidt) i čelista Stiven Šarp Nelson uz par prijatelja su formirali grupu „Klavirski momci“ (The Piano Guys) i krenuli da prave aranžmane popularnih hitova u klasičnom izvodjenju.

Iscepani crni frak i crni klavir u beloj ustanovi

Iscepani crni frak i crni klavir u beloj ustanovi

Svi­rao je kao da vo­di lju­bav, op­ho­dio se pre­ma kla­vi­ru kao pre­ma že­ni. Sa­vio bi le­đa, nad­vio se nad dir­ka­ma i pri­bli­žio im se, sko­ro ih do­di­ru­ju­ći vr­hom no­sa sa ko­jeg bi, obič­no to­kom tre­ćeg ili če­tvr­tog či­na, rit­mič­no ka­pa­le ve­li­ke gra­ške zno­ja.

Robert Šuman i Klara Vik – iza svakog uspešnog muškarca stoji jedna velika žena

Robert Šuman i Klara Vik – iza svakog uspešnog muškarca stoji jedna velika žena

Klara Vik bila je talentovana nemačka pijanistkinja, kompozitorka i učiteljica. Protiveći se volji svog oca Fridriha Vika, udala se za Šumana u 19-toj godini. Uprkos tome što su imali sedmoro dece (osmo je umrlo), nastavila je da koncertira svirajući, pre svega Šumanova dela, te je ona i najvise pomogla njegovom velikom uspehu.

Briljantan život stvoren sopstvenim nogama

Klavir je počeo da svira tek sa 19 godina, iz želje da postane muzičar, jer je muziku voleo.

U svim stvarima je zbog nedostatka ruku morao da upotrebi dodatni trud, a posebno i sa savladjivanjem klavira, jer mu noge nisu bile u potpunosti zdrave i jake.

Ipak, u 23-oj godini je pobedio na „China got talent“ i postao inspiracija i motivacija mnogim ljudima širom sveta.