Istorija

Istorijske teme, eseji, dokumenti

Jezici Beograda kroz vekove

Jezici Beograda kroz vekove

Posmatrajući Beograd koji je danas kosmopolitska metropola, vidimo da se u jednom trenutku veliki broj jezika smenjuje na ulicama.

1 2 3 19