Ruska Katakombna Crkva i različite procene sovjetske vlasti u njoj (Istorija Crkve)

Ruska Katakombna Crkva i različite procene sovjetske vlasti u njoj (Istorija Crkve)

Dva su pitanja bila razlog zabrinutosti i donekle čak delila istinsko-pravoslavne hrišćane u sovjetskom dobu. Prvo: da li je Moskovska patrijaršija mitropolita (kasnije patrijarha) Sergija (Stragorodskog) zabludela, ali ipak istinita i blagodatna Majka ili je – lažna, potpuno otpadnička maćeha? Drugo: da li je sovjetska vlast od Boga ili ne?

Otrovi u sredstvima za sunčanje: 7 opasnih jedinjenja iz zaštitnih krema!

Otrovi u sredstvima za sunčanje: 7 opasnih jedinjenja iz zaštitnih krema!

Više nije najbitnije da brojka faktora zaštitne kreme bude što veća, jer otrovi u sredstvima za sunčanje koji se tu nalaze kao pojačivači kvaliteta mogu biti pogubniji po opšte zdravlje od rezultata koji se postižu zaštitom kože.